Priser til spesialnummer

i

3-sifrede nummer­

Nummer Startpris Minuttpris
Brann 110 0,00 0,00
Politi 112 0,00 0,00
Ambulanse 113 0,00 0,00
Noteringsoverføring innland 117 (*) 0,59 0,80
Telenors Feilmottak 145 0,59 0,80
Landsomfattende veirapport 175 0,59 1,99
Ruteopplysing 177 0,59 1,99
Øvrige xxx-nummer 0,59 0,80


*) Prisen gjelder for å ringe 117. Man må ringe 117 for å sette opp samtalen. Etter at samtalen er satt opp er prisen kr 6,45 pr. minutt. Da er det den man ringer til som blir belastet.

i

4-sifrede nummer­

Nummer Pr anrop
Pr min
Sett over
1881
13,99 24,99 9,99
1882 13,99 24,99 9,99
1880 13,99 24,99 6,99
1860 4,99 14,99
1885 6,99 16,99
1888 24,99 6,99 6,99
1945 (viser hvilken operatør nummer tilhører) 0,00 0,00
1412 (nødnummer for døve) 0,00 0,00
i

5-sifrede nummer­

Nummer Startpris Minuttpris
Femsifrede-nummer 0,59 1,99
i

800 xx xxx­

Til alle 800-nummer Startpris Minuttpris
Fra fasttelefon 0,- 0,-
Fra mobiltelefon 0,59 0,49/0,59** Avhengig av mobilabonnementet 

i

810 xx xxx - 850 xx xxx­

Nummer Anrop
Minuttpris
810 xx xxx fra Mobil
0,59
0,59
810 xx - 810 06
0,59 0,99
810 2x - 810 9x
0,59 0,99
815 0x - 815 9x
0,59 2,49
800 xx xxx (EIER)
0,47 0,31
810 xx xxx  (EIER)
0
0,12
820/829 00 0,59

5,99

820/829 01 
0,59 5,99
820/829 02 - 820/829 09
0,59  5,99
820/829 1x - 820/829 2x 
0,59 10,99
820/829 2x
0,59  10,99
820/829 3x
0,59  5,99
820 40 
20,00 2,49
820 41 40,00 2,49
820 42
60,00 2,49
820 43
80,00 2,49
820 44 
160,00 2,49
820 45
24,00 2,49
820 46 
48,00 2,49
820 47 60,00 2,49
820 48
80,00 2,49
820 49
160,00 2,49
820/829 5x 0,59 6,99
820/829 6x
0,59     8,99
820/829 7x 0,59    12,99
820/829 8x
0,59  22,99
820/829 9x 0,59 27,99
829 40 - 829 46
0,59 2,49
829 47 - 829 48 2,99 2,49

829 49 xxx

4,99 2,99

850 xx

0,59 2,49
i

851 xx xxx - 859 xx xxx

Nummer Startpris Minuttpris
851 xx xxx - 859 xx xxx 0,59 1,60
i

SMS til 4- og 5-sifrede numre

Nummer Pris per SMS
SMS til 4- og 5-sifrede numre 0,99,-
Flere
Priser oppdatert 15.12.2017