Tradisjonelt har loggdata fra brannmurer, IDS-er, rutere og svitsjer (syslog) blitt håndtert individuelt. Utviklingen i dagens trusselbilde gjør det imidlertid nødvendig å analysere hendelser og alarmer fra flere nettverkselementer og applikasjoner mer koordinert.

Hva er logganalyse

Logganalyse fra Telenor gir analyse og korrelasjon av meldinger og loggdata fra maskinvare og applikasjoner. Med logganalyse-tjenesten får du en mer fullstendig forståelse av sikkerhetshendelser; evnen til å oppdage trusler og angrep øker, og antallet falske positiver reduseres. Logganalyse er en plattformuavhengig og fleksibel løsning som kan skreddersys din bedrifts ønskede sikkerhetsnivå. 

Rapporteringen til kunden distribueres enten via e-post etter bestemte intervaller, eller gjennom TSOC’s kundeportal. Rapportene er oversiktlige og viser hendelser, loggkilder og volum, trender og utvikling, statistikk/hendelses-dashbord og informasjon om tjenesten.

Fordeler med logganalyse

  • Loggdata blir analysert og korrelert av Telenors eksperter med lang erfaring og som kjenner sårbarhetene, hackingmetodene og trusselbildet svært godt
  • Du kan i samarbeid med oss konfigurere tjenesten etter din bedrifts ønsker og behov
  • Tjenesten tilbyr kundetilpassede rapporter
  • Logganalyse beskytter mot hackerangrep og uønskede aktiviteter i nettverket eller mot utstyr
  • Telenors eksperter er operative 24/7/365 i sikkerhetssenteret TSOC (Telenor Security Operations Centre)
  • Løsningen er fleksibel og kan integreres mot en rekke forskjellige typer utstyr og loggkilder

Detaljert informasjon om løsningen

i

Standardkonfigurasjon

i

Operasjonelle prinsipper

i

Tilganger

i

Innsamlede data

i

Deteksjon av mistenkelig aktivitet

Vis alle