Telenor Status Teknologi Norge Hele en av seks eldre skulle ønske verden var som før internett kom. 94 prosent av barn mellom 9 og 16 år har mobiltelefon, nesten alle smarttelefon. Blant foreldrene sier to av tre synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn. Tallene viser er ikke bare en generasjonskløft, men også en kunnskapskløft.

Vil lukke den digitale informasjonskløften

Hele en av seks eldre skulle ønske verden var som før internett kom. 94 prosent av barn mellom 9 og 16 år har mobiltelefon, nesten alle smarttelefon. Blant foreldrene sier to av tre synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn. Tallene viser er ikke bare en generasjonskløft, men også en kunnskapskløft.
Ana Brodtkorb

Leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

– Telenor tar samfunnsansvar ved å utvide fordelene ved telekommunikasjon for alle, samtidig som vi sikrer forsvarlig og bærekraftig forretningsdrift i hele vår leveransekjede. Makt forplikter, sier leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb. 
Hele en av seks eldre skulle ønske verden var som før internett kom. Til sammenligning viser tall fra Medietilsynet at hele 94 prosent av barn mellom ni og 16 år har mobiltelefon, og av disse har nesten alle smarttelefon. Mellomgenerasjonen, foreldrene, sier de savner mer kunnskap om sosiale medier, to av tre synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn.
– Det disse tallene viser er ikke bare en generasjonskløft, men også en kunnskapskløft. Denne vil Telenor være med på å lukke, og det gjør vi ved flere ulike samfunnsansvarprosjekter, forklarer Brodtkorb.

Hjelp til å logge på

Et slikt prosjekt er Telenors eget «Internett til alle»-program. Som en del av dette samarbeider Røde Kors og Telenor om felles nybegynnerkurs i nett og mobil. Telenor stiller sin kompetanse, foredragsholder og nettbrett, og Røde Kors stiller med flinke og tålmodige hjelpere. Partnerne ser også på mulighetene for å skreddersy kurs for grupper som kan behøve ekstra hjelp for å komme seg på nett, for eksempel innvandrere. Målet er økt digital kompetanse, redusert ensomhet og økt sosial inkludering
– Det er viktig for oss å la alle få en smakebit på hva en mer digital hverdag kan innebære av gleder og muligheter. Det kan være at mange trenger å logge seg på, også i utvidet forstand, og gripe de sosiale mulighetene som livet på nett faktisk gir, sier Brodtkorb.
En annen prioritert målgruppe Telenor vil hjelpe på nett, er foreldre. Norske barn er i følge undersøkelsen EU Kids Online blant verdens mest avanserte nettbrukere. Foreldre derimot, sier de sliter både med selvtillit og faktisk kunnskap om barnas netthverdag.
– Vi snakker allerede mye med barn om livet på nett gjennom vår skoleturné mot nettmobbing «Bruk Hue». I løpet av vinteren skal vi lansere vårt nye program «Den digitale foreldreskolen». Her vil foreldre både få inspirasjon og kunnskap om og med barn, forklarer Brodtkorb.

Forankring og fornyelse

Alle Telenors samfunnsansvarprogram er tydelig forankret i strategi og visjon, både i Norge og globalt. En grunnpilar er at programmene skal bygge lokalsamfunn og at telekommunikasjon skal muliggjøre positiv endring. Men selv om forankringen er på plass, er det ingen sovepute. 
Dette har blant annet Telenor Open Mind, selskapets program for arbeidspraksis for innvandrere, og mennesker med behov for tilrettelegging, tatt inn over seg. Programmet har startet opp i flere Telenor-land, blant annet Pakistan og Bulgaria. Snart 20 år etter oppstart på Fornebu, åpnet Open Mind avdeling i Kristiansand.
– Telenor var tidlig ute med å jobbe strategisk med samfunnsansvar. Vi har mange gode program, men vi må hele tiden fornye oss og være ambisiøse. Det er mange som følger med på hva vi gjør, både kunder, konkurrenter og eiere, forklarer Brodtkorb.

Miljø og muligheter

Som et delvis statseid selskap har også staten forventninger til hva Telenor som selskap skal være og gjøre. Regjeringens eierskapsmelding fra 2014 er klar: Statseide selskaper skal ikke bare drives bærekraftig, det forventes at bedrifter som Telenor i tillegg går i tet og driver utviklingen framover.
– En ting er hva vi må gjøre og hva samfunnet forventer av oss, en annen ting er hva vi kan gjøre. Å fasilitere utvikling av innovative tjenester og samarbeid med bærekraftige dimensjoner er en del av hvordan vi jobber med bærekraft. Derfor har vi nylig inngått et samarbeid med Miljøstiftelsen Zero. Sammen kan vi identifisere og utvikle nye forretningsområder med klare miljøambisjoner, forklarer Brodtkorb.