– Vi har nylig gått fra et manuelt til et digitalt system, og da har det vært godt å ha gode rådgivere å spørre underveis. Jeg er fortsatt kjapp med å kontakte Telenor dersom vi trenger hjelp, sier Kathrine Larsen i SP Motor og Marineservice AS. 

– Da vi introduserte for de ansatte at vi skulle gå fra et manuelt til et digitalt system, opplevde vi litt frustrasjon. Men nå - når alle ser den gode effekten av å digitalisere - oppleves endringen som mer positiv for alle involverte.

Ny generasjon og nye mål

Kathrine Larsen står utenfor verkstedet til SP Motor og Marineservice AS på Manstad i Østfold. Hun er kontoransvarlig i bedriften som har hjulpet båtfolk med service og reparasjoner siden 1997. Vår og sommer er det hektiske dager, og alle mekanikerne er ute på oppdrag med de tre mobile verkstedene sine. Snart tar Kathrine og samboer Ole Morten Paulsen over bedriften etter Ole Mortens foreldre. Det å skulle ta over en bedrift er både skremmende og veldig spennende, synes Kathrine. 

– Vi tar over noe som er godt etablert, men samtidig er det naturlig at vi også ser framover. Vi ønsker å vokse, øke omsetningen og bli stabile slik at vi har en sikker arbeidsplass også i fremtiden. For å få til dette må vi først og fremst sørge for å levere god service til kundene og sikre at det er høy kvalitet på tjenestene våre. Vi må ha gode systemer som sørger for at vi får på plass en god logistikk, og det er viktig å kvalitetssikre prosessene både for oss og for kunden. 

Kathrine smiler og legger til en annen fordel ved å ha gode systemer: 

– Ole Morten og jeg har alt å vinne på at kommunikasjonen flyter godt på jobb i løpet av arbeidsdagen. Det betyr jo at vi slipper å snakke så mye om jobb når vi kommer hjem.

Vil du vite mer om Smart Arbeidsdag?

Book et nettmøte, så finner vi sammen en løsning som passer din bedrift.

Digitalisering i fremtiden

Kathrine har allsidig jobb som det ikke alltid er så enkelt å planlegge. For det skjer mye uforutsett når man jobber med reparasjon av båter, og nettopp det å forsøke å ha oversikt er en viktig del av jobben hennes.

– Tidligere var det mye papirskyving. Arbeidsdagen var uoversiktlig fordi vi ikke hadde et optimalt system. Vi synes det er viktig å følge med i timen og bestemte oss tidlig for å digitalisere deler av virksomheten. Digitalisering har blitt en viktig del av arbeidslivet. Mange har det de trenger på en smarttelefon i lomma, både jobb og privat. 

Kathrine startet jakten på et digitalt system som kunne gi dem bedre oversikt og sikre bedre effektivitet, men hun fant ikke noe som egnet seg før hun en dag fikk et nyhetsbrev fra Telenor. Der leste hun om feltoppdragsløsningen «Smartday» og skjønte raskt at det kunne være systemet hun lette etter.

Feltoppdragsløsningen Smartday gir et raskt overblikk over arbeidsoppgavene til alle ansatte. De ansatte får opp alle oppdrag på mobilen mens de er ute i felt, og på denne måten får dere full kontroll til enhver tid – og arbeidsdagen blir mer effektiv. 

– Da jeg leste om feltoppdragsløsningen, tenkte jeg: «Dette passer jo veldig bra for oss». Jeg kontaktet Telenor og hadde en introduksjonssamtale med en rådgiver. Jeg fortalte litt om våre utfordringer, og rådgiveren forklarte hvordan systemet fungerer og gikk mer i dybden på hvordan det kunne hjelpe oss med våre utfordringer. Jeg satt igjen med følelsen av at dette var midt i blinken for oss – og det har vist seg å være riktig! 

Ta kontakt for en gratis demonstrasjon av feltoppdragsløsningen «Smartday» her.

Da SP Motor og Marineservice AS introduserte for de ansatte at de skulle gå over til et digitalt system, opplevde de litt frustrasjon. – Men nå når alle ser den gode effekten av å digitalisere, oppleves endringen som mer positiv for alle involverte, forteller Kathrine Larsen.
Da SP Motor og Marineservice AS introduserte for de ansatte at de skulle gå over til et digitalt system, opplevde de litt frustrasjon. – Men nå når alle ser den gode effekten av å digitalisere, oppleves endringen som mer positiv for alle involverte, forteller Kathrine Larsen.

Mer effektiv arbeidsdag

Arbeidsdagen hos SP Motor og Marineservice starter klokka 8 med et morgenmøte på verkstedet på Manstad. Oppdragene som kommer inn til Kathrine via telefon, epost og beskjeder på Facebook, fordeles i feltoppdragsløsningen slik at mekanikerne får oppdragene opp på sine respektive smarttelefoner. Etter morgenkaffe og møte, reiser mekanikerne ut i felten. Via mobiltelefonen har de alt de trenger av informasjon om de ulike oppdragene enkelt tilgjengelig. 

– Mekanikerne har fått en mer effektiv arbeidsdag. De slipper å komme innom kontoret for å skrive ut jobbene på slutten av dagen slik de måtte før. Når de er ferdige ute i felten og avslutter oppdraget på telefonen, så er de ferdige. Det er tidsbesparende for dem, mens jeg får bedre oversikt over hvor mye tid de bruker på forskjellige oppdrag, og kan dermed planlegge bedre, forteller Kathrine.

– Når vi får inn et oppdrag, åpner vi telefonen, ser på oppdraget og hva det gjelder. Så aksepterer jeg oppdraget og starter stoppeklokka. Enkelt, sier verksmester Ole Morten Paulsen.
– Når vi får inn et oppdrag, åpner vi telefonen, ser på oppdraget og hva det gjelder. Så aksepterer jeg oppdraget og starter stoppeklokka. Enkelt, sier verksmester Ole Morten Paulsen.

Orden ute i felten

Ute på Skjæløy er verksmester Ole Morten Paulsen og mekaniker Thomas Iversen i full sving med å demontere et komplett propellanlegg. Når det er så hektisk som nå, er det viktig å jobbe så effektivt som mulig for å rekke over flest mulig kunder. Ole Morten og Thomas bekrefter at har arbeidsdagen har endret seg mye etter at de digitaliserte og tok i bruk feltoppdragsløsningen fra Telenor. 

– Arbeidsdagen er mye mer effektiv. Når vi får inn et oppdrag, åpner vi telefonen, ser på oppdraget og hva det gjelder. Så aksepterer jeg det og starter stoppeklokka, forteller Ole Morten. 

I systemet kan mekanikerne også legge inn informasjon om oppdraget. Det kan være informasjon om deler som blir brukt, bilder og annen dokumentasjon. Når alt er lagt inn, får de opp en rapport som de kan fakturere etter. 

Se hvordan «Smartday» fungerer her. 

– Vi har fått opp effektiviteten i firmaet og vi har fått en lettere hverdag. Systemet gjør det enklere for oss, og det er ryddig å ha alt samlet på ett sted. Alt ligger ferdig på telefonen når vi er ferdig med oppdraget. Enkelt, sier verksmester Ole Morten Paulsen og legger til: 

– Det å få mekanikerne til å bruke systemet og klokke seg inn var en utfordring i begynnelsen, men nå ser alle at vi har god nytte av den nye løsningen - at det er lettere å holde kontroll på ting, at ting ikke forsvinner og ikke minst at arbeidsdagen vår blir mer effektiv.

SP Motor & Marineservice AS er et lokalt firma stasjonert med verksted på Manstad i Fredrikstad. Firmaet utfører fagmessig reparasjon og service på motor, gir og drev samt installasjon av motor, utstyr og båtelektrisk. De har seks ansatte totalt og ansetter straks en ny mekaniker. spmotor.no
SP Motor & Marineservice AS er et lokalt firma stasjonert med verksted på Manstad i Fredrikstad. Firmaet utfører fagmessig reparasjon og service på motor, gir og drev samt installasjon av motor, utstyr og båtelektrisk. De har seks ansatte totalt og ansetter straks en ny mekaniker.

God hjelp fra gode rådgivere

SP Motor og Marineservice AS har fått hjelp fra Telenor med til installasjon og opplæring, og de er alltid på pletten hvis det oppstår utfordringer. 

– Jeg har en veldig god dialog med dem. De er flinke til å ta i mot det vi kommer med, og de er raske til å sjekke opp problemene og komme med tilbakemeldinger. Hjelpen vi får fra Telenor er på flere plan - både på telefon, på mail og ved at de kobler seg på pc`en eksternt samtidig som jeg hadde dem på tråden. Jeg synes det fungerer veldig, veldig bra. Vi finner alltid løsninger.

– Jeg er kjapp med å kontakte rådgiverne hos Telenor når vi trenger hjelp, og jeg har en veldig god dialog med dem. De er flinke til å ta i mot det vi kommer med, og de er raske til å sjekke opp problemene og komme med tilbakemeldinger, sier Kathrine Larsen.
– Jeg er kjapp med å kontakte rådgiverne hos Telenor når vi trenger hjelp, og jeg har en veldig god dialog med dem. De er flinke til å ta i mot det vi kommer med, og de er raske til å sjekke opp problemene og komme med tilbakemeldinger, sier Kathrine Larsen.

Teori og praksis i ett

Kathrine har en bachelorgrad i administrasjon og ledelse, og hun synes nettopp endring i arbeidslivet er spennende. 

– Vi lærte mye om endringsledelse på studiet og jeg synes det er veldig interessant. Å endre arbeidsrutiner kan være vanskelig, så når man gjør endringer i arbeidsrutinene, som for eksempel å digitalisere, er det viktig å forklare de ansatte hvorfor vi ønsker å gjøre endringer og hvordan det kan påvirke arbeidsdagen deres positivt. Det var viktig for oss å involvere de ansatte tidlig. Nå som det har gått litt tid ser vi at vi har bedre oversikt og jobber mer effektivt. Det at vi kan planlegge lenger fram i tid, gjør jo at vi har bedre oversikt over hva vi skal gjøre hver dag. Denne oversikten gir meg litt mer fritid i perioder. 

Hva bruker du den ekstra fritiden til? 

– Den lille ekstra fritiden, bruker jeg på å levere barna litt senere eller hente dem litt tidligere i barnehagen. Denne ekstra fritiden, kan ikke måles i penger.

Derfor valgte vi «Smartday» fra Telenor

  • «Smartday» er en enkel løsning å bruke
  • Løsningen gir bedre oversikt over oppdrag
  • Arbeidsdagen blir mer effektiv med tanke på administrasjon
  • Kommunikasjonen flyter bedre
  • Løsningen kan benyttes via mobiltelefon ute i felten
  • Rådgivingen og supporten fra Telenors eksperter er veldig god