Telenor For første gang har en sittende statsminister besøkt antimobbekampanjen Bruk Hue. Erna Solberg oppfordret alle elever, lærere og foreldre til å bekjempe digital mobbing da hun gjestet arrangementet på Karlsrud skole i Oslo.

Statsminister-ros til Bruk Hue

For første gang har en sittende statsminister besøkt antimobbekampanjen Bruk Hue. Erna Solberg oppfordret alle elever, lærere og foreldre til å bekjempe digital mobbing da hun gjestet arrangementet på Karlsrud skole i Oslo.
Statsminister Erna Solberg på Bruk hue-arrangement

Statsminister Erna Solberg ble møtt av mange barn da hun ankom Karlsrud skole i Oslo.

– Mobbing er helt uakseptabelt, vær en venn for hverandre. 
Dette var statsminister Erna Solbergs overordnede budskap da hun snakket til 300 elever og lærere på ungdomstrinnet ved Karlsrud skole i Oslo. 
Statsministeren ba alle elevene, lærere og foreldre om å stå sammen mot digital mobbing
Erna Solberg på Bruk Hue
– Mobbing er helt uakseptabelt, uansett form. Hver dag er det barn og unge som gruer seg til skolen, skoleveien eller de gruer seg for å sjekke mobilen fordi de frykter hva som vil skje der. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som vi alle har et ansvar for å bekjempe. Mobbing kan sette dype spor for resten av livet. Vi trenger voksne som tar ansvar og opptrer som gode rollemodeller, både i og utenfor de digitale plattformene, sier statsminister Erna Solberg, som roset initiativtagerne bak Bruk Hue for en viktig kampanje.
Leder for samfunnsansvar i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, setter stor pris på statsministerens bidrag til å vekke oppmerksomhet rundt mobbing.  
– Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, og en spøk eller et bilde som legges ut på nett kan raskt resultere i en hetskampanje. At statsministeren vil støtter Bruk Hue gjør at kampanjen blir lagt merke til og kan gjøre en forskjell for enda flere, sier hun.
Erna Solberg på Bruk Hue-arrangement
Kunnskap og bevisstgjøring   
Også Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen var tilstede under Bruk Hues arrangement med Erna Solberg.  
– Hver eneste dag opplever norske barn og unge å bli mobbet via digitale plattformer, og tendensene øker i takt med bruken av smarttelefoner og sosiale medier. Derfor er det helt selvfølgelig at vi må fortsette kampen mot digital mobbing, sier Berit Svendsen.
Erna Solberg Bruk hue

F.v: Foredragsholder i Bruk Hue, Ole Roger Vedøy, statsminister Erna Solberg og administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte skoleturneen Bruk Hue. Turneen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater.  
Effektundersøkelser viser blant annet at 7 av 10 barn som har opplevd Bruk Hue-foredraget , har fått kunnskapen de trenger for å håndtere nettmobbing.