Telenor Status Teknologi-Norge I løpet av 2017 skal alle offentlige tjenester digitaliseres, men det er det ikke alle som er klare for. En million nordmenn ikke har nok digital kompetanse, i følge Difi. Det ønsker Telenor å gjøre noe med.

En digital hverdag – for alle

I løpet av 2017 skal alle offentlige tjenester digitaliseres, men det er det ikke alle som er klare for. En million nordmenn ikke har nok digital kompetanse, i følge Difi. Det ønsker Telenor å gjøre noe med.
Senior sammen med Telenor-ansatt
- Nå skal jeg skynde meg hjem og bruke noe av dette som jeg lærte i dag, for det var virkelig flott altså, helt fantastisk, sier Ellen Melby, på veg ut døra i Telenor Arena.
Hun er en av 3000 godt voksne som nettopp har vært med på «Senior Gathering», et megakurs i nettbrett og mobil arrangert av Telenor. Deltagerne lærte alt fra nedlasting av apper til kjøp av bussbilletter. Det hele ble avsluttet med en gigantisk online-quiz som eksamen.

Skal løfte 500 000 på nett

Megakurset er en del av Telenors satsing med mål om å hjelpe flere til å ta i bruk Internettets muligheter. Tall fra Difi viser at så mange som 1 million nordmenn ikke har nok digital kompetanse. Tall fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) viser at 30 prosent av mobilkunder i Norge aldri bruker mobildata.
- Så langt har vi arrangert nesten 500 nybegynnerkurs, over hele landet. Tilbakemeldingene fra kursdeltakere viser at vi har klart å senke terskelen for å ta i bruk ny teknologi ved å øke folks kompetanse, men også ved å gi dem selvtillit. Dette er gode tilbakemeldinger å ta med oss videre, for målet vårt er at vi i løpet av 2017 skal vi ha løftet 500 000 nordmenn på nett, forteller Lars Bakken, programleder for Internett for alle i Telenor Norge.

Mangler kompetanse og selvtillit

En undersøkelse utført av Opinion for Telenor viser at blant dem som ikke bruker nettbrett eller smarttelefon svarer hele en av fem at de føler seg tilsidesatt når de ikke bruker nettbank eller offentlige tjenester på nett. 16 prosent svarer at de har digital angst, og er redde for å gjøre noe feil.
- Ettersom samfunnet utvikler seg til å bli mer digitalt, er det viktig at alle samfunnsgrupper henger med og får fullt utbytte av de muligheter internett gir for en enklere og bedre hverdag. Samtidig ser vi at de som logger seg på, får stor glede av det. 1 av 3 oppgir at de har fått nye venner eller bekjente via sosiale medier, og flere forteller om en rikere hverdag med mer kontakt med venner og familie, forklarer Bakken.

Vil lukke den digitale generasjonskløften

Telenor har også lansert den digitale læringsplattformen Mobilhjelpen. Dette er en praktisk og pedagogisk tilrettelagt hjelp og inspirasjon tilgjengelig for alle. I tillegg ønsker Telenor å inspirere til mobilhjelp på tvers av generasjoner.
- Når det nærmer seg jul kommer vi til å oppfordre alle til å gi noe av kunnskapen sin i julegave til de som er digitale nybegynnere. Vi har stor tro på at sik kontakt på tvers av generasjoner kan være med på å lukke den digitale generasjonskløften som vi opplever i dag, avslutter Bakken.

Skal samarbeide med regjeringen

Telenor er nylig blitt en av tre offisielle samarbeidspartnere i Digidel 2017, regjeringens program for å øke befolkningens digitale kompetanse. I løpet av 2017 skal nemlig alle offentlige tjenester
digitaliseres.
- Det er mange i Norge som kan komme til å oppleve utfordringer i kontakt med det offentlige dersom vi ikke klarer å øke folks digitale kompetanse. Vi ser dette som et felles ansvar der både det offentlige, men også kommersielle aktører må bidra. Derfor er vi er veldig glade for at regjeringen har invitert oss med i dette samarbeidet. Vi gleder oss til å dele av våre erfaringer og høste lærdom av andres. Vi har stor tro på at vi sammen kan øke antallet digitale borgere, sier Bakken.