Smart Retail er Telenors rådgivingskonsept for mellomstore og store kunder som driver med salg av varer og tjenester til konsumenter. Retail-bransjen utfordres av digiatale løsninger, endrede kjøpsvaner og økt konkurranse fra store utenlandske aktører.

Vi hjelper deg med å legge en digital strategi og kobler på løsninger som digitaliserer din drift.

Rådgivingen vår er bygget rundt 4 essensielle områder du må lykkes med i dagens konkurransesituasjon.

Hvordan møte økt konkurranse

Et av tre varekjøp på nett går i dag ut av landet. Selv for butikker som er rent digitale og tilpasset digitale flater. Hvordan kan du som detaljist innen varehandelen forsikre deg om at du når frem med ditt budskap? Hvordan kan du være relevant for dine kunder? Hvordan kan du bevege deg fra en tradisjonell massekommunikasjon til individuell kundekommunikasjon basert på korrekt data?


Med vår unike bredde av kompetanse innenfor teknologi og forretning gjennomfører vi nå en satsning som vi kaller for Smart Retail. Vi vil hjelpe deg med å gjøre de riktige valgene for å møte den digitale og internasjonale konkurransen.

Smart Retail

Hva er Smart Retail?

Smart Retail satsningen omhandler fire områder. Fokus på disse områdene vil være sentalt for å kunne være en konkurransedyktig aktør i årene som kommer.
1

Smarte Opplevelser

Hvordan skal du nå frem med ditt budskap til nye og eksisterende kunder? Her ser vi nærmere på hvordan du kan samle inn og bruke korrekt data, hvilke kanaler som benyttes, og hvordan alt dette kan strømlinjeformes og personifiseres. Målet er at kunden skal bli servert relevant informasjon som oppfattes som verdifull, enten det er før, under eller etter selve transaksjonen. Vår tjeneste Smart Dialog ivaretar dette.
2

Smart Drift

Selv om fysiske butikklokaler neppe vil forsvinne med det første, er det svært mye man kan gjøre for å optimalisere disse – helst i tett samspill med stadig mer treffsikre digitale verktøykasser. Det kan dreie seg om interaktive skjermer, robotiserte systemer, sensorer – eller automatiserte sjekklister og rutineoppgaver. Alt dette vil bli gjennomgått steg for sted, slik at driften blir så optimalisert og fremtidssikret som mulig.
3

Smarte Ansatte

Uansett hvor mye snakk det er om roboter i fremtiden, vil de færreste bedrifter klare seg uten sin viktigste ressurs: de ansatte. Men hvordan disse jobber, og hvilke verktøy de har tilgang til, kan utgjøre en stor rolle – både for deres arbeidshverdag, men også for handleopplevelsen til kundene. På dette området har Telenor utarbeidet tilpasningsvennlige smartløsninger i tett samarbeid med sine partnere, som lett kan tas i bruk på den enkelte ansattes mobil.
4

Smart innkjøp og logistikk

Ved hjelp av ny teknologi – som Internet of Things (IoT) – kan mange prosesser som innkjøp og logistikk i dag effektiviseres betraktelig, fra lageret og ned til den minste hylleplassering. Vi har bare begynt å se starten av mulighetene for optimalisering på dette feltet, og det er like spennende som nødvendig å henge med på notene her.
Smart Retail logo

Hvorfor digitalisering?

  • Bedriften blir rustet til å møte teknologiske endringer
  • En gjennomtenkt og langsiktig satsing på IKT er viktig for en fremoverlent retailnæring
  • Kundene og de ansatte får gode verktøy og løsninger tilgjengelig
  • Digitalisering fører til en mer effektiv og lønnsom drift

Kontakt oss om Smart Retail

Vil du vite mer om Smart Retail og hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt ditt serviceteam på 09000 eller send en e-post til smart.retail@telenor.com.