Telenor Ikke glem guttene Redde og bekymrede gutter tar kontakt med Bruk Hues foredragsholder Ole Roger Vestøyl om spredning av nakenbilder. – Det er like alvorlig at unge gutter blir eksponert på nett som at jenter blir det, sier han.

– Ikke glem guttene

Redde og bekymrede gutter tar kontakt med Bruk Hues foredragsholder Ole Roger Vestøyl om spredning av nakenbilder. – Det er like alvorlig at unge gutter blir eksponert på nett som at jenter blir det, sier han.
Bildet viser ryggene til noen gutter som står og hører på et Bruk Hue-foredrag.

Siden 2009 har Vestøyl reist landet rundt med Bruk Hue, Norges største skoleturné mot nettmobbing. Turneen er drevet av Telenor sammen med Medietilsynet, Barnevakten og Røde Kors ved Kors på halsen.

I Medietilsynets undersøkelse Barn og Medier 2016, kommer det frem at ni prosent av barn og unge mellom 13 og 16 år har sendt nakenbilder av seg selv det siste året. 40 prosent av jentene sier de følte seg presset til å dele nakenbilder.

– Vi har hørt fra og lest om modige jenter som sier ifra om spredning av nakenbilder. Når jeg er på skoler med Bruk Hue, er det flest jenter som kommer bort til meg og vil prate om dette, men det siste året har også guttene åpnet seg mer opp om problematikken rundt bildedeling.
De forteller at de har eksponert seg på nett, og at bilde og film er blitt delt. Enkelte har opplevd å bli mobbet for dette, sier Vestøyl.

Han tar nå til orde for at også gutter som er ofre for spredning av nakenbilder, blir en større del av den offentlige debatten.

– Mange tror kanskje at det ikke er like farlig for guttene om nakenbilder kommer på avveie. Jeg snakker med flere gutter som synes det er vondt og vanskelig, og som ber om voksnes hjelp. Det er en skummel trend at barn og unge får privatlivet krenket, uansett om det gjelder jenter eller gutter, sier Vestøyl.

Snakket med 300.000 om nettutfordringer

Siden 2009 har Bruk Hue besøkt over 1000 skoler og snakket om nettmobbing til over 250.000 barn og 50.000 foreldre.

Ana Brodtkorb er leder for Samfunnsansvar og Bruk Hue i Telenor Norge.

Ana Brodtkorb, prosjektleder for Bruk Hue og leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

De siste årene har vi fokusert på møter i stor skala da vi har tro på effekten av å fremme det samme budskapet til barn, lærere og foreldre i samme geografiske område. Dette vil vi fortsette med i 2017, blant annet skal vi møte over 2500 elever og 1500 foreldre i Fjell i Hordaland i februar, sier Ana Brodtkorb, prosjektleder for Bruk Hue og leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

Halvparten angrer

Barn og Medier 2016 kommer det frem at 30 prosent av barn i alderen 9–16 år har sendt eller lagt ut tekst, bilder eller videoer på mobil eller internett, som de angret på etterpå. Av de i alderen 15–16 år hadde 55 prosent av jentene og 49 prosent av guttene sendt eller lagt ut ting de angret på.

– At så mange barn angrer, viser at forebyggende arbeid om nettvett er viktig slik at barn kan slippe å havne i en slik situasjon. Samtidig er det viktig at vi voksne er støttende når skaden først er skjedd. Jeg tror mange voksne har gjort og delt ting de har angret på, så dette er noe hele familien bør tenke på, sier Brodtkorb.