Cybersikkerhet berører alle

Sikkerhetsbrudd er kostbare og antall angrep er økende. Hvor mye vet du om cybersikkerhet og kan det neste databruddet ligge hos deg? Sikre deg å dine data ved å lære mer og holde deg oppdatert!