KLIMAREGNSKAP 2020 FOR TELENOR NORGE

 

 Telenor Norges klimaregnkap baseres på Scientific Based Target Initiative, noe som er nytt fra tidligere år. 

Telenor Norge sine totale utslipp i 2020 var 1.023.918 tonn CO2.

Tabellen under viser volum i henhold til metodeverket som er definert som Sciencific Based Target Initiative (SBT): 

Hva betyr dette?

Antall Tonn C02

 

Scope 1

Egne /leasede biler og egen energiproduksjon for bygningene selskapet bruker.

260 tonn CO2

Scope 2

Bruk av elektrisitet i vårt nettverk og bygninger tilsluttet dette.

167 393 tonn CO2

Scope 3

Varer og tjenester kapitalvarer,
Bruk av solgte varer, Kontraktører, Forretningsreiser, Transport og distribusjon,

Ansattes reise

856 266 tonn C02

Sum

1.023.918 tonn CO2.