- Må starte med å se oss selv i speilet

Michael Jackson gjorde det. Telenor gjør det. –Vårt miljøansvar begynner med selvgranskning, sier Ulrika Leikvang, miljøansvarlig i Telenor Norge.
Hun rensker stemmen og synger:  
- If You Wanna Make The World A Better Place, Take A Look At Yourself, And Then Make A Change. Woooo!!!
Telenor Norges miljøansvarlige gjør et hederlig forsøk på å avslutte moonwalken med å hoppe opp på tåspissene i klassisk Michael-positur. 
- Michael Jackson bad oss om å se seg selv i speilet først. Se hva man kan gjøre selv før man peker på andre. Å starte med seg selv dersom man ønsker forandring. Dette er vårt utgangspunkt for hvordan vi tar ansvar for klima og miljø, sier hun. 

Eget miljøstyringssystem

Telenor Norge etablerte i 2010 et eget miljøstyringssystem basert på ISO 14001-standarden. Miljøstyring kan defineres som et redskap for å redusere bedrifters negative påvirkning på det ytre miljø. Ved å se på hvilke av bedriftens aktiviteter, produkter og tjenester som har negative konsekvenser for miljøet, kan man formulere en egen miljøpolitikk og med konkrete mål aktivt arbeide for redusere disse påvirkningene.

grafikk som viser Telenor Norges syv prioriterte satsingsområder på miljø
- Telenor definerte sju områder hvor vi så at vi kunne bli bedre og hvor vi ville se en effekt. Siden har vi jobbet jevnt og trutt for å redusere miljøbelastningen på disse områdene, sier Ulrika. 
Det var viktig å definere mål og ambisjoner på en slik måte at både enkeltpersoner og fagmiljøer internt kan strekke seg etter disse målene. 
- Først når alle er med blir miljøstyringssystemet et godt verktøy. Da kan vi begynne å se de reelle miljøgevinstene, sier hun.

Trender i 2013

Leikvang startet som miljøansvarlig i Telenor Norge høsten 2013, og har ikke sittet lenge i stolen. Hun har likevel fått til mye på kort tid. 
- I 2013 har vi blant annet opprettet et miljøforum sammen med Telenor Eiendom, som eier byggingene vi leier.  Bygninger utgjør en stor del av vårt energiforbruk. Et felles forum vil bidra til at vi samarbeider bedre om samme mål, sier hun. 
Og Leikvang ser allerede resultater.
grafikk som viser nedgang i strømforbruk

- Her ser vi at grafen peker i rett retning, vi bruker mindre strøm. Det skyldes først og fremst at Telenor gjør mange tiltak for å effektivisere driften. Telenor Eiendom har også mange effektiviseringsprosjekter som påvirker forbruket. Den varme høsten 2013 gjorde også at vi brukte mindre strøm på oppvarmning, forklarer hun.

Grafikk viser reduksjon i CO2-utslipp
Også i CO2-regnskapet går utviklingen rett veg. Telenor Norge har som ambisjon å redusere sitt CO2-utslipp med 30 prosent innen 2017. 
- Telenor investerer og bygger ut nye siter, men klarer likevel å redusere CO2-utslippet. Det har flere årsaker, blant annet at vi bygger nytt på en mer energieffektiv måte.  Det er vi veldig stolte over, sier hun. 
Andre faktorer som er med å redusere utslippene er at mange Telenor-ansatte sykler til jobben. I løpet av 2013 la de bak seg over 300 000 km som kan regnes om til ca 58 tonn CO2.
Telenor reduserer ikke bare eget utslipp, men tilbyr produkter og tjenester som hjelper kundene med å redusere utslipp. Ved å tilby tjenester som Samordna kommunikasjon kan kunder unngå å reise til møter.
grafikk viser nedgang i papirfaktura og oppgang i el-faktura
Telenor produserer et tosifret antall millioner fakturaer i løpet av et år. Ved å sende fakturaene elektronisk i stedet for på papir, reduseres både Telenors og kundens belastning på miljøet. 
-Vi har økt andelen elektroniske fakturaer med over 40 prosent fra 2008. Dette er et ganske enkelt tiltak som virkelig gir utslag i miljøregnskapet, sier hun. 
Et viktig miljøprosjekt i 2013 har vært sanering av gammelt utstyr. I løpet av to dager høsten 2013 ble fire sentraler 10 tonn lettere da 1.200 utrangerte nettelementer ble sendt til gjenvinning. 
Vi har også samlet inn og resirkulert 94.000 brukte mobiltelefoner i innsamlingskampanjen Brukt mobil – nye muligheter, sier Ulrika. 

Ambisjoner

Et miljøstyringssystem må stadig oppdateres og forbedres. Leikvang har planene klare for 2014. I 2013 begynte en prosess med å bli bedre på punkt 4; estetikk. 
- Vi har som mål å ivareta estetiske hensyn i alle installasjoner. Vi har jobbet med å få inn en klausul i avtalene med entreprenørene om at de tar hensyn til estetikk ved vedlikehold og utbygging av våre siter.  Målet er å holde en god standard på eiendommer, bygg og tekniske lokasjoner som også tilfredsstiller hensyn til omgivelsene, forklarer Ulrika. 
En annen ambisjon for 2014 er å fjerne kjølemiddelet R22 som har blitt brukt i Telenors kjøleanlegg. Dette middelet har en ozonskadelig effekt ved lekkasje og det er nå lovpålagt å fjerne den. 
- Deadline for å fjerne den er 1. januar 2015, og her ligger vi godt an, sier Leikvang.

Holistisk tankegang

Som et av Norges største selskaper vil Telenor Norge aktivt bidra til økt miljøvennlighet. De teknologiske løsningene vi tilbyr kundene bidrar til økt effektivitet og økte miljøbesparelser. Men løsningene må også prege måten vi selv arbeider på, understreker Ulrika.

Ulrika Leikvang holder hatt i hånden. Interiør Telenor-bygg i bakgrunnen
- Telenor Norge skal, som et av landets største selskaper, være ledende innen miljø- og klimaengasjement. Da handler det om å feie for egen dør. Det dreier seg om praktiske tiltak, men også holdninger for å sikre at liv og lære henger sammen. Da hjelper det å lytte til Michael Jackson, sier hun. 
grafikk med tekstutdrag fra MJ sin sang "Man in the mirror"