5G til nytte og glede i samfunnet

Telenor har flere 5G-samarbeidsprosjekter med bedrifter og kommuner rundt omkring i Norge. Her kan du bli bedre kjent med noen av suksesshistoriene – og hva de vil bety for deg.

Erstatning for bredbånd

Etter å ha gjennomført 5G-pilotprosjekter i både Askvoll kommune og Bodø for å teste 5G som erstatning for bredbånd, har Telenor nå lansert trådløst bredbånd via 5G.

Tilbakemeldingene fra pilotkundene var svært positive; de fikk langt raskere nett enn normalt, bedre kapasitet og lavere forsinkelser enn det de var vant til på det gamle kobbernettet.

 Småbarnsfamilien Nervik Gulbrandsen på Flokeneset i Askvoll kommune var blant Norges første pilotbrukere av neste generasjons nettverksteknologi:

Norge er jo et stort land preget av dype fjorder, høye fjell og bratte daler, og for de som bor utenfor allfarvei, kan det være utfordrende å få godt nok bredbånd.

Telenors 5G-klare produkt vil derfor få stor betydning for mange – det kan nemlig benyttes på Telenors 4G-nett, slik at kunder over hele landet kan få gode hastigheter allerede i dag.

Autonome kjøretøy

Med 5G vil det bli tryggere å utnytte fjernstyrte, eller såkalte autonome, kjøretøy. I dag har flere bilprodusenter teknologi som gjør det mulig at bilen selvstyres. Samtidig har 5G ekstremt lav forsinkelse, høy kapasitet og svært høye hastigheter – og dermed er alt lagt til rette for store muligheter innenfor dette området.

Telenor tester dette i dag sammen med Yara Birkeland, som er verdens første helelektriske, autonome fartøy. Som et selvkjørende og miljøvennlig fartøy, sparer Yara Birkeland samfunnet for rundt 50 000 lastebiltransporter hvert år.

Se mer av verdens første helelektriske, autonome fartøy:

For at skip og havner skal kunne kommunisere med hverandre på en sikker måte, har Yara behov for en responstid på telenettet ned mot ett millisekund. 5G-nettet svarer på denne utfordringen og i dag er Telenor og Yara godt i gang med prosjektet.

Forretningskritisk drift

For mange bedrifter er internettilkoblingen helt kritisk. Dersom nettet faller ut, har man ikke mulighet til å ivareta drift, behandle bestillinger eller gjennomføre nødvendig arbeid.

Ifølge en rapport fra Vista Analyse, forårsaker gravemaskiner 16 000 skader hvert år. Flertallet av disse skadene gjelder tele- og fiberkabler. Hvis eksempelvis fiberkabelen til en lokal bedrift graves over, kan det skape store konsekvenser. Telenor har sett nærmere på denne problemstillingen og har i samarbeid med Posten AS opprettet et pilotprosjekt i Elverum og Kongsberg.

Posten benytter seg av et lukket landsdekkende nett, som omfavner blant annet «post i butikk», og dette er basert på fiber. Dersom fiberkabelen i dette området får skader, vil de lokale postlokalene automatisk omdirigeres til det lokale 5G-nettet. Dette ivaretar nødvendig drift og sikrer at Postens kunder får tilgang til tjenestene.

I perioder med høy trafikk, eksempelvis under Black Friday, opplever Posten enorm pågang. Når pågangen er stor, settes det store krav til rask leveranse. Samarbeidsprosjektet undersøker nå muligheten for å opprette midlertidige kontorlokaler, såkalte «pop ups».

For at Posten skal kunne opprette slike midlertidig lokaler, er man avhengig av rask internettilkobling. Fiber tar tid å bygge og dermed er dette utfordrende. Ved å utnytte Telenors 5G-nett, får Posten økt handlingsrom til å håndtere leveranser raskt i midlertidige lokaler.

Fiskeoppdrett

Telenor og SalMar har åpnet et felles 5G-pilotprosjekt på Kattholmen i Frøya kommune, hvor fremtidens mobilnett testes i oppdrettsnæringen sammen med innovasjons- og teknologimiljøer. Resultatene herfra vil på sikt kunne optimalisere drift, og bidra til enda bedre fiskevelferd.

I en merd finnes det tusenvis av fisk. Friskt og rent sjøvann gir gode forutsetninger for fiskehelse og velferd, men biologiske utfordringer kan oppstå. Derfor er det et stort behov for å overvåke merdene, slik at uregelmessig fiskeatferd raskt avdekkes.

Derfor sendes en konstant videostrøm til enten en fôrflåte eller til et fôrsenter, men dette krever enorm datakapasitet. Med 5G kan merdene overvåkes i sanntid, og man kan dessuten etter hvert legge inn et lag med kunstig intelligens.

Merd med oppdrettsfisk
I en merd finnes det tusenvis av fisk. 5G sørger for at forholdene kan overvåkes i sanntid.

Med millioner av timer med opptak, kan det nemlig være vanskelig å luke ut hva som er viktig og ikke. Men når 5G og kunstig intelligens jobber sammen, blir dette enklere.

Den kunstige intelligensen vil over tid lære å oppdage avvik, som vil gjøre det enklere å se ting i sammenheng og skape et bedre beslutningsgrunnlag. Dette vil være en viktig del av den digitale transformasjonen som næringen må igjennom.

Logistikkutfordringer

Herøya industripark i Porsgrunn kommune omfavner rundt 600 000 kvadratmeter som er fordelt på alt fra kontorbygg, produksjonslokaler og verksted – til lager, laboratorier og forsøkshaller.

Telenor har i samarbeid med Yara etablert 5G i industriparken som brukes i EUs flaggskip-prosjekt «5G Solutions».

De neste to årene vil Yara gjennomføre en rekke tester av 5G-nettverket og tilhørende utstyr, som involverer brukere ute i felt på Herøya. De skal teste blant annet dekning, ned- og opplastingshastigheter, forsinkelser og andre elementer som vil avklare om 5G er et godt valg for fremtiden, nå som den neste industrielle revolusjonen, Industri 4.0, står på trappene.

Samarbeidsprosjektet med Telenor bistår Yara i å nå sin målsetting om å automatisere hele logistikkjeden, med selvgående kjøretøy og automatiske arbeidsoperasjoner.