Er vi klare for 5G-samfunnet?

Håkon Haugli, Abelia
5G kommer med unike egenskaper som muliggjør helt ny bruk av teknologi, og vil være en driver for at digitaliseringen skyter fart i norsk næringsliv og offentlig sektor.
Norsk økonomi må omstilles, og teknologien utvikler seg raskere enn noen gang. Skal Norge beholde den digitale ledertrøya vil det kreve en digital infrastruktur i verdensklasse, et omstillingsdyktig næringsliv og en mer offensiv offentlig sektor.

Årets utgave av Status Teknologi-Norge handler om neste generasjons mobilnett. 5G kommer med unike egenskaper som muliggjør helt ny bruk av teknologi, og vil være en driver for at digitaliseringen skyter fart i norsk næringsliv og offentlig sektor. Smarte byer, autonome kjøretøy og automatisk industriproduksjon er noen eksempler på hva vi kan forvente oss med det nye mobilnettet.

Digital infrastruktur i verdensklasse

Norge har et fantastisk utgangspunkt for å lykkes med digital omstilling, fordi vi har infrastruktur i verdensklasse. Vi har verdens raskeste mobilnett og de fleste nordmenn har tilgang til høyhastighetsbredbånd hjemme. Vi har en befolkning som er nysgjerrige og som raskt tar i bruk ny teknologi. Vårt høye lønnsnivå stimulerer til å finne løsninger som gir mer effektiv drift, og omstillingen fra en oljesmurt økonomi gir insentiv til å finne nye vekstmuligheter. En stadig aldrende befolkning gjør at vi må finne bedre løsninger for å ta vare på de eldre, og ønsket om å ta vare på miljøet baner vei for bærekraftige forretningsmuligheter.

Digitaliseringen gjennomsyrer samfunnet. Overalt hvor vi ferdes har vi tilgang til alle verdens tjenester gjennom mobiltelefonen. Bilen, som før bare var en bil, er nå i praksis en avansert datamaskin – alltid koblet til. Selv i de næringene vi forbinder mest med rene råvarer, er digitale løsninger med på å forklare suksess. Se bare på oppdrettsnæringen. Anleggene er fulle av moderne teknologi. Videokameraer som følger med på fisken, og sensorer som følger med på temperatur, fôring og mer slik at laksen kan produseres mest mulig effektivt, og med så lite avtrykk på miljøet som mulig.

Ved å ta i bruk ny teknologi kan bedrifter skape nye vekstmuligheter, øke effektiviteten og øke kvaliteten på tjenestene sine. Den økonomiske verdiskapingen vi som teleselskap står for, spenner med andre ord mye bredere enn vår egen virksomhet. Samfunnsbidraget ved å legge til rette for digitalisering er enormt. Som en grunnmur i digitaliseringen ligger velfungerende, robuste og trygge nett i verdensklasse.

5G kommer

Nå er 5G på trappene, og kommer med unike egenskaper. Det handler om stor båndbredde, lav forsinkelse, rom for enormt antall enheter koblet til nett og trygg deling av nettet. I år starter Telenor pilotforsøk av 5G, og i 2020 venter vi å lansere kommersielt. Det er ikke lenge til. Det bør gjøre mange utålmodige: enten det er regioner som vil skape vekst hos næringslivet sitt, myndigheter som vil forbedre offentlige tjenester eller bedrifter som sitter på innovative løsninger. Å finne de lønnsomme bruks- og investeringsområdene vil være kritisk for utbygging av 5G-teknologi i mobilnettet, og kreve nye partnerskap. Det vil også kreve at vi tenker nytt.

For oss i Telenor betyr det at vi må tenke nytt rundt bruksområder og forretningsmodeller. Norske bedrifter må forstå hvilke muligheter teknologien har for deres virksomhet. Sist, men ikke minst – myndighetene må forstå omfanget og behovet for handling. Når vi skal ha selvkjørende biler på veiene vil de være nødt til å snakke med omgivelsene – og hverandre. Det kan vi få til med 5G. Men ingen private aktører vil ha muskler til å bygge 5G-dekning langs hele Norges veinett. Her må vi tenke nytt sammen med myndighetene. Det som er sikkert, er at utbygging av den digitale motorveien blir vel så viktig som utbygging av europaveiene i årene som kommer.

Vi må omstille oss

Både fra spørreundersøkelsen vi presenterer i denne publikasjonen og fra andre kilder får vi det samme bildet: Norge har kommet langt i digitalisering, og nordmenn mener det har vært positivt for oss. De er optimistiske for hva det betyr for fremtiden, og tror næringslivet vårt vil klare seg bra. Det er et godt utgangspunkt, men ingen grunn til å hvile på laurbærene.

Suksessene vi har hatt, har ikke kommet av seg selv. Som samfunn står vi overfor tre grunnleggende utfordringer å løse i årene som kommer:

  1. Vi må utnytte mulighetene som kommer med teknologien slik at vi kan bevare velferdssamfunnet vårt.
  2. Vi må sikre at norske teknologibedrifter klarer hevde seg internasjonalt og at konkurransekraften vår er høy.
  3. Vi må fortsette å bygge en digital infrastruktur i verdensklasse, for i det hele tatt å ha en sjanse til å nå møte de to første utfordringene.
Gjennom fire generasjoner med mobilnett har Norge vært et verdensledende teleland. Når neste generasjon nå er på trappene – og bringer med seg et hav av nye muligheter – er det ingen grunn til at vi skal være dårligere. Da må vi alle dra i samme retning; teknologibedriftene, myndighetene og resten av norsk næringsliv.


− Berit Svendsen