Åpen innovasjon krever tett samarbeid med gründere

Åpen innovasjon krever tett samarbeid med gründere
Innovasjon er verken noe store industrilokomotiv eller dynamiske startups har monopol på, og lykkes best i et økosystem preget av samarbeid og samspill. Det krever ryddige prosesser, klare forventninger og tydelige regler.
I løpet av de fem siste årene har vi opplevd en markant endring i holdninger hos næringslivet. Fra å være helt uinteresserte i å prate med startups, søker deler av det etablerte næringslivet nå et tett samarbeid med gründere.

Det er mange grunner til det: Startups jobber ofte med den nyeste teknologi. De er tett på markedet og fanger raskt opp hva som beveger seg. Og, de jobber ofte mye raskere enn store bedrifter – de kan ta snarveier, kaste seg rundt og tør å ta risiko. Ikke minst kommer man i kontakt med noen av de mest kompetente hodene vi har. For tiden da de beste hodene satt i kjelleren bak låste dører med hvite frakker og forsket seg fram til bedriftens nye produkter og tjenester er lengst forbi. Nå er det åpen innovasjon som gjelder.

I StartupLab har vi i dag 82 oppstartsbedrifter. De ønsker å forandre verden på hver sin måte. Felles for alle er at de har tung teknologi i bunn og at Norge bare er en testarena før de satser internasjonalt. Mange av dem trenger partnere i det etablerte næringslivet. Der har mange åpnet døren for å tenke nytt, men for ofte er døren bare så vidt på gløtt. Det må endres.

For startups kan det være helt avgjørende. Ofte gjelder det å få seg en første betalende kunde. Det er ikke bare en god bekreftelse på at man er på rett vei, og en referanse mot nye kunder, men også en partner som kan gjøre en tjeneste eller et produkt bedre. Det gir en god plattform for å hente nye kunder, eller finansiering. Store bedrifter kan også være den investoren du trenger, for å gi kapital, støtte og nettverk. I blant går man hele veien, og lander et partnerskap – så hver bedrift, den nye og den etablerte, utnytter sine respektive styrker.

Kulturkrasj


Begge parter har stor glede av å jobbe sammen, men hvorfor er det så lite av det? Fordi det er vanskelig. For begge sider. Det er to helt forskjellige kulturer som møtes. Gründere har et helt annet tempo enn store bedrifter. De kan snu seg rundt på en femøring. Både produkt og forretningsmodell kan endre seg over natten. I store bedrifter så skal selv den minste beslutning ofte gjennom store interne prosesser. Gründernes største frustrasjon over å jobbe med store selskaper, er nettopp at det tar så lang tid. Det er nærmest umulig for å en gründer å forstå hvordan store selskaper tar beslutninger – og ikke minst hvem som tar beslutninger.

Som gründer kommer du ofte inn på et relativt lavt nivå i en stor bedrift. Du møter topp engasjerte medarbeidere. Du tror at du i nærheten av å få en avtale. Så får du et nytt møte, og et til. Du treffer mange, men ikke den som kan ta en beslutning. Det er tid tapt, og frustrasjon skapt. Bedre samarbeid krever kanskje at gründere forstår hvorfor ting kan ta tid, en vel så viktig er at bedrifter forstår hvorfor gründere ikke alltid har den tiden.

Mange måter å jobbe med gründere på


Det er flere måter å samarbeide. Det enkleste er et kundefokusert samarbeid – enten som ren kunde, eller en som aktivt bidrar i utviklingen. Å bli partner krever noe mer – i alle fall dersom partneravtalen skal være noe mer enn noe som står på et papir og som man skryter av i media. Her er det viktig å etablere en vinn-vinn løsning. Prat om investeringer er ofte det som blir vanskelig. Investeringer betyr eierskap – eierskap kan bety føringer og kontroll, og undergrave mye av det som gjør gründerbedrifter unike. Det er i dette landskapet mange går feil, misforstår hverandre og ulike motiver håndteres for dårlig – og det er her det ofte ender i store overskrifter i media med misfornøyde gründere som føler seg lurt.

assev-stn-18-750x400 Rolf Assev, partner Startup Lab

I løpet av de siste årene så har StartupLab koblet flere hundre startups med næringslivet. Vi har sett hva som har fungert og hva som ikke har fungert. En nøkkelerfaring var denne:

Det trengs klare spilleregler fra dag 1.

Rules of Engagement - klare spilleregler


Sammen med ledende selskap i næringslivet og med våre gründere har vi derfor utviklet et sett med kjøreregler for hvordan et slikt samarbeid best skal fungere, såkalte Rules of Engagement. Det skal skape gode partnerskap, gjensidig gevinst og unngå de uheldige situasjoner kulturforskjellene tidvis skaper – med tapte muligheter som resultat. For eksempel må etablerte selskaper være ryddige om egne planer, når de går i dialog med gründere – som om de planlegger en konkurrerende tjeneste. Man må ha klarhet i gjensidige forventninger. Interessekonflikter må formidles umiddelbart, fortrolighet må forankres i avtaler og det bør ikke være noen direkte rekruttering av nøkkelkompetanse fra partnere.

Kjøreregler setter rammer og gir forutsigbarhet, og det bygger tillit. For det er fanastiske resultater å hente, om samspillet mellom de store og små lykkes, om de nye kan samarbeide med de etablerte, og bedrifter med vilt ulike fortrinn og kulturer klarer spille hverandre gode.

Les våre Rules of Engagement på http://startuplab.no/rulesofengagement/