Hvordan er kunnskapene og holdningene til sikkerhet, og hva rører seg i nettverket? Innsikt gir oversikt over sikkerhetstilstanden i din virksomhet.

Hva innebærer innsiktsrapporten

Innsiktsrapporten gir et totalbilde av IT-sikkerheten i en virksomhet, og i hvilken grad din virksomhet er eksponert for hendelser som kan ramme eller påvirke forretningen. Rapporten bygger på faktiske tekniske observasjoner, men også på undersøkelser gjort med henblikk på kultur og holdninger blant de ansatte, samt fokus hos ledelsen. 

Innsiktsrapporten ser kultur blant de ansatte i sammenheng med tekniske funn i nettverket og kan på den måten si noe om sårbarheten hos bedriften.

Holde deg oppdatert på IT-sikkerhet

Abonnér på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon i innboksen én gang i måneden

Fordeler med Innsiktsrapport

 • Kultursjekk

  Digital spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte i bedriften for å avdekke holdninger, kunnskap og brukermønster om IT.
 • Ledelsessamtaler

  Individuelle samtaler avholdes med hele ledergruppen i selskapet for å avdekke bevissthet rundt ansvaret for sikkerhet.
 • Sikkerhetsovervåking

  Monitorering av trafikken inn og ut av bedriftens nettverk for å identifisere potensiell sårbar brukeradferd, trafikkmønster og sikkerhetsangrep.
 • Helsesjekk

  Teknisk måling av bedriftens interne nettverk der man kan avdekke om man er utsatt for sikkerhetsbrudd, og hvilke sårbarheter som finnes i nettverket.