Telenors arrangementer

Fremtidens teknologi: Av menn og for menn?

Når: mandag kl.16.15 - 17.00
Arrangør:
Plan International Norge og Telenor

Hvordan får vi flere jenter vil å velge en fremtid inne teknologifag? Hvorfor er det så viktig at kvinner er med på å forme fremtidens løsninger. Plan Norge og Telenor legger frem resultatene av en undersøkelse av hva som trekker unge kvinner til teknologifag i Skandinavia. Hva er barrierene og hvilke tiltak fungerer faktisk?

Medvirkende: Kari-Helene Partapuoli (Generalsekretær i Plan Norge), Ingeborg Øfsthus (Teknologidirektør i Telenor Norge), Karen Dolva (CEO og CO-founder i No Isolation), Morten Sørlie (Leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering), Farhat Fazli (Representant for Norwegian Girls in STEM til NASA i 2018) og Anne Kvam (konserndirektør Corporate Affairs i Telenor).

Lenke til mer informasjon om arrangementet.

Lenke til Facebook-event.

SmartBygd-frokost: Kan bygda danke ut byen digitalt?

Når: tirsdag kl.09.00 - 10.00
Arrangør:
Telenor

Alle snakker om smarte byer, men hva skjer med livet på bygda når den perfekte stormen av kunstig intelligens, tingenes internett og 5G feier over landet? Blir det bare lett bris på bygda og storm i storbyene? Bli med når forskningsavdelingen i Telenor presenterer fremtidsbilder for våre digitale distrikter og debatt om hvordan bygde-Norge skal lykkes med digitalisering.

Medvirkende:Nikolai Astrup (Digitaliseringsminister(H)), Kristin Weidemann Wieland (Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS), Bengt Fasteraune (Stortingsrepresentant (Sp)), Heidi Arnesen Austlid (Administrerende direktør i IKT-Norge), Mala Wang-Naveen (Kommunikasjonssjef i SINTEF) Bjørn Taale Sandberg (Forskningsdirektør i Telenor) og Petter-Børre Furberg (Administrerende direktør i Telenor Norge).

Lenke til mer informasjon om arrangementet.

Lenke til Facebook-event.

Digitale trusler: Hvordan bli sterkere sammen

Når: onsdag kl.09.00 - 10.00
Arrangør:
Telenor

Statlige styrte nettverksoperasjoner truer norske verdier. Metodene er billige, effektive og i konstant utvikling. Angriperne finner nye sårbarheter de kan utnytte mot statsforvaltning, kritisk infrastruktur, forsvar og forskningsmiljøer. Denne kriminaliteten med digitale virkemidler stiger. Hva kan vi gjøre sammen for å stå bedre rustet i Norge? 

Medvirkende: Marie Benedicte Bjørnland (Politidirektør), Inge Kampenes (Generalmajor og sjef i Cyberforsvaret), Solveig Horne (medlem i justiskomiteen. (FrP), Torstein Tvedt Solberg (Nestleder i Stortingets teknogruppe (Ap)), Heidi Arnesen Austlid (Administrerende direktør i IKT-Norge), Hanne Tangen Nilsen (Sikkerhetsdirektør i Telenor Norge) og Petter-Børre Furberg (Administrerende direktør i Telenor Norge).

Lenke til mer informasjon om arrangementet.

Lenke til Facebook-event.

Hvor langt inn på elevenes mobiler strekker skolens ansvar seg?

Når: onsdag kl.15.00 - 16.30
Arrangør:
Røde Kors og Telenor

Den nye opplæringsloven slår fast at alt som påvirker elevenes læringsmiljø er skolens ansvar. Hvor starter skolens antimobbearbeid– og hvor stopper det? Hva med nettmobbingen som skjer etter skoletid? Røde Kors og Telenor inviterer skole-Norge til debatt om hvem som har ansvar for at barna har det bra på nett. Demo av det nye verktøyet mot nettmobbing, «Bruk Hue», som er gratis og tilgjengelig for alle skoler og lærere.

Medvirkende: Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista), Bernt G. Apeland (Generalsekretær i Norges Røde Kors), Helge Eide (Områdedirektør interessepolitikk i KS), Kent Gudmundsen (Nestleder i Stortingets utdannings komité (H)), Terje Skyvulstad (Nestleder i Utdanningsforbundet), Alida de Lange D'Agostino (Nestleder i Elevorganisasjonen) Bodil Houg (Mobbeombud i Buskerud), Ragnhild Mathisen (Leder Corporate Affairs i Telenor Norge) og Ivar Stokkereit (Leder for humanitære verdier og folkerett i Norges Røde Kors).

Lenke tilmer informasjon om arrangementet.

Lenke til Facebook-event.

Møt noen av debattantene

Program i Telenors arena

Mandag:

15.00 - 16.00 - Borte bra, men hjemme(t) best (Posten)
Digitaliseringen av samfunnet åpner opp for nye typer tjenester i hjemmet. Hvordan vil fremtidens hjem bli for unge i tidsklemma eller eldre?

16:15 – 17:00: Fremtidens teknologi: Av menn og for menn? (Plan International Norge og Telenor)
Hvordan få flere jenter til å velge tech? Plan International Norge og Telenor legger frem resultatene av en ny undersøkelse på tema.

17.15 - 18.00 Likestilling i teknologisektoren i Norge (Crayon og IKT Norge) 
SHE Community: Kan næringslivet alene skape likestilling i teknologibransjen?

19.30 – 23.00 Grilling, debatt og partiledere på storskjerm (Abelia)
Med kommentatorer fra medie-Norge inviteres det til partilederdebatt på storskjerm og god servering.

Tirsdag:

09.00 – 10.00: SmartBygd-frokost: Kan bygda danke ut byen digitalt? (Telenor)
Hvordan vil livet i en SmartBygd se ut i 2035 med kunstig intelligens, tingenes internett og 5G?

10.30 – 11.30: Omstillingsbarometeret 2019 (Abelia)
Sinke eller racer – hvordan går det med omstillingen av Norge? Svaret får du under lanseringen av årets Omstillingsbarometer.

12.00 – 13.30: Digitaliseringsdebatten: Døde eller digitale distrikter (Abelia)
Hvilken rolle spiller teknologien for å sikre verdiskapning og næringsutvikling i Norge?

14.00 – 15.00: Heltidsstudenten - illusjonen som brast (Abelia)
Norske studenter trenger mer og bedre praktisk erfaring. Hvordan hindrer vi bakoversveis hos nyutdannede og
arbeidsgivere?

15.30 – 16.30: Jakten på innovasjonskraften (Abelia)
Norge klatrer på internasjonale innovasjonsrangeringer, men er ikke i tetgruppen som nå rykker i fra. Har vi fått byråkrati i rubben eller mangler vi vekstambisjoner?

Onsdag:

09.00 – 10.00 Digitale trusler: Hvordan bli sterkere sammen? (Telenor)
Hvordan kan offentlige og private aktører samarbeide for å stå sterke sammen mot digital kriminalitet? Telenor Norge presenterer fersk rapport om digital sikkerhet.

10.30 - 11.30 - Cybersikkerhet (BI/NTNU)
Mer informasjon kommer.

12.00 - 14.30 - Cybersikkerhet (CCIS)
Mer informasjon kommer.

15.00 – 16.30 Hvor langt inn på elevers mobiler strekker skolens ansvar seg? (Røde Kors og Telenor)
Røde Kors og Telenor inviterer skole-Norge til debatt om hvem som har ansvar for at barna har det bra på nett.

Torsdag:

09.30 - 11.00 Toppmøte om forskning: Hvilke muligheter gir Horisont Europa? (SINTEF og NTNU)
Neste rammeprogram for forskning i EU lyder på 94 milliarder euro. Hvilke muligheter gir dette norske aktører?