Sanering i særklasse

Sanering av gammelt utstyr har vært gull verdt for Telenor, som sparte både penger og strøm.
Sanering kommer av det latinske navnet sanare og betyr å gjøre sunn eller ordne. Og her har Telenor gjort begge deler. I løpet av bare to dager høsten 2013 ble fire sentraler i østlandsområdet 10 tonn lettere. 1.200 utrangerte nettelementer ble sendt til gjenvinning.
– Kompleksiteten i fastnettet har vokst seg stor gjennom Telenors snart 160 års historie. Dette bidrar til driftsproblemer og ikke minst høye kostnader til strømforbruk, feilretting og ombygginger. Nå var det på tide med en opprydning, sier seniorrådgiver Tom Henry Knudsen i Telenor. 
Knudsen var en av prosjektlederne da Telenor bygget nytt på Fornebu i 2002. Ti år senere leder han arbeidet med å rydde i gamle Telenor-bygg. I to dager sjauet han og kollegaer i sentralene Frogner, Fagerborg, Åsen og Sandvika. 
-Dette passet som hånd i hanske da Telenor samtidig skulle gjennomføre en stor trafikkomlegging i Oslo-regionen. I tillegg skulle to utbyggingsprosjekt rydde ut gammelt utstyr etter hvert som nytt ble satt inn. Det var derfor et perfekt utgangspunkt for å teste ut en industriell verdikjede for fjerning av utstyr i stor skala, forteller Knudsen.
Tom Henry Knudsen foran Telenor-bygget

Miljøgevinster

Saneringen, som også betyr å gjøre sunn, ga store miljøgevinster. Hele seks gigawattimer (GWh) strøm er spart etter denne høsten. Dette tilsvarer strømforbruket til 300 husholdninger (årsforbruk 20.000 kWh), eller en kommune på størrelse med Rømskog i Østfold.

For å sikre at avfallet ble håndtert på en miljømessig forsvarlig måte ble Norsk Gjenvinning hyret inn. 
– Tanken var å se om de kunne tilføre nye ideer og mer effektive prosesser. Det kunne de. Norsk Gjenvinning har med sin kompetanse bidratt til å sette en ny standard for saneringsarbeidet, sier Knudsen. 
Også miljøansvarlig Ulrika Leikvang i Telenor Norge er veldig fornøyd med saneringsprosjektet. 
- Dette viser at miljøstyringssystemet vårt fungerer. Vi har som mål å redusere strømforbruket vårt med 30 prosent innen 2017 og prosjekt som dette som medfør en ren effektivisering og vil bidra stort til at vi når våre mål, sier Leikvang. 
Nærbilde av Ulrika Leikvang

Kulturskatter

Da Telenor sanerte utstyr i Frogner sentral var Telenor Norges egen riksantikvar Dag Blakkisrud med. I øverste etasje av sentralen henger nemlig mange gamle bilder som må tas godt vare på. 
-Bildene viser hvordan det så ut på vestkanten da sentralen ble bygd. Det var jo nesten bondeland på Frogner da, sier Blakkisrud.
Dag Blakkisrud og Tom Henry Knudsen ser på malerier som henger i Frogner Sentral
Dag er leder for Telenor Kulturarv som forvalter en verneplan for de 180 teknisk-industrielle byggene Telenor eier. Kulturminnene er representative for utviklingen av telegraf, telefon, kystradio og kringkastingstjenester fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til i dag. Men det er ikke alt som Dag trenger å ta vare på. 
-I dag trenger vi ikke å ta vare på alle gjenstander og ting. Det er ikke alle duppeditter som er formidlingsvennlige. Men vi dokumenterer gjennom foto og film hvordan tingene har fungert. Den fortellingen er det viktig å ta vare på, sier han. 
Når Telenor sanerer dukker det opp et og annet som likevel er verdt å ta vare på.
Leder i Telenor Kulturarv, Dag Blakkisrud, viser frem noe av utstyret i Frogner Sentral

-Når vi går i gang med saneringsprosjekt vet vi ikke alltid hva vi vil finne. Der er alltid noen overraskelser. Sentraler er bygget og ombygd i flere epoker og det er ingen som har oversikt over alt sammen. Med tårn og master har Telenor mellom 7000-8000 lokasjoner. Så vi blir stadig overrasket, sier Blakkisrud.

Ambisjoner for 2014

Utstyret som fjernes inneholder både gull, platina og andre metaller som har stor verdi. Alt dette blir plukket fra hverandre, sortert, smeltet om og resirkulert. 
- Dette er metaller med stor verdi. Telenor mottar faktisk penger på salg av disse, sier Knudsen. 
I framtiden vil det bli gravd etter mer gull i Telenors utdaterte utstyr. Prosjektet med de fire sentralene var en pilot som nå vil rulles ut til å inkludere flere sentraler. I 2014 skal det gjennomføres sanering på nye 80 store og ca. 1.000 mindre siter landet rundt.
- Vi er veldig fornøyde med denne piloten. Den har vist at sanering og effektivisering bidrar til en kostnadsbesparelse for bedriften. Men det handler ikke bare om å spare penger. Vi må jevnlig se  hva vi kan gjøre for  forbedre miljøinnsatsen. En så stor aktør som Telenor skal ikke bare gå foran med et godt eksempel, vi skal vise at vi kan være best i klassen på bærekraft, sier Leikvang.