Telenor Digitalisering og grønt skifte går hånd i hånd Telenor er del av Norge203040, et nettverk der aktører i norsk næringsliv har gått sammen for å vise hvordan vi kan nå målet om 40 prosent reduksjon i klimautslipp innen 2030.

Digitalisering og grønt skifte går hånd i hånd

Telenor er del av Norge203040, et nettverk der aktører i norsk næringsliv har gått sammen for å vise hvordan vi kan nå målet om 40 prosent reduksjon i klimautslipp innen 2030.
Illustrasjonbilde grønn grafikk

Telenor vil være en pådriver for å fremme en teknologisk utvikling og bidra til omstillingen av Norge.

− Vårt mobil- og fastnett muliggjør kommunikasjon mellom både mennesker og ting. Med tingenes internett-teknologi og analyser av store mobildatamengder kan Telenor bidra til mer bærekraftige
løsninger, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Samarbeid på tvers

I nettverket samarbeider aktørene på tvers av sektorer for å redusere klimagassutslippet. Telenor deltar i tre piloter innen offentlig transport. Ved å innhente informasjon om nordmenns reisevaner er målet å forbedre kollektivtilbudet og minske bruken av privatbiler.

  • Mobildata: Piloten vil bruke data fra Telenors mobilkunder og Ruters passasjerer på Fornebu. Ved hjelp av kvantitative data vil tilbudet kunne tilpasse de reisendes ønsker og behov.
  • Beacons: Ved hjelp av Beacons vil Telenor innhente informasjon om passasjerenes tilfredshet, atferd og reisemønstre. Beacons er små batteridrevne radiosendere som via bluetooth-teknologi kan lokalisere og kommunisere med smarttelefoner innen en gitt radius.
  • Selvkjørende buss: I samarbeide med Ruter, Flytoget, NHO og Acando har Telenor testet selvkjørende teknologi, som er en del av «tingenes internett». Telenor vil bidra til å sikre god internettforbindelse og infrastruktur til de førerløse bussene.

Ny rapport fra nettverket

Norge203040-koalisjonen publiserte i november en rapport om hvilke resultater nettverket har oppnådd siden det ble etablert i 2015. I rapporten illustreres de kommersielle fordelene ved å benytte lavkarbonvekstmuligheter. Nettverket har også som mål å understøtte norske myndigheters 2030-årsmål om å redusere utslippene med 40 prosent.