Endringer i forsikringsvilkår fra 1.1.2017

Fra og med 1.1.2017 bytter vi forsikringspartner. Ansvaret til Gjensidige, nåværende forsikringspartner, opphører fra 31.12.16.

Brightstar Insurance Services B.V. (filial Norge), med AIG Europe Ltd som forsikringsgiver, overtar alle våre forsikringer. Samtidig gjør vi noen endringer for å kunne gi våre kunder et enda bedre forsikringstilbud. Nedenfor finner du en oversikt over endringene i avtalen din, samt hvilke fordeler du får.

Forsikring mobil og nettbrett

Endringer

Forsikringsgiver endres fra Gjensidige Forsikring til AIG Europe Ltd.

Forsikringen endres fra SIM til IMEI forsikring*

Se forsikringsvilkårene for Mobil & Nettbrett-forsikring


Fordeler

Forsikring Mobil & Nettbrett vil fortsatt ha de samme fordelene:

  • Pris kr 99,- per måned
  • Dekker alle skader, inkl vannskade og tyveri
  • Skaden kan ikke være påført med vilje og sikkerhetsforskriftene for forsikringen må følges
  • Fra 2017 vil vi også tilby:
  •     Raskere og enklere skademelding
  •     Raskere reparasjonstid ved skade


Egenandeler

Du betaler kr 500,- i egenandel ved første skade. Ved andre skade innen 12 mnd. er andelen kr 1500,-, og ved tredje og flere skader betaler du kr 2500,- pr. skade.

*Forsikringen endres fra SIM til IMEI

I dag er forsikringen knyttet til ditt SIM-kort. Det betyr at det er den telefonen SIM-kortet er installert i når skaden/tapet skjer som er forsikret. Fra 1.1.2017 endres dette til at det er selve telefonen som er forsikret og forsikringen gjelder kun den telefonen, uansett hvilket SIM-kort som sitter i den. Alle mobiltelefoner har et unikt ID nummer, kjent som IMEI, og det er dette nummeret som forsikringen knyttes til.

  • IMEI- nummeret finner du ved å taste *#06# på mobilen.
  • Får du en erstatningstelefon gjennom forsikringen, enten ved at telefonen er så ødelagt at den ikke kan repareres eller du har SWAP Plussforsikring, vil forsikringen flyttes til erstatningstelefonen sitt IMEI nummer.
  • Hvis du kjøper en ny telefon må du tegne ny forsikring på den nye telefonen, og velge om du vil beholde forsikringen på den gamle

Vi gjør oppmerksom på at fra 1.1.2017 vil nye forsikringsdokumenter være tilgjengelig på telenor.no. Det vises til forsikringsbevis og vilkår for fullstendig informasjon om din forsikring.
Alle priser er oppgitt eks. mva.