Trusselbildet er i konstant endring, og det er vi også - Sikkerhet ende til ende gir deg beskyttelsen du trenger for å sikre dine verdier.
Kontakt oss

Smart Sikkerhet - et rådgivningskonsept

De fleste virksomhetene har digitalisering høyt på agendaen, mens sikkerhet står lenger ned. Det gjør dem til attraktive mål for ondsinnede aktører. Vi ser også at dagens sikkerhetsmarked består av mange aktører, produkter og fagfelt. Dette resulterer i fragmenterte løsninger basert på siloer av informasjon. 

Høyt tempo og avanserte trusler i konstant endring utfordrer sikkerhetsmarkedet og gjør det uoversiktlig for deg som kunde. I tillegg er det et vell av sikkerhetsprodukter og tjenester i det profesjonelle markedet. 

Mange virksomheter har løsninger fra ulike produsenter. Liten eller ingen informasjonsutveksling mellom løsningene reduserer muligheten for å se trusler og hendelser i en større sammenheng. Det er vanskelig å orientere seg, få oversikt over muligheter raskt, og holde seg oppdatert i samme tempo som truslene oppstår.

En solid partner

Det er nemlig ikke sikker at du trenger å beskytte alt – men du må jo beskytte det som er viktig.

I denne sammenheng er det avgjørende å forstå hvilken kompetanse og evne bedriften din trenger, og ikke minst hva man kan kjøpe støtte til fra andre leverandører. I tillegg må bedriften vite hva de faktisk allerede har, for å være sikre på at de skaffer riktige løsninger.  

I Telenors nasjonale nettverk går over 80 prosent av all internett-trafikk, og dette, kombinert med nettverkskompetanse og globale partnere, setter oss i en helt unik posisjon til å utøve cyberforsvar i Norge.

Vårt sikkerhetskonsept bygger på ende-til-ende sikkerhet fra mobil og endepunkter til nettverk, applikasjoner og skytjenester. Det består av en rekke enkeltstående tjenester som kan settes sammen og skreddersys, i form av å sette sammen ulike tjenester, for din virksomhet. Det finnes mulighet for å tilpasse tjenestene til ønsket kapasitet, eventuelle opsjoner, andre integrasjoner og SLA-avtale (Service Level Agreement). Telenor Security Operational Center er din operasjonelle partner og det som knytter sammen de ulike sikkerhetstjenestene vi tilbyr 

Vi ønsker å tilby en helhetlig sikkerhetsarkitektur basert på de samme løsningene som vi i Telenor har viet mye tid og ressurser på å utvikle for å beskytte oss selv.

Smart sikkerhet konseptuell illustrasjon

Beskytt – Detekter – Analyser - Responder

Beskytt

Du må beskytte brukere og infrastruktur 

Detekter
Du må ha funksjonalitet som evner å detekere eller oppdage når noen kommer på innsiden 

Analyser
Når noen har kommet på innsiden er det viktig å gjøre en analyse av situasjonen før man tar aksjon. Hvem er inne, hva er de ute etter, har de fått tak i noe informasjon, hvordan kom de seg inn? 

Responder
Hva gjør vi nå, overvåker vi, kaster de ut?
Responsplan – du må ha en plan på hvem som gjør hva når man får et sikkerhetsbrudd. Hvem varsler myndighetene? Hvem snakker med media hvis de fatter interesse for dette? Du må ha kontroll over ressurser og dataflyt. Og ikke minst, hva gjør du for å holde hjulene og butikken i gang. I tillegg så er det viktig å øve på disse situasjonene.


Sikkerhetsledelse

Via vår governance modell tilbyr vi våre kunder sikkerhetsledelse for å sette fokus på de viktige oppgavene på riktig nivå, helt fra operasjonelt nivå til strategisk nivå med kundens ledelse. '

Innsikt
Trenger du et bilde av hvordan statusen er akkurat nå? Da kan vi tilby vår innsiktsrapport som setter fokus på kulturen blant de ansatte, samtaler med ledelsen for å se hvordan fokuset på IT-sikkerhet her hos dem. På den faktabaserte siden setter vi opp sensorer som for å se på hvilken trafikk dere har ut mot internett og hva som skjer på innsiden av nettet deres og ser om det er noen kjente sårbarheter som ikke er tettet.

Komponenter i Smart Sikkerhet

  • Vulnerability Analysis
  • Endpoint Security
  • Network Access Control
  • Next-Generation Firewall
  • Secure DNS
  • E-mail Security
  • Cloud Security
  • Secure Cloud Connect
  • DDOS
Last flere
Holde deg oppdatert på IT-sikkerhet
Abonner nå!

Telenor-fordelene