Den viktigste teknologien i det 21. århundre

kunstig intelligens
I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens bli drivkraften i alle prosesser, forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder.
Kunstig intelligens (Artificial Intelligence- AI) alene er spådd av Accenture til å stå for en dobling av produktivitetsveksten om noen år (1) og til fullstendig å endre menneskets hverdag - på jobb, hjemme, med venner og familie.

Det er sterke nettverkseffekter i AI. Dagens tjenester lærer via eksempler, som når vi klikker på den «riktige» linken etter et søk i en søkemotor eller når vi korrigerer en setning et program har forsøkt å oversette til et annet språk. Selskaper som allerede har mange brukere og tilgang til mye data vil kunne forbedre tjenestene sine fortere enn mindre heldige selskaper. Det gjør tjenesten bedre og øker sjansen for at vi bruker den også neste gang – en slags myk innlåsing.

Riktig bruk av AI vil bety mye for vår økonomiske utvikling. Det er reell risiko for at det 21. århundrets fundamentale teknologi vil bli dominert av et lite knippe med store selskaper, hvis ikke flere tar grep. Skal Norge spille en rolle i denne sammenheng må vi gjøre følgende to ting:

1) Styrke vår kompetanse gjennom å utdanne flere innen kunstig intelligens, slik at vi evner å ta teknologien i bruk

2) Skape virksomhet på områder hvor data bare såvidt har begynt å 'flyte', der hvor vi har en reell mulighet til å konkurrere.

En digital gründernasjon

Med forskningsavdelingen i spissen har Telenor tatt grep gjennom lanseringen av et laboratorium for kunstig intelligens ved NTNU i Trondheim. Målet er å støtte våre gründere med nettverksinfrastruktur for neste generasjons ”tingenes internett” (Internet of Things, IoT), og bidra til økt norsk konkurransekraft og nye arbeidsplasser i norske oppstartsbedrifter. Begge initiativene er basert på et åpent innovasjonsprinsipp som gjør at entreprenører, oppstartselskap og akademiske institusjoner får fordeler.

Kunstig intelligens er et område der norske bedrifter kan ta en internasjonal rolle, og AI-laben vil derfor jobbe i tett samarbeid med industrien, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere. I samarbeid med partnere bygges kritisk norsk kompetanse innen kunstig intelligens og gi norske gründere tilgang til ressursene de trenger. På den måten kan vi bidra til å lykkes med digital omstilling og at det skapes nye arbeidsplasser. Nystartede virksomheter spiller en sentral rolle i etableringen av nye arbeidsplasser.

Et digitalt økosystem

I fremtiden vil mennesker bruke sin arbeidskraft på oppgaver som krever samarbeid og kreativitet, mens mer eller mindre automatiserte oppgaver og arbeid blir gitt til smarte maskiner (2). Med tiden vil maskiners intelligens og analytiske kraft bare bli mer nøyaktig og skalerbar jo mer digitale data som blir produsert. Beregninger for 2020 (3) antar at nærmere 21 milliarder kommunikasjonsenheter i alle mulige objekter (hvitevarer, brunvarer mm.) vil forsyne tingenes internett med data, og dermed også gjøre smarte maskiner enda smartere. Med lanseringen av dedikert nettverkskapasitet for tingenes internett får bedrifter mulighet til å teste tjenestene sine. Dataene dette genererer kan brukes i applikasjoner for og av kunstig intelligens. Innovasjon innen IoT og AI spiller sammen i et digitalt økosystem og muliggjør nyskaping og produktivitetsvekst.

Et digitalt kompetanseskifte

Sammen med NTNU, ønsker Telenor å bidra til et kompetanseskifte i Norge, og fremme kompetansebygging innen kunstig intelligens (Artificial Intelligence/AI) og stordata (Big Data) ved NTNU i Trondheim.  Telenors satsing på AI og IoT er langsiktig, i første omgang med et tidsperspektiv på fem år og en kostnadsramme på til sammen NOK 50+ millioner. Initiativene kommer i tillegg til flere globale akseleratorprogrammer, hvor Telenor bare i 2016 støtter 70 gründerbedrifter i USA, Norge, Ungarn, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, og Malaysia.

1 Purdy, M. & Daugherty, P. (2016) Why Artificial Intelligence is the Future of Growth. Accenture Research Report.
2 Kolbjørnsrud, V., Amico, R. & Thomas R. J. (2016) How Artificial Intelligence Will Redefine Management. Harvard Business Review, November 2nd, 2016.
3 Gartner Symposium/ITxpo 2015, November 8-12, Barcelona. Press Release, November 10, 2015