Hvordan er kunnskapene og holdningene til sikkerhet, og hva rører seg i nettverket? Innsikt Sikkerhet hjelper deg å oppdage eventuelle sikkerhetshull og gir oversikt over sikkerhetstilstanden i din virksomhet.

Hva innebærer innsiktsrapporten

Innsiktsrapporten gir et totalbilde av IT-sikkerheten i en virksomhet, og i hvilken grad din virksomhet er eksponert for trusler som kan ramme eller påvirke forretningen. Rapporten bygger på faktiske tekniske observasjoner, men også på undersøkelser gjort med henblikk på kultur og holdninger blant de ansatte, samt fokus hos ledelsen.

Innsiktsrapporten ser kultur blant de ansatte i sammenheng med tekniske funn i nettverket og kan på den måten si noe om sårbarheten hos bedriften. Analysene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for en rapport med oversikt over alle sårbarheter og sikkerhetshull, samt en prioriteringsliste over hva som bør utbedres.

Fordeler med Innsikt Sikkerhet