Telenor Status Teknologi-Norge Verden er digital. Stadig flere av oss, og stadig flere av tingene vi omgir oss med, er tilkoblet og oppkoblet til enhver tid. Våre digitale liv skaper grobunn for smartere løsninger og nye forretningsmuligheter – til beste for mennesker, samfunn og miljø. Samtidig må vi sikre at den digitale fremtiden blir like fri og trygg som i dag.

Sigve Brekke: Våre digitale liv

Verden er digital. Stadig flere av oss, og stadig flere av tingene vi omgir oss med, er tilkoblet og oppkoblet til enhver tid. Våre digitale liv skaper grobunn for smartere løsninger og nye forretningsmuligheter – til beste for mennesker, samfunn og miljø. Samtidig må vi sikre at den digitale fremtiden blir like fri og trygg som i dag.
Sigve Brekke
Mens tradisjonell norsk økonomi opplever stagnasjon er knoppskytingen i full gang i det digitale Norge. Vi er et avansert mobilt og digitalt marked med noen av verdens mest krevende kunder. Når våre beste hoder frigjøres fra petroleumsnæringen, er det IKT-sektoren de bør sikte seg inn mot.

Digital bærekraft

Digitale tjenester kan bidra til å begrense klimagassutslipp, effektivisere energiforbruk og skape mer bærekraftige samfunn. Telenor vil være en viktig bidragsyter for å drive det grønne skiftet.
Vi vil blant annet være en viktig leverandør av tilkobling og kapasitet for tingenes internett. Internet of Things (IoT) kan bidra til å redusere strømforbruk i industri og i private hjem ved hjelp av sens- orer koblet til internett og avanserte styringssystemer. I tillegg har Telenor mulighet til å levere tjenester som hjelper kundene våre å bli mer miljøvennlige.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en del av løsningen: bransjen står for 2% av globale CO2-utslipp, men kan bidra med en reduksjon i CO2-utslippene i andre sektorer på 20% innen 2030, i følge en rapport offentliggjort tidligere i år. I tillegg bidrar IKT- løsninger til andre positive miljøeffekter som mindre arealbruk og lavere vannforbruk.

Digital innovasjon

Fremtiden tilhører de med brukerforståelse, innsikt og ideer til å ta i bruk de digitale mulighetene til beste for mennesker, virksomheter og samfunn. Digitale tjenester kan være den nye oljen.

Norsk  tjenesteeksport  utgjør  omkring  400  milliarder  årlig, og Telenor bidrar med omkring en femtedel av totalen. Vi vil gjerne øke vårt bidrag, men tror alle vinner ved å øke størrelsen på hele kaken. Til det trenger vi å utvikle digital spisskompetanse og andre typer ingeniørkunnskap enn i dag. Mer enn smarte sammensetninger av maskinvarehandlerinnovasjonidendigitalenåtidenomprogramvareutvikling. Med noen av verdens mest avanserte og krevende digitale kunder er Norge allerede et attraktivt testlaboratorium, og med stadig bedre sammenkoblede og harmoniserte systemer kan tjenestene rulles ut globalt ved et tastetrykk.

Kunstig intelligens gir muligheter til å automatisere mange arbeidsoppgaver, både hos Telenor og andre. Samtidig frigjør vi kompetanse  til  kreative  og  mellommenneskelige  oppgaver. Vi  bruker  i dag kunstig intelligens til å forstå kundene våre bedre  og  tilby dem en mer personlig og skreddersydd kundeopplevelse.

Digital trygghet

Samtidig bidrar digitaliseringen til at det blir vanskeligere å være anonym. Det innebærer at både tjenesteleverandører og myndigheter må ha et bevisst forhold til og gode rutiner for personvern og datasikkerhet. 

Dette er områder Telenor har stort fokus på i dag, ikke minst grunnet nye trusler relatert til digitale tjenester, programvare, programvarenettverk, stordataalgoritmer, og nye utfordringer som oppstår i dette teknologiskiftet. Vårt sikkerhetssenter i  Arendal er Telenors førstelinjeforsvar for den nasjonale kommunikasjonsinfrastrukturen. Her håndteres daglig flere alvorlige hendelser mot Telenor og andre norske virksomheter.

80 prosent av datatrafikken i Norge går gjennom vårt nett. Derfor investerer vi årlig over 4 milliarder kroner – mer enn kostnaden av en Bjørvikaopera – i infrastruktur som forsterker og forbedrer nettverkene våre for å sikre redundans, reservestrøm, og å redusere risiko for utfall. Det skal være krevende å angripe vår infrastruktur. De siste  årene har vi investert over 100 millioner kroner for å øke evnen til å for- svare den digitale infrastrukturen mot cyberkriminelle. Vi vil fortsette å styrke vår cybersikkerhet både med kompetansebygging, styrket analysekapasitet og investeringer i infrastruktur.

Det skal være krevende å angripe vår infrastruktur. De siste  årene har vi investert over 100 millioner kroner for å øke evnen til å for- svare den digitale infrastrukturen mot cyberkriminelle. Vi vil fort- sette å styrke vår cybersikkerhet både med kompetansebygging, styrket analysekapasitet og investeringer i infrastruktur.

Datasikkerhet er viktig i et digitalisert samfunn der mange av våre daglige gjøremål – som å lese aviser, betale regninger eller handle varer foretas på internett. Hver av oss forholder oss til et økende antall digitale enheter og tilhørende digitale tjenester.

I Status Teknologi-Norge ser vi på hvordan digitaliseringen endrer og skaper nye muligheter for mennesker, bedrifter og samfunn.