samfunnsansvar
samfunnsansvar
samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Telenors samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og en sterk rettesnor for vårt arbeid i Norge. Vi skal bidra positivt overfor både kunder og samfunnet som helhet gjennom målrettede tiltak på flere områder.

Trygghet og sikkerhet

Vi tar ansvar for at våre tjenester skal være trygge å bruke
Vi har utviklet sikkerhetsløsninger for barn og unge
Vi bidrar til arbeidet mot digital mobbing
Mer om trygghet og sikkerhet

Dekning og infrastruktur

Vi gir rekkevidde og muligheter gjennom dekning
Vi har mobile spleiselag med lokalsamfunn
Vår unike dekning muliggjør verdiskapning over hele landet
Mer om våre satsninger på infrastruktur

Klima og miljø

Vi prioriterer miljøvennlig drift og klimasmarte løsninger
Vi har klimasmarte tjenester for deg og din bedrift
Vi har etablert en returordning for mobiltelefoner
Les mer om våre miljøtiltak her

Ansvarlighet og mangfold

Vi har utviklet egne foretningsetiske retningslinjer
Vi tilbyr arbeidstrening for funksjonshindrede
Vi tilbyr arbeidstrening for høyt utdannede innvandrere
Mer om ansvarlighet og mangfold

Fra bredde til topp

Telenor støtter en mengde aktiviteter innenfor sport, kultur og samfunnsliv i Norge.
Les mer om prosjektet "Fra bredde til topp"

Vår visjon

Telenor er til for å gi kundene fullt utbytte av kommunikasjonstjenester i dagliglivet. Vi er her for å hjelpe deg.
Visjon og verdier