Smart Ansatt samler applikasjoner, informasjon og dokumenter du har bruk for – på ett sted, under én innlogging. Det betyr rask og enkel tilgang til all informasjon du trenger i jobben din. 


Smart Ansatt bidrar til å gjøre arbeidsdagen enklere og mer effektiv.

Kontakt oss

Gevinster ved å ta i bruk Smart Ansatt

Smart Ansatt utvikles basert på innsikt fra ansatte i norske virksomheter. Det sikrer at funksjonaliteten som tilgjengelig gjøres virkelig utgjør en forskjell og oppleves som nyttig og effektiviserende for brukeren. Tilbakemeldinger fra sluttbrukertester viser at Smart Ansatt: 

 • Gjør arbeidsoppgaver enklere
 • Letter den interne kommunikasjonen
 • Ansatte blir mer selvhjulpne
 • Gir enklere tilgang til relevante nyheter
 • Gir en bedre oversikt
 • Nye ansatte kommer raskere i gang da «alt» er samlet på et sted
 • Gjør at applikasjoner og tjenester blir mer brukt

Se hvordan Drammen kommune har tatt i bruk Smart Ansatt

Hvis bedriften bruker Telenor får du også tilgang til:

 • Oversikt over alle mobilabonnement du administrerer
 • Fylle på data i Norge og i utlandet
 • Bedriftskatalogen med mobilnummer til alle dine kollegaer
 • Sette fravær slik at sentralbordet og kollegaer kan se årsaken til at du er opptatt og når du blir ledig
 • Kontakthistorikk som samler anrop og meldinger

Legg ut viktige beskjeder i oppslagstavlen

Viktige beskjeder kan legges ut i oppslagstavlen til Smart Ansatt. Du kan velge enkeltgrupper eller alle ansatte, hvor avsenderen kan se hvem som har lest beskjeden. Mottakerne får varsling om et nytt oppslag og kan kommentere oppslaget. Oppslagstavlen støtter også bruk av bilder.

API-integrasjoner mot Smart Ansatt

Det er gode muligheter for 3. parts applikasjonsleverandører til å levere innhold til Smart Ansatt via åpne API-er. Eksempler på muligheter:

 • Integrasjon mot MS Office 365 for enkel tilgang til dokumenter, kalender, mail etc.
 • Integrasjon med HR systemer som f.eks. AGRESSO med lønnsinformasjon levert av EVRY.
 • Innhold fra ServiceNow for enkel tilgang til f.eks. Knowledge base og service ticketing.
 • Mulighet for å vise innhold fra IoT-sensorer i et bygg, for eksempel ved å vise ledige stillerom i et bygg

Innholdet i Smart Ansatt administrerer du selv

Smart Ansatt administreres av kunden selv via en webportal. I portalen skilles det på to ulike roller: IT- og Innholdsadministrasjon. Tjenesten settes opp med ulike roller, hvor innholdet i Smart Ansatt-klientene tildeles de ulike rollene. Tilgjengelig innhold er standard innhold i Smart Ansatt (som Oppslagstavle), innhold fra Telenors bedriftsapplikasjoner (som Mobilt Bedriftsnett), innhold fra 3. partsleverandører (via API) eller innhold satt opp av kunden selv (via maler).

Smart Ansatt-Prosessen

Smart Ansatt-Prosessen er en metode og et rammeverk for å avdekke og prioritere behov for å effektivisere arbeids- og forretningsprosesser.

Ved å gjennomføre Smart Ansatt-Prosessen som et forprosjekt før implementering av nye digitale applikasjoner og tjenester i virksomheten, vil sjansene øke for at de ansatte tar tjenestene i bruk og at forventede effekter oppnås. Alle resultater fra prosjektet blir samlet i en egen rapport. Her oppsummeres generelle funn, ønsket funksjonalitet i Smart Ansatt-appen samt anbefalinger for videre fremdrift.

Kontakt oss