Barns sikkerhet på internett

Barns sikkerhet på internett
For å sikre barn både frihet, trygghet og rettigheter på nett må modige aktører gå sammen om å utvikle innovative løsninger som setter barna i sentrum. Men det er bare foreldre som kan være foreldre. Også på nett.
I den såkalte «Dark Room»-saken har Vest Politidistrikt så langt identifisert minst 300 barn som er blitt seksuelt misbrukt på det groveste. Over 80 menn er under etterforskning. I samme periode har Politiet opplevd en økning på hele 18 prosent i antall anmeldelser i kategorien seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år. Ifølge Politiet at det er grunn til å tro at økningen både skyldes avdekking av mørketall og en reell økning.

Virtuell kriminalitet, virkelige ofre


I Norge i 2018 har seksuelle overgrep mot barn ofte en digital dimensjon. Overgripere som før måtte stå utenfor barnehager, får nå tilgang til samme barn på nett og kan benytte anonymieten internett gir. Økt kapasitet og hastighet gjør deling lettere og man kan bestille live-overføringer av overgrep.

Også såkalt egenprodusert overgrepsmateriale øker. Dette kan være nakenbilder sendt kjærester imellom som kommer på avveie, og det kan være bilder og filmer av barn som blir presset til å utføre voldtektsdefinerte overgrep av seg selv foran kamera. Mange ofre sier at de lærer seg å leve videre tross de fysiske overgrepene, men oppgir at det er en forferdelig belastning at bilder og video som dokumenterer overgrepene fortsatt sirkulerer. Hver deling og hvert nytt klikk oppleves for dem som et nytt overgrep, ifølge KRIPOS.

Nye samarbeid med Politiet


I 2004 utviklet derfor Telenor i samarbeid med Kripos et DNS-filter som hindrer spredning av overgrepsmateriale ved å blokkere tilgang til kjente sider med overgrepsmateriale. 14 år senere utgjør filteret en viktig del av arbeidet med å hindre spredning av overgrepsmateriale på nett. Samtidig ser KRIPOS at kriminaliteten flytter seg, blant annet til fildeling og til det såkalte mørke nettet – deler av internett der man kan operere i det skjulte.

uribarri-stn-18-750x400 Torild Lid Uribarri, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge

Telenor er jevnlig i dialog med både KRIPOS og Politidirektoratet om hvordan vi sammen kan utvikle nye verktøy for å komme spredningen til livs. Målet for 2018 er å ta nye, modige grep innen lovens rammer for å sikre barn og unge økte rettigheter på nett.

Videreutvikler Bruk Hue


Samtidig som vi jobber med tekniske løsninger for å stoppe spredning av og tilgang til overgrepsmateriale, jobber vi med samfunnsansvarsprosjekter som skal bidra til å forebygge at barn og unge havner i fortvilte situasjoner og misbrukes. Siden 2009 har Telenor drevet Bruk Hue, en skoleturné mot nettmobbing og for nettvett, i samarbeid med Medietilsynet, Røde Kors’ Kors på halsen og Barnevakten. Sammen har vi besøkt over 1200 skoler og snakket med 290.000 elever og 60.000 foreldre. Tilbakemeldingene har vært gode, men vi vet også at det fremdeles er for mange barn og unge som lider av mobbing.

Derfor vil vi utvide og digitalisere Bruk Hue-konseptet, for å kunne nå hele 300.000 nye barn og unge innen 2020. Dette vil vi gjøre i samarbeid med kommuner og skoler. Vi tror det er ved å sette barn og unges behov i sentrum at vi kan bidra til samfunnets overordnede nullvisjon mot mobbing. En sentral del av Bruk Hue handler om å utruste barn og unge med digital dømmekraft. En viktig satsning videre vil være å bevisstgjøre barn på risikoene ved bildedeling.

Foreldre må logge seg på


En viktig del av dette handler også om at foreldre må skjønne hvordan barna deres lever på nettet. Stadig færre foreldre kommer til foreldremøtene Bruk Hue-kampanjen arrangerer på kveldstid. Vi har stor forståelse for tidsklemma, men er redd mange foreldre ikke vet nok om hvordan de bør følge opp barna på nett. Derfor utviklet Telenor i 2016 Den Digitale Foreldreskolen, en nettskole hvor barn og faglige eksperter er lærere, og foreldre er elever. Foreldreskolens mål er at foreldre engasjerer seg mer i barns digitale liv. Vårt pensum, som har passert 1 million visninger, kan inspirere og motivere, men den virkelige læringen skjer i dialog mellom foreldre og barn.

Det kreves en landsby

Hva enkelte barn og unge utsettes for av nettrelaterte overgrep, er noe av det mest hjerteskjærende man kan høre om.

Telenor ser at tilgang til internett bidrar til utvikling og mestring hos unge, men vi ser også at nye problemer skapes. Bare foreldre kan være foreldre, men vi er flere som har og tar en digital oppdrager- og veilederrolle: myndigheter, skole, lærere, helsesøster, politi, næringsliv ogfrivillige organisasjoner. Derfor må alle aktører som bryr seg om barn på nett bli bedre til å samarbeide. Vi må gå sammen for å lære mer om hvordan sikkerhetskultur og digital dømmekraft skapes og opprettholdes. Det gjør vi best sammen med barna.