Telenor støtter forskningssenter for informasjonssikkerhet

Ved å støtte forskningssenteret vil Telenor være med å sikre at Norge blir mindre sårbart i cyberdomenet i framtiden. –Dette er historisk, sier Morten Irgens, dekan og viserektor for forskning ved Høgskolen i Gjøvik.
- Visste du at det var det 20 000 anmeldte lommetyveri i Norge i fjor, spør Morgen Irgens ved Høgskolen i Gjøvik. 
- Nei.
- Samme år opplevde 60 000 av oss ID-tyveri som medførte økonomisk tap, sier Irgens. 
- Jeg blir litt skremt, jeg
- Ja. Og ID-tyveri er kun én av en rekke kriminelle aktiviteter relatert til i datateknologi.   Enkeltpersoner, organisasjoner, firmaer og Norge som nasjon er tvunget til å forholde seg til et stadig voksende trussel-landskap. En gradvis digitalisering av hele samfunnet, og ikke minst vår infrastruktur har gjort Norge svært sårbart. Vi må ruste oss bedre for å kunne møte denne utfordringen, sier han.

Centre for Cyber and Information Security

I følge Irgens – og Telenor - må Norge øke sin forsknings- og utdanningskapasitet for å møte disse truslene på lang sikt. Derfor har Telenor i samarbeid med et utvalg bedrifter og offentlige etater gått sammen om å etablere et forsknings- og kompetanseutviklingssenter i informasjonssikkerhet, Centre for Cyber and Information Security.  Senteret vil åpne 15. august 2014 og være tilknyttet Høgskolen i Gjøvik, som i dag har Norges største akademiske forskningsgruppe i faget.  
- Vi gikk først til forskningsrådet, som ikke hadde passende finansieringsprogrammer. Så gikk vi sammen og skapte et partnerskap mellom Telenor, Cyberforsvaret, Statkraft, Politihøgskolen, Forsvarets Ingeniørhøgskole, Høgskolen i Gjøvik, Statnett, Kripos, Økokrim, Eidsiva, NorSIS, Oppland Fylkeskommune, og en rekke andre, forteller Irgens.  
Disse partnerne avgir egne ressurser til senteret i tillegg til at ti nye professorater vil bli finansiert av partnerne. Åtte av dem blir ansatt gjennom Høgskolen i Gjøvik og to igjennom Forsvarets Ingeniørhøgskole. 

Et partnerskap

- En av de mange unike sidene ved senteret er at det knytter sammen anvendelsesbehov, forskning, gradsgivende utdannelser, opplæring og kompetanseutvikling.  Det knytter akademia til behovseiere som for eksempel Telenor, Kripos og Cyberforsvaret, og det etablerer kompetanseutveksling mellom behovseiere på tvers av sektorer, forklarer Irgens. 
På denne måten knyttet Telenor og de andre partnerne tettere til forskningen, og til hverandre.  Spesielt det siste aspektet er avgjørende, sier Irgens. 
- Det handler egentlig ikke om at Telenor støtter dette forskningssenteret. Den største gevinsten er at Telenor har gått sammen med andre bedrifter om å støtte hverandre, sier Irgens. 

Tar samfunnsansvar

Senteret vil i løpet av to år vokse seg til 80 personer.  
- Ti eksternt finansierte professorater, det har vel aldri tidligere vært gjort i Norge.  Telenor tar ikke bare tar et stort samfunnsansvar, de ser dette som en verdifull investering.  Partnerfinansierte professorer vil tilbringe deler av tiden i partnerens organisasjon for å identifisere kompetansutviklingspotensiale, internprosjekter, involvering av bachelorstudenter og masterstudenter, og deltakelse i internasjonale prosjekter. Telenor Norge har virkelig vært innovative, sier Irgens.
Grafikk som viser ambisjoner for forskningssenteret på Gjøvik

Konkrete prosjekt

Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, var ikke i tvil om å takke ja til tilbudet om å være med på å finansiere senteret. 
Profilbilde av Hilde Tangen Nilsen
 – Fordelen med senteret er at både nasjonen Norge og Telenor får flere ressurser og en bredere kompetanseflate å spille på. Vi er tett på og kan være trygge på at informasjon om våre prosjekter håndteres på en god måte, sier hun. 
Sikkerhetsdirektøren understreker at rollen som eier og forvalter av samfunnskritisk infrastruktur er en vesentlig del av Telenor Norges samfunnsansvar. 
- I cyber er avhengigheter mellom kraft, finans, transport og telekom tydelig. Evnen til å håndtere hendelser på tvers opptar Telenor Norge, forklarer hun. 
Nilsen er sikker på at vi fremover kommer til å se mange relevante problemstillinger som en cybersecurity-gruppe innen IKT kan forske på.
- Telenor er allerede dialog med senteret knyttet til fremtidens betalingsløsning der vi vil kunne betale for varer og tjenester ved å holde mobiltelefonen over betalingsterminalen, sier sikkerhetsdirektøren

Holder internasjonalt nivå

Senteret vil bli etablert som en utvidelse av Høgskolen i Gjøviks forskningslaboratorium i informasjonssikkerhet, Norwegian Information Security Laboratory, også kjent som Nislab. Nislab er en av Europas største akademiske forskningsgrupper i Europa, og et miljø som blir lagt merke til internasjonalt. 
Tidligere informasjonssjef i Det Hvite Hus, Carlos Solari, uttrykte nylig sin begeistring i en epost til et medlem av justiskomiteen på Stortinget.
Profilbilde av Carlos Solari, sjø i bakgrunnen

Foto: Leif Kirknes

- Dette er en mulighet til å etablere Norge som det akademiske senteret innen cybersikkerhet, hvor innovasjon og sofistikasjon er ingrediensene i å håndtere dette svært komplekse problemet. Det er dette jeg tror dere er i ferd med å etablere, skrev han.

Vil sikre rekruttering

Irgens har mange ambisjoner på vegne av senteret, men rekruttering av ekspertise til sikkerhetssektoren er hans hjertebarn. Mål er å sørge for rekruttering både til offentlige og private aktører som har bruk for sikkerhetskompetanse. 
- Alle studentene signerer kontrakter med arbeidsgivere opp til et år før de er ferdige. Først kommer for eksempel Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og tilbyr dem jobb, så jobber de der en stund før for eksempel Kripos kommer og tilbyr dem jobb, så kommer Telenor og så videre.  Poenget er at vi har for få sikkerhetseksperter å dele på. Vi er nødt å sørge for at flere tar slik utdanning og på et høyere nivå.  Vi må rette blikket ti år fram i tid, hva er sannsynlig om ti år? Hva vil vi trenge av kompetanse om ti år? Det er dette senteret i bunn og grunn handler om, sier han. 
Har du lyst å studere informasjonssikkerhet? Se hva en av studentene ved Høgskolen i Gjøvik sier: