Vårt klimamål

En hånd som tegner resirkulering

Klimaendringer er en av de største utfordringene mennesker, bedrifter og myndigheter står overfor i dag. Derfor vil vi bli karbon-nøytrale innen 2030, samt bruke vår teknologi til å ytterligere bidra til grønne løsninger.

Vårt klimaavtrykk

Selv om det årlige CO2-utslippet for en Telenor-kunde ikke utgjør mer enn klimaavtrykket tilsvarende tre hamburgere, eller 40-50 km med bilkjøring, vil det ikke si at vi kan ligge på latsiden. Vårt mål er å bli karbon-nøytrale innen 2030.

Fra 2015-2018 har vi redusert utslippene våre med 16 prosent. I 2018 var vårt totale CO2-utslipp 10.224 tonn. Dette er fordelt på transport på vei (68 prosent), flyreiser (11 prosent) og nettverk og bygg (21 prosent).

co2 emmisions

Utslippene fra flyreiser har blitt redusert med 15 prosent siden 2015. Reduksjonen i utslipp fra nettverk er redusert med 10 prosent siden 2015.

Vi ser at de største mulighetene for å redusere våre CO2-utslipp ligger i vår verdikjede, og da særlig relatert til transport. En økende elektrifisering i transporten vil bidra, og her vil vi se på hvordan vi ytterligere kan oppfordre og stimulere våre leverandører og partnere til å bruke mer miljøvennlige transportmetoder.

Grønnere løsninger

Bærekraftige mobiltjenester er en viktig del av klimaløsningen både global og lokalt. Mobilindustriens teknologi og tjenester er med på å redusere klimautslipp i mange andre bransjer.

Telenor er blant de største mobilselskapene i verden på Internet of Things, med mer enn 12 millioner «ting» tilknyttet nettet. Tingenes internett handler om at alt kobles til nett ved hjelp av sensorer. Sensorene er billige, bruker svært lite strøm og mange tusen sensorer kan kobles opp til mobilnettet samtidig. Alle disse sensorene produserer enorme mengder data og ved å analysere dataene kan vi gjøre ting på en mer effektiv og miljøvennlig måte.

I 2018 åpnet vi en egen testlab på Fornebu, hvor kunder og partnere kan komme og teste ulike IoT-ideer. De siste årene har vi deltatt i mange IoT-samarbeid med ulike partnere og kunder: