CyberDawn – fordi vi må øve sammen

Et moderne samfunn er avhengig av IKT. Derfor må det øves på å håndtere situasjoner der IKT bryter sammen.
To dager høsten 2013 trente Telenor, Cyberforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet, Post- og teletilsynet, EVRY, DNB og SpareBank1 på å takle en alvorlig cyberkrise. Var de så godt forberedt som de trodde? Se filmen om hvordan det gikk.
- Uansett type krise er det viktig at vi øver. Om det så er flomberedskap eller cyberberedskap. Det handler om å øve for å være forberedt, sier Morten Irgens.
Han er dekan og viserektor ved Høgskolen i Gjøvik prosjektleder for etableringen av Senter for cyber- og informasjonssikkerhet hvor Telenor er partner.  
Morten Irgens sitter ved et bord med PC foran seg. I bakgrunnen skimtes flere mennesker

Foto: Brita Skuland, Forskningsrådet

-Det er ingenting i dag som ikke på en eller annen måte er avhengig av IKT. Skal du ha mat på bordet, lys i lampa, strøm i mobilen, ringe etter ambulanse, ta toget, alt du kan tenke deg i et moderne samfunn er avhengig av IKT. Sammen med strømnettet er IKT-teknologi den viktigste teknologien vi han. Det er fordømt viktig med IKT, for å sette det på spissen, sier han.

Øvelse Cyberdawn

Se for deg et scenario der fremmede makter, terrorister eller kriminelle forsøker å ramme kritisk norsk infrastruktur gjennom koordinerte dataangrep. Tenk deg at kommunikasjon og finanssektoren rammes, betalingsstrømmer mellom virksomheter stopper opp og borgerne får ikke handlet. Tenk deg samtidig nedetid på telekommunikasjon og at Svalbard blir kommunikasjonsmessig mørklagt…

Armert kjøretøy bak sperringer ved Telenor Fornebu

Parallelt med Øvelse Cyber Dawn gjennomførete Forsvaret sin Øvelse Hovedstad 2013. Telenors hovedkontor på Fornebu var ett av flere objekter som Forsvaret trente på å sikre.

Øvelse CyberDawn ble gjennomført samtidig med Øvelse Hovedstad 2013, men de to øvelsene var ikke sammenfallende. Telenors hovedkontor på Fornebu var ett av flere objekter som Forsvaret trente på å sikre, og som en del av øvelsen ble Telenor-ansatte evakuert til alternativ lokasjon.

Lærdommer

Telenor konkluderer med at vi er bedre rustet til å møte slike sikkerhetshendelser enn vi var før øvelsen. 
- Vi har fått oppleve viktigheten av hurtig informasjonsdeling uten tap av tid og innhold. I den digitale verden går alt uhyre fort.  En hendelse i cyberspace kan se ut som en kriminell handling, men myndighetene som sitter med totalbildet kan komme til å se på det samme angrepet som et digitalt angrep på nasjonen Norge, sier Storm J. Landaasen, sikkerhetssjef i Telenor Norge og øvingsleder i CyberDawn. 
En annen viktig lærdom var viktigheten av å koordinere nasjonens samlede kapasitet ved kritiske hendelser i cyberdomenet, på tvers av sektorer, privat og offentlig virksomhet og myndighetsaktører. 
-Øvelsen har synliggjort hvor viktig det er med en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i cyberdomenet på nasjonalt nivå. Slike hendelser kan være kritisk for det norske samfunnet, og kan ikke håndteres av noen aktører alene, sier Landaasen. 
Nærbile av Storm Landaasen - sikkerhetssjef i Telenor.
En annen viktig lærdom var viktigheten av å koordinere nasjonens samlede kapasitet ved kritiske hendelser i cyberdomenet, på tvers av sektorer, privat og offentlig virksomhet og myndighetsaktører. 
-Øvelsen har synliggjort hvor viktig det er med en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i cyberdomenet på nasjonalt nivå. Slike hendelser kan være kritisk for det norske samfunnet, og kan ikke håndteres av noen aktører alene, sier Landaasen 

Telenor tok initiativet

Det var Telenor Norge som tok initiativet til øvelse CyberDawn. 
-Det er svært bra at Telenor, som eier av viktig samfunnskritisk infrastruktur, tok initiativet til denne øvelsen.  Utviklingen innen teknologi løper så raskt. Vi er avhengig av å fange opp gode initiativ der de kommer, enten det er fra private aktører eller myndighetene. Ved at Telenor tar initiativ, setter de i gang en langsiktig utvikling som vil mobilisere flere aktører, også våre myndigheter. Neste gang er det kanskje andre som tar initiativet, mener Morten Irgens. 
Han understreker at CyberDawn har vært med å sette cybersikkerhet på det politiske kartet. 
-Telenor setter virkelig problemet på kartet og viser at selskapet tenker proaktivt og tar samfunnsansvar på alvor. Dere plasserer utfordringene i det politiske bildet og det er viktig. Vi tar så mye for gitt i vårt samfunn. Telenor tar ansvar og spør: Hva om det skjer noe?

Vil øve mer

Gjennom CyberDawn opprettet Telenor god dialog med myndighetene som man nå ønsker å videreføre og styrke. 
-Vi ønsker konkret å gå i dialog med myndighetene om å få på plass en nasjonal cyberøvelse snaret mulig, i regi av myndighetene, understreker Landaasen.