Status Teknologi-Norge 2017

Hvordan bidrar byene til digital utvikling? Ny bredbåndsbyindeks presenteres i årets Status Teknologi-Norge, sammen med blant annet en kokebok for digitale tjenester, mer om stordata til samfunnsnytte og hva vi vet om neste generasjons mobilnett: 5G.Se opptak fra konferansen Status Teknologi-Norge. Last ned hele den samlede publikasjonen her. Ønsker du Status Teknologi-Norge fra 2015 finner du den her.

Fangst og forvaltning i en digital tid

Norge kan bli spydspiss for den utviklingen som nå kjennetegnes av tingenes internett, stordata og kunstig intelligens.

Les mer ›

Hvordan bidrar byene til digital utvikling?

Nordic Broadband City Index (NBCI) er en studie av hvordan nordiske bykommuner legger til rette for digital samfunnsutvikling.

Les mer ›

De tre beste byene

Hvert år undersøker Nexia Management Consulting AS i hvilken grad nordiske byer tilbyr digitale tjenester til innbyggerne sine og hvordan de tilrettelegger for nettutbygging. Bodø, Bærum og Skien er tre av de beste digitale byene i Norge.

Les mer ›

Operasjon dekning

Hvert år kjører dekningsdirektør Bjørn Amundsen 80.000 km på kryss og tvers i hele landet for å påse at mobilnettet lever opp til kundenes forventninger. Og aldri før har forventningene vært større.

Les mer ›

Hva vet vi om 5G?

Med 5G kan samfunnet utnytte informasjonsteknologi i mye større utstrekning til å fornye og skape ny virksomhet, bevare og etablere arbeidsplasser, skape gode miljø og tjenester.

Les mer ›

Forskning og strålevern

Helt siden mobiltelefoner ble allemannseie, har det med ujevne mellomrom dukket opp nyheter og medieoppslag om helsefarer, først og fremst knyttet til kreft.

Les mer ›

Cybertrusselbildet 2017

Cybertruslene var mange i 2016, og vil øke i 2017.

Les mer ›

Hvordan hjelpe samfunnet med stordata?

Telenor samler inn stordata for å kunne levere mobiltjenester med god kvalitet. Telenor Research har sett på hvordan man kan bruke disse dataene på en måte som kan komme samfunnet til gode.

Les mer ›

Innovasjonskokeboken

En innovasjonsprosess er gjerne preget av usikkerhet om en digital tjeneste blir adoptert i markedet eller ikke. I Telenor brukes det noen overordnede prinsipper som hjelper oss å teste usikkerheter og avdekke hva som kan hjelpe kunden til å få jobben gjort.

Les mer ›

Gode muligheter i datasentre

Det er ventet at behovet for datalagringskapasitet vil eksplodere i årene som kommer. Skal Norge ta del i denne utviklingen må vi samarbeide for å få på plass et fyrtårn av et datasenter som kan vise veien for de andre.

Les mer ›

Kunstig intelligens: Den viktigste teknologien i det 21. århundre

I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens bli drivkraften i alle prosesser, forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder.

Les mer ›

Digitale barn trenger digitale foreldre

Norske barn er blant Europas mest digitalt kompetente barn. Telenors Foreldreundersøkelse 2016 at voksne synes det er utfordrende å henge med i det digitale landskapet som barn og unge beveger seg i.

Les mer ›

Internett for alle

De siste to årene har Telenor Norge holdt over 850 Internett for alle-kurs i mobil og nettbrett for over 13 000 deltakere, i alle landets fylker.

Les mer ›

E-sport: Lek, sport eller idrett?

Fenomenet e-sport har hatt en enorm vekst i global skala, men blir av majoriteten fortsatt sett på som en subkultur. E-sporten jobber for å bli anerkjent, men møter motstand på hjemmebane.

Les mer ›

Det er vår tur nå!

Siden 90-tallet har olje- og gass vært den dominerende inntektsskaper for landet. Nå er det vår tur!

Les mer ›

Digital evolusjon

I 2016 ble vi for alvor klar over mulighetene som finnes i digitalisering. I 2017 må vi vise at vi kan gripe dem.

Les mer ›

Hodejakten

Skal vi hevde oss i konkurransen om de beste talentene i verden, må vi ta effektive grep. Raskt.

Les mer ›

Digitaliseringslokomotivet

2016 ble året da vi alle snakket om digitalisering, delingsøkonomi og entreprenørskap. Ikke minst diskuterte vi utfordringer for Norge i en fremtid der oljesektoren leverer lavere vekst.

Les mer ›