- Kunsten får meg til å stille spørsmål

På Telenors lokasjoner i Norge kan ansatte både elske og hate 700 nøye utplukkede kunstverk. - Kunsten som omgir meg på jobb får meg til å stille spørsmål, sier Natalie Folge i Telenor Norge.
Natalie Folge ser på kunsten.

Hun vandrer fram og tilbake på høye hæler som klikker i gulvet. Stopper, legger hodet bakover og ser opp på en 80 kvm stor vegg som strekker seg tre etasjer opp. Veggen er laget av tusenvis av glassfliser, flesteparten er hvite, men noen fargede fliser lager mønster i det hvite. 

- Mønstrene er som en labyrint. Litt Mirò-aktig. Kanskje de bølgede mønstrene er ment å symbolisere kreativiteten. Eller naturen. De ligner litt på en hjerne som er delt i to. Eller, jeg vet ikke, sier hun. 

Natalie Folge står foran verket «The Path to Niezsche’s House». Verket av den norske kunstneren Olav Christopher Jenssen strekker seg over tre etasjer i inngangspartiet i B-bygget på Telenor Fornebu. Og det var faktisk baksiden av kunstverket som Natalie først la merke til. 

Kunnskap ikke nok

- Først og fremst la jeg merke til dette verket fordi jeg er tysk. De tyske ordene slo mot meg, sier hun. 
På baksiden av veggen, opp en etasje, står det sort på hvitt, i store bokstaver. 
FRIEDRICH NIETZSCHE: 
MENSCHLICHES
ALLZUMENSCHLICHES II:
MANCHER WIRD NUR DESHALB
KEIN DENKER  WEIL SEIN
GEDÄCHTNIS ZU GUT IST
Natalie Folge og Anne Wiland foran kunstverket «The Path to Niezsche’s House»
- Oversatt til norsk blir dette noe ala at «Noen blir ikke tenkere fordi de har for god hukommelse».  Jeg tror kunstneren prøver å si at selv om man har mye kunnskap, er det ikke alltid nok. Det er ikke all kunnskap man trenger i livet som man kan lese seg til, sier Natalie. 
Hun jobber i strategiavdelingen i Telenor Norge og tror at akkurat dette kunstverket appellerer til henne nettopp på grunn av fagfeltet hennes. 
- Jeg tolker kunstverket dithen at det er viktig å stille spørsmål ved det man opplever. Selv om man har opparbeidet seg kunnskap gjennom utdanning og arbeidsliv, og har god hukommelse, må man også stole på seg selv. Og da må man stille spørsmål. Jeg tror og håper jeg er en som stiller spørsmål, for det må man gjøre som strateg, sier hun. 

Gjennomtenkt profil

- Kunsten skal være en berikelse for de ansatte, sier Anne Wiland.

profilbilde av Anne Wiland

Hun er kurator for Telenors kunstsamling som teller 700 verk på Telenors lokasjoner rundt om i Norge. Hovedkontoret på Fornebu setter standarden for de andre Telenor-lokasjonene. Samlingen fokuserer på samtidskunstnere med potensial til å gjøre seg bemerket på den internasjonale kunstarenaen. 

- Mange av kunstnerne som er representert her er ikke forsiktige i sine virkemidler. Og det skal de heller ikke være. Kunst kan være inspirerende og oppmuntrende, men også urovekkende og provoserende, sier hun. 

Da Telenor Fornebu stod ferdig i 2002 var det bygningsintegrert kunst i åtte av de ni inngangene. Denne kunsten ble montert på stedet og er ment som permanente installasjoner. 

- Jeg liker å snu det på hodet: Hvordan hadde fravær av kunst sett ut? Design er estetiserende, det er pent, men det er ikke dirrende. Det gir ikke det spennet som kunst gir. Design kan skape en koselig caffe latte-harmoni, mens kunst skaper en annen dimensjon. Kunst gir arkitekturen motstand, sier Wiland. 

Et av kunstverkene i Telenors samling

Skal bidra til arbeidsmiljøet

Hvert år gjennomføres en undersøkelse blant Telenor-ansatte der de blant annet blir spurt om hvordan de trives på jobben. 
Resultatene fra 2013 viste at Telenor Norge har en engasjert organisasjon med motiverte medarbeidere. Hele 83 prosent sier de er stolte av å arbeide i bedriften.
Hvorvidt kunst på arbeidsplassen er medvirkende til årets gode resultater vites ikke, men en undersøkelse gjennomført av Sintef viser at de ansatte blitt mer tilfreds med sitt fysiske arbeidsmiljø etter at det nye hovedkvarteret åpnet i 2002.
- Vi liker å ta vare på våre ansatte ved å omgi dem med kunst.  Ved å fokusere på visuell kunst av museumskvalitet søker Telenor å styrke sine ansattes trivsel og kreativitet. Kunst kan også fungere som et fast anker i en arbeidsplass i endring, og Telenor er et selskap som alltid er i endring, sier Wiland. 
Hun bekrefter at Telenor også har fått negative tilbakemeldinger fra ansatte på visse kunstverk.
- Det har vært ansatte som har bedt oss ta bort noen verk som de syns er for depressive. Særlig i nedgangstider opplever vi dette. Det sier noe om konfliktpotensialet i kunsten, forteller hun. 

Minne og glemsel

Kunstneren som har laget Natalies favorittverk heter Olav Christopher Jenssen. Han er norsk, men har bodd i Berlin i en årrekke. Han er en av Norges mest anerkjente og utstilte kunstnere i internasjonal sammenheng.  Hans bruk av titler er helt spesielle og også hans referanser til litterære og filosofiske verk, som verk av Nietzsche, forteller Wiland. 
- Sitatet på veggen antyder hans interesse for bevissthetens gåtefulle strukturer og forholdet mellom minne og glemsel, sier Wiland.  
Natalie svarer:   
- Jeg har faktisk ganske god hukommelse. Vil det si at jeg er dårligere til å stille spørsmål, da? Jeg får tro og håpe at jeg i hvert fall er i stand til å stille de rette spørsmålene, sier hun.