Monitorerer nettet 24/7/365

Den økende digitale avhengigheten gjør at teleinfrastrukturen er mer samfunnskritisk enn noen sinne. Derfor monitoreres Telenors nett hver time, hele døgnet, året rundt.

Telenor har et stort ansvar for å sikre den grunnleggende tele- og datainfrastrukturen i Norge. Telenor forvalter en arv og en ekspertise for å bygge og drifte robuste telekommunikasjonsløsninger i et land med store avstander og topografiske utfordringer.

grafikk av norgeskart med transportnett tegnet inn i ymse farger
Telenors nett kan sammenlignes med veier. Stamnettet, eller transportnettet, er selve motorveien for tele- og datakommunikasjon. Transportnettet fører oss videre ut i regionalnettet. Dette er å sammenligne med riksveiene, og er ofte fylkesbaserte innsamlingsnett for tele og datakommunikasjon. Til slutt lokalveiene i nettet vi kaller tilgangsnett. Dette er kabelen du har i husveggen eller nettet som når fram til basestasjonen mobilen din har kontakt med.
- Antallet kilometer kabler kan sammenlignes med antall kilometer vei i landet. Og her er mye sikring og vedlikehold som må gjøres. Vi er litt som Statens veivesen, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge. 
Halvfigur Berit Svendsen

Sikkerhetsorganisasjon

I tillegg til fysiske kabler, sentraler, maskin- og programvare er robustheten til tele- og datakommunikasjonsnettet avhengig av en betydelig drift-, beredskap- og sikkerhetsorganisasjon. Fra Telenors operasjonssentral monitoreres nettet til alle døgnets timer året rundt.  Hvert eneste døgn blir det oppdaget små feil, og iverksatt feilretting. I tillegg foretas oppgraderinger og nyinstallasjoner et eller annet sted i transport-, regional eller tilgangsnettet. Beredskapsorganisasjonen har også ekstrautstyr i form av containersentraler og mobile basestasjoner.
- Under flommen i Oppland våren 2013 fulgte vi utviklingen av flommen døgnet rundt på storskjermer i operasjonssenteret. Vi hadde tett dialog med NVE, og ekstra beredskap i klar til innsats på kort varsel, forteller Svendsen.
Bilde av taket på dekningsbilen, elv med stor vannføring i bakgrunnen

Har lært av uværet

Når uvær rammer vårt langstrakte land, er kommunikasjon med omverdenen kritisk. Ekstremvær som Dagmar og Hilde var vekkere for mange i Norge, også for Telenor. Jula 2011 var det mange som måtte servere juleribba kald. Strømmen forsvant i dagevis, det samme gjorde mobildekningen.
Utfallet av mobilnettet var i all hovedsak forårsaket av strømmangel. Batteriene på basestasjonene som slår inn og hindrer utfall av telenettet ved kortere strømbrudd, varte noen timer., De var ikke dimensjonert for strømutfall over flere dager. Erfaringene fra Dagmar og Hilde var årsaken til at Telenor i 2013 satte i gang et stort prosjekt for å forsterke batterikapasiteten i vestlandsfylkene som ble hardest rammet.
Luftfoto av basestasjonen på Skjerli i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane

Basestasjonen på Skjerli i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane har fått tredoblet batterikapasiteten etter Dagmar.

– Nå har vi batteri-backup på over 80 prosent av mobilstasjonene. Vi har dessuten beredskapslager med mobile aggregater som kan benyttes for å lade opp kritisk viktige basestasjoner i slike ekstremsituasjoner, sier Svendsen.  Disse beredskapsvognene fikk vi til fulle sett betydningen av i forbindelse med brannen i Lærdal i januar i år, legger hun til.
Assisterende direktør i Post- og teletilsynet, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, sier at hun er svært fornøyd med innsatsen Telenor har gjort for å forsterke batterikapasiteten.
Assisterende direktør i Post- og teletilsynet, Elisabeth Sørbøe Aarsæther

Må ta vare på personell

Under ekstremvær kan Telenor ikke garantere at man klarer å holde all tele- og datakommunikasjon oppe. Det har blant annet å gjøre med sikkerheten til personellet som jobber i felten. 
- Vi gjør alltid det vi kan. Men vi er også nødt å ta vare på våre ansatte. Vi kan ikke sende folk ut i uværet når trærne faller over dem eller strømledningene bader i regnvann. Men vi kan forsikre at vi gjør alt for å forebygge skader og rette feil der det er mulig å komme til uten fare for liv og helse, sier Svendsen.