Tingenes internett i praksis

Tingenes internett i praksis
Tingenes internett, eller IoT (internet of things), handler om at fysiske ting kobles til nettet. Stadig flere produkter og tjenester har nå innebygget internettilkobling, som gir helt nye mulighet for datafangst, fjernstyring og digitale løsninger. IoT genererer et mangfold av muligheter og nye produkter som forenkler og forbedrer både hverdagsliv og forretningsdrift.

Tingenes internett, eller IoT (internet of things), handler om at fysiske ting kobles til nettet. Stadig flere produkter og tjenester har nå innebygget internettilkobling, som gir helt nye mulighet for datafangst, fjernstyring og digitale løsninger. IoT genererer et mangfold av muligheter og nye produkter som forenkler og forbedrer både hverdagsliv og forretningsdrift. Her er et knippe eksempler på neste side.

GSGROUP - Datafangst

Objektene dine er mobile, og det er du også. GSGroups smarte sensorer kan plasseres i alle slags gjenstander og kjøretøy. Derfra rapporteres kontinuerlig data som posisjon, bevegelse og temperatur. Moderne sensor-teknologi og digitale verktøy bidrar derfor til trygg og sikker frakt av det mest verdifulle i verden, enten det er mennesker, medisiner eller uerstattelige kunstverk.

TELENOR E-HELSE - Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn øker livskvaliteten og tryggheten til hjemmeboende eldre. Gjennom digitale kamera erstattes bl.a. fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte tjenester. Det gir økt ro og søvnkvalitet for brukerne. Kameraene styres via Telenors IoT plattform for helse-Shepherd. Digitalt tilsyn i kom-binasjon med digital trygghetsalarm og andre sensorer muliggjør god avstandsoppfølging; som igjen bidrar til at flere eldre kan bo hjemme lengre, samtidig som kommunens ressursbruk reduseres.

DATEK - Smart belysning

Med moderne teknologi og innovative løsninger leverer Datek styringssystem for utendørs belysning – langs veier, i byer, med mer. Data kommuniseres gjennom skytjenester, og systemet kan fjernstyres og automatiseres. Systemet er utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold samt minimere uønsket lysforurensning. Det gir en moderne og robust infrastruktur for lysstyring. IoT-teknologien gjør at løsningen kan integreres sammen med annen informasjonsteknologi i en bedrift eller virksomhet. Det leverer korrekt lys på rett sted til riktig tid.

WATTWORLD Mobility Park

Smarte mobilitetsløsninger er en nødvendig del av en smart by. Økt syk-kelbruk er bra for miljø og folkehelse, men elsykler er ikke noe alle inves-terer i. Med hjelp av IoT teknologi kan Mobility Park hjelpe virksomheter og organisasjoner å stille elektriske sykler til disposisjon for ansatte, inn-byggere eller kunder. Hver eneste en er koblet til mobilnettet gjennom Telenors teknologi. Det gir trygghet for syklene og oversikt over hvor de er, som gjør det lett å ha kontroll og planlegge for både bruk og drift. Systemet kan også omfatte bildeling.

sykkel-stn-18-750x400

Q-Free løser trafikkutfordringer med NB-IoT sensor


Mens enorme mengder data transporteres raskere og knytter flere mennesker, byer og verdensdeler tettere sammen, har urbaniseringen satt infrastruktur og transport i tettbygde strøk under stort press. Flere kjøretøy og økende kompleksitet har ført til lengre køer og hardere kamp om plassene på vei- og parkeringsområder.

I 2016 kastet amerikanerne alene bort 8 milliarder timer i kø.

Gjennomsnittsinnbyggeren i Mexico City må regne med å bruke opp mot 97 prosent mer reisetid i rushtiden. I en verden hvor tid er en av våre mest dyrebare ressurser viser disse tallene at det er et uhorvelig potensial i å frigjøre tiden vi kaster bort i trafikken, og benytte den på mer verdifulle og nyttige måter. Ny teknologi og en stadig mer digitalisert begfolkning med store forventninger til fremtiden, gir oss et fantastisk fremtidsperspektiv for implementering av nye løsninger.

Ett av de mange spennende prosjektene Q-Free i dag jobber med er den nye Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) parkeringssensoren som i fjor ble testet i samarbeid med Telenor – og det med stor suksess. Konseptet er enkelt: Sensorer plasseres under asfalten på parkeringsplasser, og gir informasjon om når plassen er opptatt og når den ikke er det. Det gir rom for både planlegging og analyse, og praktisk informasjon til bilførere. Sensorene skal ha lang levetid, stabil dekning over tid og skal kun sende små mengder data. De er derfor perfekte for å bruke NB-IoTteknologien.

Ved å plassere en robust sensor i bakken kan vi samle høykvalitetsdata i vår offentlige skyløsning som er under utvikling. Disse dataene, sammen med kunstig intelligens, algoritmer og dataprogrammer åpner opp for mange nye muligheter som vil gjøre det enklere for operatører å drive parkeringsplassene sine, og for bilister å parkere.

Tradisjonelt har parkeringsutfordringer blitt sett på som en plassutfordring, men Q-Free er overbeviste om at det i større grad handler om en informasjonsutfordring.

Med nye applikasjoner vil reisende kunne planlegge turene definert på parkeringsmønstre i definerte områder eller dirigeres til ledige plasser der de ferdes. Kanskje det også er mulig å utnytte bedre plasser for spesialparkering som ofte står tomme.

Resultatene vi håper på er å bidra til å redusere både køer og utslipp, og ikke minst frustrasjon hos bilførere som er lei av å lete til et sted å sette bilen.

NB-IoT: En stor nyhet for de minste tingene


Du har hørt om bredbånd, men kanskje ikke om smalbånd. Det er imidlertid akkurat det som gjemmer seg bak forkortelsen NB-IoT: narrowband Internet of Things. En sensor kan være liten og nett og fange opp kjempespennende data, men av liten verdi om den ikke er koblet til et nett som lar den sende alt den vet videre. NB-IoT er en nettverksteknologi laget for å koble store mengder sensorer og ting på nettet, der målet ikke er å bruke mest mulig, men minst mulig data.

Her snakker vi om sensorer som skal sende små mengder data og ha minst mulig batterislukende bruk av nettverkstilkoblinger.

For eksempel en parkeringssensor nedgravd i asfalten, som kanskje skal ha en levetid på ti år. Den skal ikke sende tunge videofiler, men kun noen få byte data når en bil parkerer over den, og når den drar.

Huawei har anslått at så mye som 150 millioner enheter og ting kan være koblet til et NB-IoT-nettverk i løpet av 2018.

Eksempler er vannmålere, parkeringssensorer, lysstyring, brannalarmer, dyresporing, postboksmåling, smarte låser og luftsensorer. I oktober åpner Telenor sitt NB-IoT nett overalt hvor vi har 4G-dekning, og vil dermed legge til rette for utbygging av tingenes internett og smarte systemer over hele landet – og gi en forsmak på hva 5G-teknologier har å by på.

Effektiviteten øker, men vil det vare?

Digitale verktøy i arbeidslivet vil fortsette å utvikle seg, med stadig nye programmer, effektive kommunikasjonsløsninger, elektroniske skjemaer, og forenklende teknologi. Dette fører til et mer effektivt arbeidsliv. Men flere respondenter er usikre på hvor lenge det vil vare.

effektiviteten-oeker-stn-18-750x400