Virus- og spamfilter fanger opp uønsket e-post til og fra bedriftsnettverket. Filtrering av uønsket kode og tekst gir økt datasikkerhet og gjør jobbhverdagen mer effektiv.

Holde deg oppdatert på IT-sikkerhet
Abonner nå!

Slik fungerer spamfilteret

Spamfilteret fungerer som en etterretningstjeneste eller gigantisk ”spam-felle”, og danner et solid grunnlag for å oppdage og analysere nye tilfeller av spam som opptrer på Internett. 

Telenors løsning er et av markedets mest effektive spamfiltre; den stopper mer enn 98 % av spam før det kommer til kundens e-postserver.

Tjenesten er basert på teknologi fra Symantec og supplert med Telenors egne filtre som tilpasser tjenesten til norske forhold, gir dette meget høy effektivitet og svært lav feilrate. Mindre enn én av en million seriøse meldinger blir feilaktig stoppet. 

Spamfilteret tilbyr blant annet:

  • Fleksibel håndtering: Spam kan slettes, tagges og videresendes eller legges i karantene hos Telenor
  • Karantene-funksjon: Legger antatt spam i karantene. Bedriftens administrator kan søke på avsender, mottaker, emne osv.
  • Whitelist-funksjon: Legger inn domener og e-post adresser som det uansett skal mottas fra, reduserer risikoen for at seriøse meldinger feilaktig blir stoppet
  • Blacklist-funksjon: Definerer domener og e-post adresser som alltid skal blokkeres.

Slik fungerer virusfilteret

Virusfilteret i løsningen sjekker all innkommende e-post og fjerner virus før de når interne e-postsystem. Du som kunde kan hele tiden se hvor mange e-post som er sjekket og antall virusfunn. Løsningen påvirker ikke eksisterende virusløsninger på annen måte enn at belastningen på disse reduseres. 

Totalt sett får din bedrift en bedre sikkerhet mot virus. Telenor drifter løsningen og sørger for høy sikkerhetsgrad og oppetid gjennom døgnkontinuerlig overvåking og hyppige oppdateringer. 

Telenor samarbeider også med andre leverandører og organisasjoner for å oppnå best mulig kvalitet på tjenesten. 

Virus- og spamfilteret inkluderer også:

  • Vedleggsfilter; - fjerner ulike typer e-postvedlegg som kan utgjøre en risiko. Avvisningstekst kan tilpasses av kunde
  • Størrelsesfilter; - begrenser størrelsen på meldinger som mottas, reduserer belastning på e-postserver