- Vi vet vi har reddet liv

Ole Roger Vestøyl er mannen som har holdt antimobbe-foredraget Bruk Hue for hundretusenvis av barn og foreldre. Han er også mannen som etter foredragene blir en skulder å gråte på.
Nærbilde av Ole Roger Vedøy
- Fra scenen ser jeg på ansiktene hvem som føler seg truffet av det jeg forteller. Av og til ser jeg hvem som kommer til å komme bort til meg etter foredraget. De er kanskje tomme i blikket, men jeg ser at de har noe på hjertet, sier Ole Roger. 
Ole Roger Vestøyl har de siste fire årene stått på scenen for Norges største skoleturne mot nettmobbing, Bruk Hue. Sammen med tekniker Anders Skjelbred har han reist land og strand rundt, besøkt hundrevis av skoler og snakket til hundretusenvis av barn og foreldre om digital mobbing. Bak kampanjen står Telenor, Røde Kors, Medietilsynet og Barnevakten. Men de som er ute og møter barna er altså Ole Roger og Anders.  
Ole Roger Vedøy i samtale med elever

Lytter til de unge

- Etter foredraget kommer barna bak scenen, eller de kommer bort til bilen. «Har dere litt ekstra tid?», spør de. Barna bruker de lang tid på å komme fram til det de egentlig vil prate om. Men så kommer det. Og det er ikke hyggelige historier, sier Ole Roger.  
- Hva gjør dere da?  
- Det første jeg gjør er å vise dem hvor de kan få hjelp. Jeg forteller selvsagt om vår samarbeidspartner Kors på Halsen, og jeg oppfordrer dem til å snakke med en voksen de kan stole på. Men det viktigste jeg gjør er å lytte. Ofte er jeg den den første voksne de prater med. Ungdom frykter ofte represalier fra de voksne, de er redde for at foreldrene skal ta fra dem mobilen eller pc-en, så de tør ikke fortelle at de har problemer. I tillegg føler de skyld og skam for det de gjør på nettet. De tror at dersom de er med på leken må de også tåle steken. Nei, slik er det ikke, forteller jeg dem, sier Ole Roger. 
Siden 2009 har 208.236 barn hatt bsøk av Bruk Hue-kampanjen

Naive foresatte

Når Ole Roger og Anders kommer på besøk til en ungdomsskole, samles elevene gjerne i gymsalen. Men like viktig som å snakke med ungdommen om mobbing, er det å snakke med foreldre og foresatte. Derfor inviteres de til å høre det samme foredraget på kveldstid. Et hovedbudskap i Bruk Hue-turneen er at voksne må engasjere seg aktivt i barnas digitale hverdag. 
- Det er nesten alltid en ungdom som gråter eller knekker sammen etter foredraget. Men ofte gråter foreldrene også. De tror ikke det jeg forteller gjelder deres barn. Så går det opp for dem at nettopp deres sønn eller datter er en mobber. Det er klart det er tøft.  Men foreldrene er dessverre naive, de er helt grønne. Det hjelper ikke å ta fra barna mobiltelefonen, foreldre må engasjere seg aktivt i barns digitale hverdag og bli kjent med sitt digitale barn. Det er nettopp digitale barn vi har, sier Ole Roger.
Siden 2009 har 42.446 foresatte opplevd Bruk Hue-kampanjen.

Plukker opp trender

Ole Roger opplever at han når ut til foreldre og foresatte. Aldri før har så mange voksne kommet til gymsalene for å lære mer om digital mobbing. Ni av ti foreldre som opplever Bruk Hue-foredraget sier at de har lært noe nytt, viser en studie. Den viser også at ungdommen setter pris på Bruk Hue. 7 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing på mobil og internett.
Men det er ikke alle erfaringer som kan forklares med tall og grafer. Etter fire år på veien for Bruk Hue sitter Ole på erfaring som knapt noen andre kan vise til. Han opplever forskjeller i hvordan ulike skoler, byer og landsdeler forholder seg til mobbing, han opplever ulike tiltak fra skolene, og han plukker opp de siste trendene.
- Sommeren 2013 begynte avisene å skrive om den anonyme appen «Ask.fm» der man kan lage kåringer av alt mulig rart. Men allerede 18 måneder før oppdaget jeg at unge hadde begynt å bruke denne. På en skole i Trondheim var det noen som hadde laget en liste som het «Stem på den styggeste eleven på skolen vår», sier Ole Roger.  
Selv om oppmøte på foreldreforedragene kunne vært bedre, opplever Ole Roger at han når ut til de som kommer.  
Ni av ti foreldre som opplever Bruk Hue-foredraget sier at de har lært noe nytt, viser effektundersøkelser. Den viser også at ungdommen setter pris på Bruk Hue. 7 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing på mobil og internett.
Men det er ikke alle erfaringer som kan forklares med tall og grafer. Etter fire år på veien for Bruk Hue sitter Ole på erfaring som knapt noen andre kan vise til. Han opplever forskjeller i hvordan ulike skoler, byer og landsdeler forholder seg til mobbing, han opplever ulike tiltak fra skolene, og han plukker opp de siste trendene.  
Jørgen Rød sitter ved miksebordet mens Ole Roger Vedøy står på scenen

Må lære digitale ferdigheter

- Er dagens barn og unge slemmere med hverandre enn tidligere generasjoner var?  
- Nei, det tror jeg ikke vi har holdepunkter for å si. Men det er et faktum at 90 prosent av elever på ungdomsskoletrinnet bruker styggere ord og uttrykk digitalt enn de gjør i virkeligheten. 
Likevel opplever jeg at de aller fleste barn og unge i Norge er snille og greie. Men det er alltid et men. Jeg ser mye lite planlagt mobbing, mye skjer i affekt, sier Ole Roger.   
- Hva skal til for å hindre digital mobbing?  
- Noen må lære ungdommen digitale ferdigheter. Ungene våre trenger et filter i hue, og det er jobben vår å installere det. Det hjelper ikke med all verdens filter på PC-en dersom det viktigste filteret ikke er på plass og fungerer. At ungene tenker seg om før de handler, at de bryr seg om andre, at de bruker hue. Jeg mener vi har lykkes langt på vei allerede.  
Han er hverken psykolog eller miljøarbeider. Da han begynte å jobbe for Bruk Hue-kampanjen for tre år siden, hadde han erfaring fra radio, han var god til å prate i mikrofon. Nå kjører han landet rundt for Bruk Hue og gir barn og unge kunnskap og selvtillit.  
- Jeg har alltid jobbet med kommunikasjon, men denne jobben er annerledes. Her gjør jeg en forskjell i ungdommens hverdag. Det er en svært meningsfull jobb fordi jeg merker at ungdommen syns det jeg gjør er viktig. Jeg vet vi har reddet liv, sier han.