Et angrep på Norge?

Illustrasjonsbilde.
I dette fiktive, men ikke usannsynlige scenario, går det nesten tre uker fra første til siste hendelse. Når begynner noen å vurdere hendelsene i sammenheng som et mulig angrep på Norge – og hvem gjør i så fall det? Den nasjonale evnen til å bygge situasjonsforståelse og å utøve helhetlig håndtering er fragmentert.
Les neste artikkel Vi må stå løpet ut