Cybersikkerhet er i alles interesse

Detalj fra et møte i et møterom - en PC på møtebordet med mennesker sittende rundt bordet
Alle kan bli utsatt for cyberkriminalitet, både små og store bedrifter, offentlige og private, teknologiske og ikke teknologiske og også privatpersoner.

Det er viktig å forstå dagens trender i trusselbildet, ha interesse for temaet, kunne identifisere svakheter og skjønne hvordan du kan beskytte dataene dine mot disse truslene. Hele ledelsen må engasjere seg og de må få med seg alle nivåer i organisasjonen. 

Cybersikkerhet er et problem som påvirker alle nivåer i en bedrift. Fra direktøren til alle de ansatte. Det tar bare én uheldig person for å smitte et helt selskap, men alle kan dessverre bli skadelidende. Hvis sikkerhets-policyen ikke støttes av drift, produksjon, økonomi, salg, marked og IT, vil bedriften din kunne bli utsatt for sikkerhetsbrudd som svekker fortjeneste og omdømme. Cybersikkerhet er et felles ansvar.

Hvordan få alle til å ta ansvar?

Alle i organisasjonen har behov for å kjenne til betydningen av å beskytte selskapets åndsverk, jobben sin, kundene, alle ansatte og offentligheten. De må være opplyste, opplærte og kompetente til å handle i en eventuell krisesituasjon og før katastrofen inntreffer. De må vite hva de skal gjøre hvis et sikkerhetsbrudd oppstår. 

Regelmessig kommunikasjon om sikkerhetspolicyer og -prosedyrer for cybersikkerhet er nødvendig for å tilpasse seg og støtte opp om rutiner. 

Ledere bør også regelmessig diskutere beste praksis med teamet sitt og de bør ha en klar plan og strategi for hva som skal gjøres hvis en hendelse skjer. God planlegging og forebyggende og opplysende arbeid kan redde deg i en kritisk situasjon.

Enklere å sikre seg mot cyberkriminalitet

Brukere aksesserer tjenester fra forskjellige enheter, når som helst og fra hvor som helst. Stadig flere forretningskritiske tjenester integreres i nettverket, og kravene til tilgjengelighet på tjenestene øker. Samtidig øker både forekomsten og kompleksiteten til skadevare og datainnbrudd. 

Presset fra cyberkriminelle bidrar til at det må tenkes nytt om hvordan vi sikrer våre digitale verdier og IT-sikkerhet må få større fokus. Vi ruster deg for en stadig mer kompleks IT-infrastruktur i et trusselbilde som er i konstant endring.

Les mer om våre sikkerhetsløsninger