Webinar: Fakturer når jobben er gjort - rett på mobilen

Utsetter du faktureringen til siste dagen i måneden? Mangler du dokumentasjon og fakturagrunnlag for prosjektet? Eller gjøres all fakturering manuelt?

I denne webinarvideoen lærer du hvordan du kobler prosjekt og utlegg mot hverandre, slik at du kan fakturere fortløpende når jobben er gjort.

Webinaret passer for deg som er daglig leder, økonomiansvarlig, prosjektleder eller driftsleder.