Telenor Å bruke våre tjenester og ekspertise til samfunnets beste En ny retning for hvordan Telenor-konsernet driver sin virksomhet ansvarlig, ble staket ut i 2016. Den videreutvikler hvordan selskapet håndterer risiko, utvikler digitale tjenester til fordel for samfunnet og forankrer sin agenda innenfor FNs bærekraftsmål, særlig mål nr. 10; «Reduserte ulikheter».

Å bruke våre tjenester og ekspertise til samfunnets beste

I Telenor har vi en kraftfull visjon; å styrke samfunnet. Dette vil vi gjøre ved å levere digitale kommunikasjonstjenester som legger til rette for en enklere hverdag, med flere muligheter, for alle.
Beri Svendsen, Konserndirektør for Telenor Skandinavia

Vi leverer tjenester som er med på å forme hvordan vi lever, arbeider, lærer, deler og løser globale utfordringer i dag, for neste generasjon og for generasjonene som følger. Dette er en visjon jeg er svært stolt av.

Vi strekker oss mot denne visjonen ved å definere en strategi fram mot 2020 der vi sier at målet er å bli kundenes foretrukne partner i deres digitale hverdag. Et slikt partnerskap må vi gjøre oss fortjent til, det er vi klar over. Vi må gjøre oss fortjent til kundens tillit, tillit til at vi leverer de beste tjenestene på markedet, men også tillit til at vi gjør dette på en åpen, ansvarlig og redelig måte. Det skulle bare mangle.

En ny retning for hvordan Telenor-konsernet driver sin virksomhet ansvarlig, ble staket ut i 2016. Den videreutvikler hvordan selskapet håndterer risiko, utvikler digitale tjenester til fordel for samfunnet og forankrer sin agenda innenfor FNs bærekraftsmål, særlig mål nr. 10; «Reduserte ulikheter».

Likevel har 2016 bydd på utfordringer for Telenor globalt som har utfordret tilliten lokalt her i Telenor Norge. Dette ønsker vi å møte med åpenhet. Med denne rapporten ønsker vi å vise både våre holdninger til og handlinger innen samfunnsansvar og bærekraft. Å lage en slik oversikt gir oss også en mulighet til å betrakte oss selv utenfra. Hvem vi er og hvem vi vil være. Vi er allerede et selskap med en lang og stolt tradisjon for å utøve et aktivt samfunnsansvar på mange felt.

Noen høydepunkter jeg vil trekke fram er resultat av gode samarbeid. Vi har kjørt flere spennende piloter sammen med eksterne aktører. Sammen er vi med på å realisere det grønne skiftet. Det var en milepæl da jeg sammen med kollegaer på Fornebu kunne testkjøre en elektrisk, førerløs buss Dette var mulig ved hjelp av «Tingenes internett», og ved utgangen av 2016 hadde vi 1,1 millioner aktive IoT-abonnement, en 18 prosent vekst i løpet av året. En slik utvikling fordrer robust nettilgang der folk bor og ferdes. Aldri har vi bygd ut nettet raskere enn i 2016. Vi aktiverte opp til 100 siter i uken. Ved utgangen av året hadde vi 5208 4G-siter landet rundt av totalt 7817 siter. Dette er infrastruktur som bygger Norge.

Selv om vi har mye å være stolt av, kan vi likevel bli bedre, og det ønsker vi å bli sammen med våre kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Det er sammen med andre at Telenor kan utnytte sin kompetanse til det beste for samfunnet.

Så langt har 2017 allerede vært et spennende år for tingenes internett, stordata og kunstig intelligens. Teknologisk utvikling gir store muligheter men utfordrer også både de store samfunnsstrukturene og det rent mellommenneskelige. Vi ser fram til å fortsette å samarbeide for å finne nye måter å bruke Telenors tjenester og kompetanse på for å styrke våre samfunn.

God lesning!


Med vennlig hilsen Berit Svendsen,
Konserndirektør for Telenor Skandinavia