Det som betyr mest

Det som betyr mest
I alt snakket om digitalisering, automatisering og kunstig intelligens er det noen ganger lett å glemme det viktigste: Å koble deg til det som betyr mest.

Det handler om å gjøre enkeltmenneskenes hverdag bedre, smartere og enklere. Det handler om å bruke samfunnets

knappe ressurser på best mulig vis, for å gjøre transporten, kollektivtrafikken og byene våre mer bærekraftige. Det handler om å sette bedrifter i stand til å konkurrere og hevde seg i et stadig mer globalt marked. Det handler om å gjøre livsviktige tjenester tilgjengelige for de mange menneskene, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i. Teknologien er en støtte for å leve gode og fullverdige liv. Slike endringer har vi vært med på siden Televerket ble grunnlagt i 1855.

Sterkere og mer inkluderende samfunn


I Telenor er vi teknologioptimister. Vi tror at samfunn blir sterkere og mer inkluderende jo bedre og mer effektivt vi kobles sammen. Vi jobber hver dag for å sikre at norske forbrukere, bedrifter og offentlige institusjoner nyter godt av verdens raskeste mobilnettverk med høy kapasitet og robusthet. Det er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, og det er et ansvar vi tar på største alvor. Her hjemme er det en viktig og på mange måter selvfølgelig samfunnsrolle.

Rollen som samfunnsaktør er en vi har, eller tar, også i de elleve andre markedene vi betjener. Vår måte å drive forretning på, investeringene vi gjør i mennesker og infrastruktur, og måten vil henvender oss til markedet på: alt er formet av en tro på at ved å koble sammen mennesker med det som betyr mest for dem, kan vi gjøre mer enn god forretning – vi kan utgjøre en positiv forskjell for samfunnet.

Krever kompetanseløft fra oss alle


Digitalisering og automatisering innebærer at enkelte oppgaver som i dag utføres av mennesker kan overtas av maskiner. Inntil videre betyr det at vi kan slippe å utføre jobber som er kjedelige, skadelige eller farlige. Men slike endringer innebærer også at arbeidslivet endres: en arbeidstaker som opplever at oppgavene automatiseres bort, vil ikke umiddelbart kunne påta seg helt nye oppgaver. Digitaliseringen vil kreve at vi alle er forberedt på å ikke ha ett, men flere karriereløp. Kontinuerlig videreutvikling av kunnskap og ferdigheter vil være en forutsetning for å kunne forbli yrkesaktiv.

I Telenor har vi vært åpne om hvordan digitaliseringen påvirker vår virksomhet, men vi har også vært tydelige på hvilken kompetanse vi vil ha behov for i fremtiden. Ved å utfordre alle våre ansatte til å gjennomgå minst 40 timer videreutdanning årlig, forsøker vi å dyrke en kultur for læring og utvikling både blant ledere og ansatte.

Vi må dele og samarbeide


Det norske samfunnet er godt skodd for å takle omstillingene digitaliseringen krever. Vi har løftet i flokk før, og vi har en kultur for å dele og samarbeide – både i nærings- og samfunnslivet og i samspill mellom offentlige og private krefter. All erfaring fra tidligere teknologiskifter tilsier at det vil skapes ny verdi og nye muligheter. Hovedutfordringen for mange land fremover vil være å takle den samfunnsomveltningen som teknologien skaper på en fredelig og ordnet måte, og å sikre at de teknologiske fremskrittene kommer folk flest til gode.

Kunstig intelligens og tingenes internett


For å utnytte mulighetene må vi ha innsikt i og forståelse for teknologien som former den. Her er konkurransen hard: Kina ønsker å bli det fremste innovasjonssenteret i verden innen kunstig intelligens innen 2030. Ledende teknologiselskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple endrer fokus fra «mobile first» til «AI first». Derfor har vi argumentert for at Norge trenger en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Telenor har investert i en forskningslab for AI i Trondheim sammen med NTNU og SINTEF, og ett år etter åpningen har flere norske bedrifter og offentlige institusjoner bidratt med data og problemstillinger, antall studenter som vokst kraftig, og den første prisen for fremragende masteroppgave blitt delt ut. Det er rom for flere partnere og vår ambisjon er å gjøre AI-laboratoriet til kjernen i en nasjonal satsing. Kombinert med en satsning på tingenes internett (IoT) som gir gründere og studenter gratis tilgang til ressursene de trenger for å teste ut nyskapinger, håper vi at AI-lab’en også kan bli en driver for utvikling av nye og eksisterende selskaper i Norge.

Suverene nettverk er livsnerven i det moderne samfunnet


Grunnlaget for all utviklingen vi ser for oss, er tuftet på bred tilgang til raske og robuste nettverk. Telenor investerer hvert år om lag 12 milliarder kroner i videreutvikling av våre mobilnettverk.

I februar i år lanserte vi vårt 4G-nettverk i Bangladesh, etter 21 års virksomhet i landet. Allerede i fjor oppgraderte vi nettverket i Myanmar til 4G, etter mindre enn 1 000 dagers drift. I begge landene er nå mer enn 50 % av mobilkundene også internettbrukere. Selv om det norske markedet ligger langt fremme i å ta i bruk ny teknologi, er forskjellene mellom en kunde i Stavanger, Sofia og Sylhet stadig mindre. Mer enn en tredjedel av våre nettverksinvesteringer går til det norske markedet. Vi mener det er viktig å beholdet det norske forspranget med 5G.

5G er mye mer enn hastighet. Overføringsteknologien blir nå så avansert at kapasiteten og ytelsen kan designes for det brukeren trenger. Selvkjørende biler? Fjernkirurgi? Overvåkning av oppdrettsmerder til havs? Kun kreativiteten og skaperkraften setter grenser. Og som kjent; her ligger vi mennesker fortsatt mange skritt foran.

− Sigve Brekke