Telefoni

Teknologisk avansert telefoni på en enkel og brukervennlig måte

Ringepris for fasttelefoni i Norge:

  • Startpris 0,59

  • Minuttpris 0,59