Hopp til innholdet

Modernisering av fastnettet

Moernisering av fastnettet

Telenor Norge investerer ca. 4 milliarder kroner i infrastruktur hvert år. Ambisjonen er at Norge skal være et foregangsland i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi.


Nordmenn er avanserte brukere av telekomtjenester, og i Telenor er vi i gang med et storstilt moderniseringsløft for å møte brukernes behov 

Hvert år investerer vi derfor over 4 milliarder kroner i å oppgradere og modernisere telefon- og datanettene i Norge. Moderniseringen betyr at vi gjør flere ting samtidig. Vi bygger ut mobil- og fibernettet, og vi moderniserer kobbernettet flere steder. Vi vil tilby både telefon- og bredbåndstjeneste på alle disse nettene i all overskuelig framtid. 
 
Ulike telefonløsninger dekker ulike behov

Flere kunder har valgt våre mer moderne telefonløsninger – enten mobiltelefon eller bredbåndstelefon – fordi det dekker deres behov best. Likevel er det fortsatt mange som bruker den tradisjonelle, analoge hjemmetelefonen. Det vet vi. Derfor er det viktig for oss å presisere at selv om vi skifter ut teknologien i bunnen, skal vi fortsette å levere en telefon du kan ha hjemme. Og i mange tilfeller vil den se ut akkurat som den telefonen du har hjemme i dag. 
 
Den tradisjonelle hjemmetelefonen vil leve i flere år
Grunnen til at du på sikt får en moderne hjemmetelefon, er at vi må skifte utstyret i sentralene for den tradisjonelle hjemmetelefonen. Utstyret er foreldet, og det produseres ikke nye reservedeler. Utskiftningen av utstyret vil ta flere år, og Telenor vil i god tid informere om hvilke konsekvenser dette får for deg. Ingen vil miste summetonen før ny teknologi er klar til å tas i bruk. 
 
Trygghetsalarmer
Trygghetsalarm er en viktig tjeneste, som de fleste brukerne i dag har knyttet til den tradisjonelle hjemmetelefonen. Det er den enkelte kommune som har ansvar for å tilby trygghetsalarmer til innbyggere som har behov for den. Telenor har ikke tilgang til informasjon om den enkelte bruker. Dette er sensitiv informasjon som bare kommunen/helsevesenet har. I god tid før vi skifter utstyret bak den tradisjonelle hjemmetelefonen, vil vi imidlertid informere kommunene om alternative løsninger for å tilby trygghetsalarm. Det finnes allerede gode alternativer. Ingen linjer vil bli koblet ned før omfanget av trygghetsalarmer er kartlagt, og kommunen har sørget for at brukerne har fått alternativ løsning installert. 
 
Ingen grunn til bekymring! 
                                                                                                                              
Vår melding til nordmenn er: Det er ingen grunn til bekymring! Den tradisjonelle hjemmetelefonen vil leve i flere år ennå. Alle som ønsker en moderne hjemmetelefon i framtiden, skal få det. Trygghetsalarmer og andre tjenester vil virke. Men teknologien i bunn blir på sikt en annen enn i dag. Det skal Telenor ordne. Som kunde trenger du ikke bekymre deg.

 

Om Telenor Norge

Dette er Telenor ASA

Telenor-konsernet er et børsnotert selskap og tilbyr mobiltjenester i 11 land i Europa og Asia.

Vår visjon

Telenor er til for å gi kundene fullt utbytte av kommunikasjonstjenester i dagliglivet. Vi er her for å hjelpe deg.

Visste du at...

I løpet av 2015 vil 9 av 10 av Telenors mobilkunder ha 4G-dekning der de bor.