Sparer tid og miljø på å Lync’e

Når Hans Petter Furuborg og de andre i IT-utvalget i Knutepunkt Sørlandet treffes, setter de seg ikke i bilen og kjører til Kristiansand. De logger seg på Lync.
Hans Petter står forran bilen sin.
En gåte: Seks IT-ledere fra seks sørlandskommuner skal seks ganger i året sette seg i hver sin Volkswagen Passat 1,8 og gjennomsnittlig gjøre 60 kilometer tur/retur til Kristiansand for å møte en sjuende IT-leder. Hvor mye dødtid til sammen i reise?
Rett svar er 384,5 kg CO2 spart. 
- Jeg savner ikke å sitte i bilen, sier Hans Petter Furuborg, IT-konsulent i Vennesla kommune. 
Han er en av de seks IT-lederne som seks ganger i året møter den sjuende IT-konsulenten i Kristiansand i det interkommunale samarbeidsorganet Knutepunkt Sørlandet. Det er et samarbeid mellom sju kommuner i Kristiansandsregionen som omfatter tiltak knyttet til tjenesteyting til innbyggere og generell utvikling av kommunene. Og IT. 

Kutter utenomsnakken

- Vi er et utvalg som diskuterer felles IT- løsninger på tvers av kommunene, sier han. Men nå slipper vi å reise for å kunne samarbeide. Vi Lync-er i stedet, sier han. 
Lync er en del av Telenor Norges tjeneste Samordnet Kommunikasjon. Samordnet Kommunikasjon integrerer telefon, videokonferanse, chat og skjermdeling i en felles løsning med Microsoft Lync. Man kan samarbeide med kollegaer uansett hvor de er. 
Hans Petter forteller at overflyttingen til Lync har ført til at møtene i IT-utvalget er blitt kortere og mer effektive.
- Før gikk det mer tid, både til selve reisen og til utenomsnakket. Men de siste par årene har vi bare møttes online. Nå er møtene kortere og mer strukturerte. Mens møtene tidligere varte i to timer pluss kjøring, bruker vi nå bare en halvtime til sammen, sier han. 

Miljøbesparelser

Men det er ikke bare IT sørlandskommunene samarbeider om. De syv kommunene har sammen utviklet en klimaplan der målet er å redusere de totale klimagassutslippene med 20 prosent sett i forhold til 1991-nivå innen 2020. I tillegg vil de redusere utslipp fra vegtrafikk med 5 prosent innen 2020 sett i forhold til 1991. Å bruke Lync er bare ett av tiltakene, sier John Ånon Jonassen, prosjektleder i Knutepunkt Sørlandet. 
- Da vi begynte å bruke Lync var kanskje ikke miljøgevinsten det vi tenkte mest på, det må vi innrømme. Det var like viktig å spare kostnader på reisegodtgjørelse, parkering, møtemat, osv. Men i etterkant ser vi miljøbesparelsen klarere når vi regner ut hva vi faktisk har kuttet CO2-utslipp, sier han. 

Mange Lync-kunder

Else Karin Uggedal i halvfigur
Det er ikke bare sørlendinger som har oppdaget denne tjenesten. Telenor Norge har 180 bedriftskunder og 50 000 brukere som til daglig nytter Lync.
- Vi opplever at flere og flere ønsker å bruke denne tjenesten. Vi tror vi kommer til å få 40 000 nye brukere på Samordnede Kommunikasjons-tjenester bare i 2014, sier Else Karin Uggedal i Telenor Norge. 
Hun forteller at kundene er opptatt av tidsbruken de sparer ved å ta møter på Lync i stedet for å måtte reise. 
- Lync gjør det enklere å kunne jobbe hjemmefra. Når mange nok lar bilen stå et par dager i uken begynner vi virkelig å se konsekvensene for miljøregnskapet, sier hun. 
Se mer om hva Lync er og hva det kan tilføre din bedrift