Digital Sikkerhet 2017

For Telenor Norge er cybersikkerhet et strategisk satsningsområde. Det er en kompetanse vi må ha og evne til å bruke. Vi eier samfunnskritisk infrastruktur, som sammen med våre tjenester er kritiske for at samfunnet skal fungere. PDF-versjon av rapporten om digital sikkerhet finner du her.

Et nasjonalt ansvar

Telenor Norge mener: Cyberspace kan ikke forsvares sektorvis

Les mer ›

Beskyttelse av det som er sårbart

Digitaliseringen gjør det norske samfunnet tryggere, men samtidig sårbart på nye måter.

Les mer ›

Trusselforståelse

Nesten daglig driver statlige aktører, kontraktører, organiserte kriminelle og politisk motiverte hackere, cyberoperasjoner mot eller i Telenor Norges infrastruktur og tjenester.

Les mer ›

Teknologi som driver endring

Når alt skal på nett vil det også påvirke risikobildet vårt.

Les mer ›

Slik angriper de

Fra mai 2016 til mai 2017 håndterte Telenor Norge over 1800 forsøk på innbrudd på egne og kunders nettverk.

Les mer ›

Slik beskytter vi oss

For å være forberedt på å møte et stadig mer avansert trusselbildet investerer Telenor tungt i design, utvikling og drift av våre løsninger.

Les mer ›

Et digitalisert samfunn er et tryggere samfunn

Som eier av Norges viktigste digitale infrastruktur må vi ha solid kunnskap om hvilke utfordringer og trusselaktører som kan og vil påvirke den digitale sikkerheten.

Les mer ›

Vi skal gjøre det vanskelig

Som eier av Norges viktigste digitale infrastruktur må vi ha solid kunnskap om hvilke utfordringer og trusselaktører som kan og vil påvirke den digitale sikkerheten.

Les mer ›