Telenor Telenor Kulturarv Telenor ser det som et samfunnsansvar å ta vare på et representativt utvalg av bygg og tekniske installasjoner som en del av den norske kulturarven og som kan bidra til at vi husker og forstår historien.
Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund
Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund
Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund

Telenor kulturarv

Som et av verdens eldste teleselskap har Telenor sørget for å knytte Norge sammen, med telegraf- og telefontråder, radiobølger og fiber. Historie er en kilde til å forstå vår egen tid. Telenor ser det som et samfunnsansvar å ta vare på et representativt utvalg av bygg og tekniske installasjoner som en del av den norske kulturarven og som kan bidra til at vi husker og forstår historien.
mellomrom
Telenor Kulturarv forvalter en verneplan av teknisk–industrielle kulturminner. Kulturminnene forteller om utviklingen av telegraf, telefon, kystradio og kringkastingstjenester fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til i dag. 
Verneplanen viser et representativt utvalg knyttet til mangeårige virksomhet. Den skal følges opp kontinuerlig, og justeres om nødvendig. På den måten vil den kunne fange opp den dynamiske utviklingen innenfor telekommunikasjonsområdet, en utvikling som går raskere og raskere med sammensmeltning av tidligere adskilte teknologier. Verneplanen for Telenors bygninger og installasjoner er resultat av et samarbeid mellom Riksantikvaren, Telenor og Telemuseet. 100 røde telefonkiosker er vernet. 99 av disse er i bruk. 
Oversikt over de vernede telefonkioskene finner du på Telemuseets sine nettsider.
Se vår samling på Digitalt Museum.