Telenor Den digitale foreldreskolen. Her får du som forelder råd og gode tips fra barn om barnas bruk av digitale medier, nett og mobil.

Om Den digitale foreldreskolen

Den digitale foreldreskolen er et samfunnsansvar-prosjekt fra Telenor Norge som ble lansert våren 2016. Målet er å gi foreldre og andre voksne innsikt og kunnskap om barns liv på nett.

Vi har hyret inn de fremste ekspertene på feltet, nemlig barna selv. Våre digitale lærere i alderen 12 -16 år reflekterer om sitt liv på nett, og hvilke forventninger de har til foreldre og voksne i sitt digitale liv.  

I Telenors Foreldreundersøkelse 2017 sier foreldre at de mangler kunnskap og selvtillit om teknologi og sosiale medier. Det finnes dermed store digitale generasjonskløfter i familiene. Disse vil vi være med på å lukke.

Pensumet på Den digitale foreldreskolen består av brennhete temaer i mange familier. Blant annet håndheving av aldersgrenser på spill og i sosiale medier, regler for online gaming, barnas rett til privatliv og sikkerhet på nett.

På siden finner også foreldre ressurssider og enkle tester de kan ta alene eller sammen med barna. Målet er å skape et enkelt utgangspunkt for å teste din kunnskap og bidra til å starte en god diskusjon i hjemmet. Her kan du se selv hva barna tenker om sin digitale hverdag.

Vi håper at Den digitale foreldreskolen kan være inspirasjon og motivasjon til mange gode digitale samtaler i familien. Da kan dere som foreldre lære av våre fremste digitale eksperter – nemlig våre egne barn og unge.

Med vennlig hilsen  
Avdeling for Samfunnsansvar og Bærekraft i Telenor Norge
Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt via foreldreskolen@telenor.com