Alt på nett, alltid.

Illustrasjonsbilde
Vi er på vei mot et hypertilkoblet samfunn. Norsk næringsliv og offentlige tjenester må se hvordan neste generasjons nettverk vil gjøre omstilling og digitalisering mulig på en helt ny skala.
De fleste bedrifter og sektorer ser nå hvordan teknologi kan revolusjonere hvordan de driver – eller utkonkurreres. Det gjelder ikke bare dem selv, men er nødvendig for hele omstillingen norsk økonomi står ovenfor. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa klart i sin årstale: «Den teknologiske utviklingen gir muligheter som det er opp til oss å utnytte. Omstilling av økonomien må fortsette.» Der kan 5G bidra. Det er ingen grunn til å vente og se hva det betyr.

Allerede i år starter 5G-piloten vår i Kongsberg, nye funksjoner legges inn i dagens nett for å teste potensial og allerede i 2020 starter kommersiell utbygging. Nå må offentlig sektor, næringsliv og myndigheter forstå hvordan – mulighetene det gir, og hvordan vi får realisert dem. Nøkkelen er nye partnerskap.

5G angår oss alle


Neste generasjons mobilnett, 5G, er mer enn bare en ny G. Det er infrastrukturen som muliggjør det digitale skiftet – som driver innovasjon, forbedrer samfunnet og legger grunnlag for digitalisering og omstilling. Det er ikke teknologiene isolert, men kommunikasjonen mellom dem, og plattformene bygd på dette, som utløser det radikale.

For mobilnettet er ikke lenger bare for mobiltelefoner, om noen trodde det var det. Vi er på vei mot et samfunn der alt er koblet til nett, alltid. Vi er nå kommet til æraen der alle som lager produkter, må bry seg om nettet og nettverkstilkoblingen. Før var en bil bare en bil. Nå er bilen en avansert datamaskin – fylt av programvare, som hele tiden sender og mottar data over mobilnettet. Skal vi få selvkjørende kjøretøy, vil utviklingen eksplodere.

Det gjelder også andre produkter: Klokken din, sensorer i maskiner, bilen din, logistikk-kjeder, fabrikklinjer, trygghetsalarmer, merdene laksen svømmer i og dronene som flyr i lufta.

Nå må både næringsliv og det offentlige tenke nettverkstilkobling i alt de gjør. Neste generasjons mobilnett skal bære neste generasjons verdiskapning.

Fremtiden er hypertilkoblet


5G kommer med unike egenskaper, som gjør at ny teknologi kan tas i bruk, og gi helt nye ideer, tjenester og løsninger for både næringsliv og offentlige tjenester:

 1. Superraskt nett og større båndbredde for dataoverføring betyr at prosessorkraft kan ligge i skyen, og flere tjenester og avanserte operasjoner kan leveres som en tjeneste – og muliggjør bl.a. at billigere roboter kan gjøre mer avanserte operasjoner, fordi de kan styres fra skytjenesten.
  Båndbredde intense tjenester som VR og AR blir mer tilgjengelig.
 2. Minimale forsinkelser: Fra en beskjed gis til den mottas tar det ned mot ett millisekund. Selvkjørende biler kan kommunisere kommunisere superraskt, som gir trygg og effektiv trafikkavvikling – samt tillate fjernstyring av ting som krever umiddelbar respons.
 3. Pålitelige tjenester gjør at funksjoner avhengig av stabile nett, som en produksjonslinje på en fabrikk, kan gå trådløst, mer fleksibelt og mer effektivt.
 4. Massivt tingenes internett (IoT) kan gjøre smarte byer til en realitet, med enorme mengder sensorer, fjernstyrte tjenester, databasert innsikt og tilgang til digitale innbyggertjenester.
 5. Skivedeling av nettet gjør mobilnettet trygt for funksjoner som helse og nødtjenester, som trenger dedikerte funksjoner og kvalitetsgarantier, med muligheten for egne deler av mobilnettet, upåvirket av andres bruk.

Omstilling i praksis


Noen sektorer vil kunne revolusjoneres som følge av femte generasjons mobilnett. Teknologier vi allerede ser utvikles, men ikke vil komme til sin rett med dagens nettverk – og kun vil realiseres om full 5G bygges eller elementer fra 5G-standarden innarbeides i utviklede 4G-nett, er for eksempel:

 • Droner: Det er et enormt potensial for bruk av droner i alt fra overvåkning av ulykkesområder, inspeksjon av anlegg og infrastruktur, til levering av varer og tjenester.
  Sikkerhetsrisikoen er imidlertid stor. Et nett som tillater droner å koble seg på, vil både gi økt kontroll og bedre kommunikasjon, samt flere bruksområder som bl.a. live overføring av video i større skala.
 • Jordbruk: Dagens utvikling i jordbruket vil gi stadig flere autonome eller fjernstyrte maskiner som utfører arbeid. Sensorer vil gi data for optimalisering av drift, for eksempel for vanning, foring og høsting. Mer data fra maskiner og kjøretøy vil også muliggjør prediktivt vedlikehold – innsikt som forebygger skade og feil.
 • Industri og produksjon: Fremtidens industriproduksjon vil med enorme sensornettverk bli smartere, muliggjøre AI og analytisk innsikt som bedrer produktivitet. Prediktivt vedlikehold basert på ny innsikt i risiko vil begrense feil. Små sensorer vil også gjøre det mulig å følge produksjonskjeden tettere, og digitalisere logistikk. Raske og pålitelige nett vil muliggjøre trådløs automatisering, som er mer fleksible enn mange av dagens kablede maskiner1.
 • Smarte byer: Den smarte byen, full av digitale løsninger, automatiserte prosesser, sensorbasert analyse og mobilbaserte tjenester, kan bli en realitet. Smarte byer vil kreve enorme nettverk av sensorer som måler luftkvalitet, tette avløp, vekt på søppelkasser og feil på lyssystemer. IoT-løsninger er også basen for mye digitale tjenester – som vet hvor langt unna bussen er, hvor parkeringsplassen er ledig, hvilke skiløyper som er kjørt opp, og hvordan været er for astmatikere. 5G vil håndtere hele antallet ting koblet til nettet som smarte byer og kommuner vil innebære, og få fraktet de datamengdene alt dette vil generere – og muliggjøre langt mer automatisering og optimalisering av drift.
 • Transport: Fremtidens transportsystem handler om langt mer enn selvkjørende biler og busser. Moderne biler er fulle av sensorer og sender data fra dem til skyen, som muliggjør rask analyse av feilkilder – som minsker risiko. Flåtekjøring av biler, der en bil som bremser uten forsinkelse, og forteller det til andre biler som umiddelbart gjør det samme, kan hindre kødannelser. Oppkobling av kjøretøy muliggjør intelligente transportsystemer, som gir bedre planlegging og effektiv transport. Med mer data vet vi mer om når og hvor folk reiser, og kan gi akkurat det tilbudet folk viser at de ønsker. Med datakapasiteten i 5G kan potensielt også AR-løsninger integreres i biler, for å forbedre og forenkle kjøreopplevelser.
 • Helse: Personlige data i helsetjenesten vil trygt overføres over avgrensede nettverk. Ikke minst vil høye hastigheter gi ambulansepersonell som kommer først til en pasient mulighet til å vise høykvalitets video av situasjonen til medisinsk ekspertise langt unna, og få bedre oppfølgning, og raskere og mer presise vurderinger. Bruk av sensorer, implantater og wearables vil gi enorme datamengder som gir kunnskap og innsikt, og kan integreres med andre sensorer i hjemmet og data fra samfunnet rundt. Innen telemedisin, e-konsultasjoner og fjernbehandling/oppfølgning av pasienter, vil 5Gs dedikerte skivedelte nett, bety at man kan ivareta integritetskrav fra helsetjenesten – og med minimale forsinkelser er det også potensial for fjernkirurgi, der ekspertisen sitter langt unna robotene som opererer.
 • Fiskerinæringen: Oppdrettsnæringen har vært et eventyr for Norge, som også bidrar til en verden med mer sunn og bærekraftig mat. Fiskerinæringen blir stadig mer digital, og har et enormt teknisk potensial – som bare kan realiseres om de har nettverk som gjør det mulig å ta ny teknologi i bruk. Det gjelder både sensorer og videotjenester som overvåker fisk, foring og utstyr – dette er ofte områder der man har liten tilgang til fast bredbånd (fiber) og er avhengige av stabil nettilkobling med høy båndbredde for å håndtere store datamengder. Alt dette vil 5G kunne tilby, med høyere pålitelighet enn dagens nett.
 • Nødkommunikasjon: Teknologi basert på 5G vil kunne muliggjøre skivedelte nett med kvalitetsgarantier, som gjør at nødkommunikasjon kan bli mer avansert – innen brann, helse, politi og mer. Live video fra hendelsessteder kan gi raske vurderinger og oppfølgning. AI kan integreres for å støtte personell i felt, f.eks. med risikovurderinger og analyse. Slik kan også operasjonell ledelse i felt forbedres. Nødkommunikasjon vil rett og slett med 5G få den nødvendige sikkerhet og pålitelighet, til at det kan ta i bruk den mest moderne datadrevne teknologien.

Nye partnerskap


At 5G har potensial, betyr ikke at det blir enkelt å realisere det. Skal 5G rulles ut kommersielt, må det være basert på en lønnsom investering. Nå må vi finne de rette bruksområdene, og de rette finansieringsmodellene. Muligens betyr det nye samarbeidsformer mellom det offentlige, bedrifter og telekom. For 5G kommer ikke over alt, men vil bygges ut der det er mest bruk for det. Utbyggingen vil skje gradvis. Bedrifter og offentlige tjenester som vil ta mulighetene i bruk, må kaste seg rundt nå – og se hvilke piloter de kan sette i gang, både for å gjøre seg attraktive for investeringer, og vite hvilket potensial de kan realisere.

ove-stn-18-750x400 Ove Fredheim, direktør for Telenors bedriftsmarked

Det er slik vi må tenke fremover, og som også ligger til grunn for piloten av 5G som Telenor skal gjennomføre i Kongsberg: Vi starter med å utvikle partnerskap med alle som kan interessere seg for hvilke nye muligheter som kommer – og går i dialog med alle som vil: kommune, sykehus, transport og industri. 5G handler om mer enn store bedrifter og offentlige virksomheter – selv om prospektene kan virke overrumplende for mange mindre. Små- og mellomstore bedrifter, inkludert start-ups, spiller en helt sentral rolle i verdikjedene i digitale økonomier. Derfor må det også tenkes bredde i bruk av 5G – og flere bedrifter må se hvilke potensial de kan realisere med avanserte nettverksfunksjoner.

Det som blir viktig å følge med på videre, er hvordan telekomselskapene ender opp med å levere en langt større del av de digitale verdikjedene, enn nettverk alene. Vi må forvente å bli en integrert del av bedrift partnerne våre sine forretningsmodeller, der vi er med som partnere og leverandører hele veien. For å gå tilbake til sentralbanksjefen. Han påpekte også at tross massiv innovasjon og mye ny teknologi som er klar og synlig, ser vi ikke resultatet på produktivitetsstatistikken. Da får vi ikke hentet ut effektene det kan gi. Én forklaring, sa han, kan være at noen få ledere bruker nye teknologi, mens andre henger etter. Skal vi lykkes med å realisere potensialet i digitaliseringen 5G muliggjør, må flere enn de flinkeste hekte seg på. Bedrifter og det offentlige må kaste seg rundt.

En studie blant store bedrifter globalt, utført for Ericsson, viser at 5G-bevisstheten har økt vesentlig i alle sektorer det siste året. I 2016 sa hele 6 av 10 at 5G ikke ville være på radaren deres på minst fem år. I 2017 var det kun 1 av 10 som sa det samme2. Næringslivet våkner. Offentlig sektor må gjøre det samme.

Kommuner og regioner som vil tiltrekke seg nytt næringsliv, må se hvordan 5G-nettverk kan gjøre dem attraktive, eller de kan bidra til utvikling av nye piloter. Offentlige tjenester som vil ta ny teknologi i bruk, må se om de har tilgang til nettverk som gjør det mulig å lykkes. Og bedrifter, nye og gamle, må se hvordan deres produkter, tjenester og innovasjoner kan utnytte seg av de nyeste mulighetene i mobile nettverk. Ikke minst gjelder det også Norge som land: Det foregår nå et globalt kappløp om å være tidlig ute med 5G, for å sikre seg investeringer, næringsutvikling og et mer produktivt, og innovativt næringsliv. Det estiske formannskapet i EU beskrev

5G som essensielt for å sikre Europas rolle som en nøkkelhub for internasjonalt næringsliv. Vi håper norske myndigheter tenker det samme.

Dagens Næringsliv siterte nylig Intel-sjef Sandra Rivera på at «5G vil sannsynligvis bli den viktigste teknologitransformasjonen vi får se i våre liv.» Det er store ord, men poenget er ikke at 5G alene er en transformasjon: Poenget er all annen innovasjon vi ser, som vil kreve mer av mobilnettverket enn vi i dag kan levere. Norsk økonomi må omstille seg, og det må også offentlig sektor.

Det er dette som er grunnlaget for ikke bare bedre tjenester, men et mer produktivt samfunn – som vil utnytte ressursene mer effektivt, gi vekst i økonomien og sikre bærekraft for velferdssamfunnet. Nøkkelen er teknologi – og plattformen bygger vi nå.

Den fjerde industrielle revolusjon


Vi står rett ovenfor, eller allerede midt i, den fjerde industrielle revolusjon – eller Industri 4.0 som det også kalles, etter Tysklands program for å håndtere denne omstillingen. Klaus Schwab, tidligere leder for World Economic Forum og forfatter av boka The Fourth Industrial Revolution, beskriver det slik:

Den første industrielle revolusjon mekaniserte produksjon gjennom vann og damp. Den andre muliggjorde masseproduksjon med elektrisitet. Den tredje brukte elektronikk og informasjonsteknologi til å automatisere produksjon.

Den fjerde industrielle revolusjon er den vi allerede står midt i: den digitale revolusjonen som gjør at alt kobles sammen, automatiseringen skyter fart og skillet mellom fysisk, biologisk og teknologisk utviskes.

Poenget er ikke at teknologi er noe nytt, for det er det ikke. Det nye er hvordan utviklingen skyter fart, med radikale endringer på rekke, i et tempo vi ikke har sett før. Det krever helt nye ting fra politikken.

Industri 4.0-tenkningen fra Tyskland har også sterkt inspirert den norske regjeringen, som refererer til dette flere ganger i sin egen stortingsmelding om industripolitikk fra i fjor.

Helt sentralt i Industri 4.0 er tingens internett, IoT, automatisering og spredningen av kunstig intelligens – alle teknologier som kan løftes av 5G, infrastrukturen for et samfunn der alt kan kommunisere.4g-5g-stn-18-750x400

4G har en lang fremtid, og blir litt mer som 5G


5G kommer neppe overalt og vil bygges der det er mest bruk for det. Det vi derimot har nærmest overalt allerede, er 4G (også kalt LTE, på stammespråk). I dag dekker Telenors 4G-nett over 99 prosent av befolkningen. Verdien av dette forsvinner ikke når man begynner prate om 5G. Tvert imot:

5G-løpet bidrar til et stadig mer avansert 4G-nettverk. Også det vi kaller 4G er hele tiden i en rivende utvikling – og tjenestene du som norsk mobilkunde får i dag, er langt mer avanserte, og bedre, enn hva 4G var da nettet først ble skrudd på i Norge. 4G er en stadig utvikling, og vårt fantastiske 4G-nett vil vi ha glede av i mange år – og på stadig nye måter. For 5G er ikke én teknologi, men en standard som beskriver krav til hvilke egenskaper og teknologier som må tas i bruk for å kvalifisere til å kalles 5G. Mange av disse nye innovasjonene vil også kunne innarbeides i 4G – eller 4,5G, 4G+ og LTE-A(advanced) som det også kalles når det blir mer avansert.

For eksempel tar vi i bruk teknologier som gir stadig høyere hastigheter i 4G-nettet, og i 2018 vil vi prøve hastigheter på 1 Gb i sekundet over 4G. I oktober skrur vi på NB-IoT, et nettverk basert på 4G for store nettverk av små sensorer. Og skivedeling av nettet, en viktig innovasjon i 5G, vil også kunne innføres på 4G-nettverk – en kritisk del av et nytt nødnett i Norge, for å sikre trygg kommunikasjon der.

Det er ingen standard for hva 4,5G er, men følgende smakebiter på 5G er blant det Telenor for seg å innarbeide i 4G over tid, og noe allerede i 2018;

 • Topphastighet i nettet på over 1 Gbps
 • Støtte til IoT nettverk for hhv. små og store databehov (såkalt NB-IoT og LTE-M)
 • Støtte for skivedeling i nettet, med avgrenset nett til bestemte funksjoner
 • Støtte for kritisk nødkommunikasjon, såkalt mission-critical push to talk

Nordmenn er positive til digitalisering


Stadig flere ting kobles til nett, tjenester utføres digitalt og arbeid blir automatisert. Flertallet mener digitaliseringen er positiv for samfunnet, norsk økonomi og egen arbeidsplass.

positiv-dig-stn-18-750x400