Tid for å søke Summer Internship 2021

internship bilde

Nå er neste års sommersprosjekter lagt ut. Søknadsfrist er 31. januar 2021.

Nå er neste års sommersprosjekter lagt ut. Søknadsfrist er 31. januar 2021.

Som deltaker i Telenors Summer Internship Program blir du med i spennende, tverrfaglige prosjekter, hvor du kan bidra til å utvikle fremtidens teknologi. Du får tett oppfølging av en mentor, og får presentere resultatet for ledelsen i Telenor Norge. Les mer om programmet nederst i denne artikkelen, hvor vi treffer Kari Stam Faugstad som forteller om hvordan det var å være summer intern i 2020.

 

Vi har sett tilbake på programmet for 2020, som ble annerledes enn de tidligere somrene i Telenors lokaler på Fornebu gitt koronasituasjonen. Studentene måtte i større grad ta i bruk digitale samhandlingsverktøy, samtidig som de fant muligheter for å møtes fysisk for å jobbe sammen eller gjøre sosiale ting utenom arbeidstid.

 

Kari Stam Faugstad er én av i alt 16 studenter som deltok i årets program. Til vanlig studerer hun interaksjonsdesign på NTNU Trondheim. I sommer jobbet hun sammen med to andre studenter Dina Westby og Alexander Inghilleri på et prosjekt for å forbedre appen Min Sky, en tjeneste for lagring av bilder i skyen.

 

Bilde av Kari Stam Faugstad
Bilde av Kari Stam Faugstad

Jobbet agilt

Sammen anvendte de tre studentene såkalt agil arbeidsmetode for å komme opp med forslag til løsninger som kan skape mer engasjement hos brukere av Min Sky.

Hva innebærer det å jobbe agilt? Og hvordan var Karis erfaringer med denne arbeidsmetodikken? Kari forklarer:   

– Det vi jobbet med var egentlig å komme opp med løsninger. Kravspesifikasjonen var veldig åpen når det gjaldt hva vi skulle ende opp med. Det kunne være alt fra designforslag til nye funksjoner eller markedsføring av selve appen. Vi tok utgangspunkt i at en sprint – en tidsbegrenset iterasjon – varer i en uke, hvor man hver dag gjennomfører et nytt steg i design thinking metodikken, forteller Kari.

 

 Setter brukeren i sentrum

– Design thinking er en metodikk for problemløsning der man nærmer seg utfordringen ved sette brukeren i sentrum. Man setter seg i brukerens sted for å forstå deres situasjon og hvilke utfordringer de har. Selve prosessen er en gjentakende sirkel bestående av fem ulike steg; lære av innsikt, definere problemet, idégenerere, prototype og teste. Deretter lærer man av innsikten fra testene, redefinerer problemet, osv. Dette er jo vanlige steg i en designprosess, men forskjellen med design sprints er at det skjer mye raskere, og man fokuserer på å få testet ofte fremfor å bruke mye tid på hvert steg, forklarer Kari og legger til:

 -Som med alle metodikker blir det i praksis ikke alltid helt sånn. Vi så at for enkelte av ideene var det ikke hensiktsmessig å bruke en dag på hvert sted, men heller fokusere tiden på noe annet. Jeg tror uansett at det gjorde at prosessen ble mer effektiv. 

Det å jobbe på agile premisser har vært i sterkt fokus i Telenor den siste tiden. 

-Telenor står midt i en omstillingsprosess drevet frem av raskt endrede rammebetingelser og press på dagens forretningsmodell. Det betyr at vi må tilpasse oss raskere, og lykkes med å flytte mer av vår vekst til produkter og tjenester som vi bygger på toppen av våre kjerneprodukter. Dette er områder preget av økt konkurranse, langt større endringstakt og større usikkerhet. Her hjelper det ikke lengre å analysere seg frem til hva som er riktig å gjøre. Tilnærmingen studentene har jobbet etter i Min Sky er den eneste rette. Vi må eksperimentere og teste hypoteser i direkte dialog med kunder og brukere, for å begrense usikkerhet og være sikre på at vi løser reelle problemer for kundene våre, sier Thomas Vikanes, Head og Agile Transformation i Telenor.

 

Tillit og gode resultater

Sluttresultatet for Kari og hennes medstudenter ble tre konkrete ideer til funksjoner eller endringer i Min Sky: onboarding i appen, deling av bilder og opprydning av bildene i Min Sky.

 – Vi fikk mye tillit fra prosjektlederne våre, og tilbakemeldingene på løsningene vi til slutt presenterte var veldig positive. Vi hadde klart å identifisere områder der Min Sky har et forbedringspotensial. I tillegg fikk vi mye brukerinnsikt etter å ha utført 28 intervjuer i løpet av sommeren. Dette i seg selv gir jo mye informasjon, avslutter Kari.

 

Anna Tsyro, prosjektleder for gruppen, forteller at de var veldig fornøyd med studentenes arbeid.

– De satte seg raskt inn i oppgavene og viste at de mestret den smidige og agile måten å jobbe på. Og de var flinke til å underbygge hvorfor løsningene burde løfte målene våre og samtidig foreslå noe konkret. Mest sannsynlig kommer vi relativt raskt til å lansere ett av forslagene.

 

Summer Internship Program 2021

Telenor lanserer et nytt internship program for sommeren 2021. I år er vi på utkikk etter deg som er student med utdanningsretning innen markedsføring, teknologiledelse, industriell økonomi, økonomi, strategi, programmering, dataingeniør, design, entreprenørskap eller liknende, og som ønsker å bli bedre kjent med morgendagens teknologi.

 

Flere av våre ansatte begynte sin reise i Telenor gjennom Summer Internship Program. Ett eksempel på dette er Rebekka Bjerk som har delt sin inspirerende historie her: https://www.telenor.no/om/jobbitelenor/fra-sommerjobb-til-fast-jobb.page

 

Varighet: 14.juni til 6.august med en ferieuke i uke 29.

Søknadsfrist er 31.januar. Vi håper å høre fra deg!

Les mer her:

https://www.telenor.no/om/jobbitelenor/summer-internship-2021.page