Bilen blir en bestillingstjeneste i 2025

Bilen blir en bestillingstjeneste i 2025
Selvkjørende biler uten ratt og pedaler vil være tilgjengelig på markedet i 2022 i større omfang enn i dag. Bilene blir stadig smartere, og nettverksteknologiene kraftigere og mer robuste.
For en ting er klart. Vi er overbevist om at mange ikke har sin egen bil i løpet av få år, og velger å benytte selvkjørende transportløsninger. Teknologien for fullt selvkjørende løsninger kommer til å være tilgjengelig både i byene og bygde-Norge. Langs mange motorveier kommer vi også til å se tjenesten levert. I 5G-piloten på Kongsberg skal vi teste hvordan folk opplever det. Er dette et bra alternativ i stedet for å kjøre bilen hele veien til jobben? Fungerer overgangene godt? Teknologien som gjør det mulig er en ting, men det handler vel så mye om å endre folks vaner.

Selvkjørende biler uten ratt og pedaler vil være tilgjengelig på markedet i 2022 i større omfang enn i dag. Bilene blir stadig smartere, og nettverksteknologiene kraftigere og mer robuste.

En viktig driver er tilpasning av regelverket og utvikling av gode forretningsmodeller. Derfor er 5G-piloten på Kongsberg utrolig viktig for standardiseringsarbeidet som må til, før det å sette seg inn i en førerløs bil eller buss blir en helt naturlig ting å gjøre.

Bussen vil være fullt oppkoblet til 5G-nettet og vil overvåkes fra et kontrollrom i Kongsberg. Her vil man kunne gripe inn ved behov, men bussen skal lese omgivelsene sine fortløpende og selv finne veien. Folk flest synes dette høres ut som science fiction. Det er klart det er vanskelig å forestille seg. Men fremtiden kommer nok raskere enn folk tror og det man kan se det tror man på.

Allerede fra våren setter vi en selvkjørende buss i trafikk i Kongsberg, og da tror jeg holdningene endres ganske fort. Vårens kjøring av selvkjørende buss vil styres over 4G-nettet. Da vil det være en vert i bussen som kan ta kontrollen ved behov. Først når 5G-nettet er på plass vil overvåkningen kunne gjøres fra et eksternt kontrollrom. I 2017 kom regelverket for testing av selvkjørende kjøretøy på plass. For oss er det utrolig viktig å være del av 5G-piloten for å få fortgang i standardiseringsarbeidet knyttet til autonome kjøretøy i Norge. Applied Autonomy håper at piloten på Kongsberg skal gi tilstrekkelig med erfaring til å få på plass regler og standarder for kommersialisering fra 2020 – når 5G-nettet skal bygges ut i Norge.

Målet er en total omlegging av transportløsningene i samfunnet. Vi tror dette er første skritt på veien mot en stor utbredelse av selvkjørende biler og busser, som også vil endre måten vi forholder oss til biler som noe vi eier. Vi tror at transport i stadig større grad vil leveres som en tjeneste. Vi står foran en transportrevolusjon som vil frigjøre masse parkeringsplasser, vi vil redusere antall ulykker og øke antall passasjerer som kjører sammen per kilometer fra fattige 1,1 person som er dagens nivå. I 2025 bestilles transport som en tjeneste og den transportrevolusjonen som vi ser konturene av i dag vil være en realitet.

Raskere vei mot selvkjørende biler


selvkjoerende-biler-stn-18-750x400

Digitaliseringen har kommet langt innen transportnæringen, og i dag konkurrerer alle aktørene om å være den raskeste til å omstille seg for en transporthverdag preget av elektriske kjøretøy.

Ifølge vår undersøkelse er det mye som tyder på at nordmenn ikke er helt forberedt på hvor raskt omstillingen innen transportnæringen vil gå. Over halvparten av respondentene tror det er usannsynlig at førerløse biler blir introdusert på norske veier innen fem år.

Det er riktig at mye må på plass for at systemene skal kunne rulles ut i stor skala, men piloter og prosjekter er kommet lenger enn skepsisen skulle tilsi, og utviklingen har allerede vært raskere enn mange forutså.

Men, hvor trygt er det?


Selv om sikkerhetsrisiko står høyt i bevisstheten, må de selvkjørende bilene ikke måles mot en perfekt standard, men mot høyst imperfekte mennesker – som stadig gjør feil på veiene våre. I Financial Times 1 har det blitt vist til at én bilprodusent nå anslår at 99,7 prosent av ulykker på veien kan unngås med autonome kjøretøy. Det er ikke faktadebatten, men den psykologiske som blir vanskelig: Å overvinne behovet for en følelse av kontroll, blir den store bøygen. Så, når tar de selvkjørende busser og biler helt over? Bob Lutz, en nestor i bilbransjen, bl.a. fra General Motors, har sagt det slik: «Vendepunktet kommer når 20 til 30 prosent av kjøretøyene er helt autonome, og myndighetene ser på ulykkesstatistikken at menneskelige sjåfører står for 99,9 prosent av ulykkene.2»

1 Financial Times 21.3.2017: “Our utopian, dystopian future with self-driving cars”

2 Bob Lutz (2017): ”Everyone will have 5 years to get their car off the road or sell it for scrap” Automotive News