Telenor Norge eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur som er kritiske for at det norske samfunnet fungerer. Det gir oss et betydelig samfunnsansvar og betyr at vi må levere stabile og trygge tjenester, i alle deler av kriseskalaen. På tvers av sektorer må vi ha felles forståelse av hvilken kompetanse og evne vi som nasjon må utvikle for å redusere konsekvens av hendelser. Rapporten er også tilgjengelig som PDF.