Teknologitrender for 2018

Teknologitrender for 2018
Store endringer skjer når lovregulering, brukerpreferanser og teknologi sammenfaller. I 2018 vil vi se viktig utvikling i alle tre dimensjonene.

Telenor Research fremhever seks trender det er lurt å ligge i forkant av.


  1. Folk vil faktisk lese vilkår og betingelser på nett I mai 2018 trer EUs nye personvernforordning (GDPR) i kraft. Et spesifikt element er at formålet med innsamling og bruk av personlige data må forklares slik at brukerne skjønner hva de sier ja til. Når det blir overkommelig å lese og forstå vilkårene for bruk av en tjeneste før du installerer den, tror vi flere i større grad vil ta jobben med å sjekke dem. Dette gir hver enkelt av oss en bedre mulighet til å bestemme om vi ønsker å ta i bruk en ny tjeneste når den krever mye data, og vil virke positivt for tillit mellom bedrift og kunde.
  2. Kunstig intelligens og dyp læring når massemarkedet Flere bedrifter i stadig nye sektorer vil begynne å nyttiggjøre seg av kunstig intelligens - spesifikt dyp læring. Dyp læring (deep learning) er et område i kunstig intelligens som handler om å bygge modeller inspirert av hvordan hjernen er bygd opp og lære disse opp til å forstå sammenhenger mellom input og output ved hjelp av store mengder data. Dyp læring står bak revolusjonerende gjennombrudd som at maskiner nå forstår bilder, tekst og tale. Teknologien kommer til å bli adoptert i en rekke industrier, som helse, energi, transport og telekommunikasjon. De som lykkes vil gjøre det gjennom hardt arbeid, god innsikt i hvilke problemer som kan løses av maskinlæring, rikelige mengder treningsdata, og ferdigheter og kunnskap i å trene modeller. De som feiler kan skylde på for høye forventninger til hva dyp læring kan oppnå, umoden datahåndtering, og ikke minst antagelser om at dyp læring kan kjøpes fiks ferdig og ikke må trenes opp innad i selskapet.
  3. 2018 vil utvide virkeligheten din Pokémon Go populariserte og gjorde Augmented Reality (AR) kjent for de fleste av oss. AR betyr at digitalt innhold «blander seg» med virkeligheten du filmer med kameraet på mobilen din (eller et annet kamera). Slik kan du se for eksempel veibeskrivelser, informasjon om historiske bygninger eller måle lengde og høyde på veggen i stua di og få råd om hvor mye maling du trenger.

    I 2018 tror vi AR vil ta et hopp. I den siste versjonen av iPhones operativsystem har Apple bygd inn AR-støtte. Dette betyr at mye av kompleksiteten blir fjernet for programmerere og at AR plutselig er innen rekkevidde for hundre-tusener utviklere. Akkurat hva de ender opp med å lage skal ikke vi spå, men teknologien vil nok ta oss fra spill til hverdagsløsninger og arbeidsliv.

  4. Lommebok blir avleggs

    I år trer EUs nye betalingstjenestedirektiv, PSD2, i kraft. Det pålegger banker å tilrettelegge for tilgang til bankenes kundedata for eksterne aktører – som oppstartsbedrifter innen finansteknologi, såkalt fintech. Dette åpner for mer konkurranse og større innovasjon innen bank – og finanstjenester, men skaper også utfordringer for de nåværende forretningsmodellene og økosystemene rundt mobilbetaling. I 2018 vil lommeboken for alvor bli avleggs, da flere av enhetene vi omgir oss med i hverdagen, som smarttelefoner, sportsklokker, oppkoblede biler, og mange fler, vil kunne få innebygde betalingsløsninger. Dette er både drevet av ny regulering og av teknologiutvikling.

  5. Kan blockchain vokse ut av kryptovaluta-vuggen?

    Bitcoin er en digital valuta som ikke har et sentralt styrende organ som garanterer for transaksjoner, men er desentralisert og bruker kryptografi for å sikre transaksjonene. Teknologien bak heter blokkjede (blockchain), og det spås mye om nye områder der den kan tas i bruk. Vi tror at teknologien trenger å modnes mer og at det fortsatt er stor usikkerhet om den vil lykkes på andre områder enn kryptovaluta. Det er flere uavklarte mekanismer i teknologien som for eksempel manglende feiltoleranse og hvordan en skal håndtere vedlikehold og videreutvikling.
    Kan utfordringene løses så er potensialet stort, men i 2018 vil vi se flere debatter en revolusjonerende implementasjoner

  6. Vinter-OL og virtualisering tar et stavtak for 5G

    Det er mulig at historiebøkene vil si at 2018 var året da 5G ble lansert, takket være vinterolympiaden i Sør-Korea hvor vi fikk en første sniktitt på 5G i aksjon. De første 5G spesifikasjonene ble implementert i flere forskjellige typer utstyr og nettverksvirtualisering var en viktig del av løsningen. Eksempler på hva vi fikk se var blant annet strømming av video fra bobsleigh, 360 grader videokameraer for å vise kunstløp, testing av selvkjørende busser og avansert bruk av droner. Erfaringene fra 5G testene under vinterolympiaden gav oss ny kunnskap om hvordan teknologien kan bli brukt for å styrke industrivertikaler innen transport og helse, og gav verdifull innsikt i 5Gs ytelse.b-tale-stn-18-750x400 Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør Telenor ASA