Hvordan er kunnskapen og holdningene til sikkerhet i din bedrift?

Med en innsiktsrapport kan du få hjelp til å oppdage eventuelle sikkerhetshull du ikke var klar over. Du får også full oversikt over sikkerhetstilstanden i bedriften.

Rapporten bygger på faktiske tekniske observasjoner, men også på undersøkelser gjort med henblikk på kultur og holdninger blant de ansatte, samt fokus hos ledelsen. Den ser kultur blant de ansatte i sammenheng med tekniske funn i nettverket, og kan på den måten si noe om sårbarheten hos bedriften. Analysene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for en rapport med oversikt over alle sårbarheter og sikkerhetshull, samt en prioriteringsliste over hva som bør utbedres.

Fordeler med tjenesten